ads

 • Latest News

  Powered by Blogger.

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...

  Search This Blog

  Tuesday, September 30, 2014

  လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႂ်ပၢၼ်ႇ KBankသေ သိုဝ်ႉၵၢတ်ႉငိုၼ်းMEBTalk3 ႁူမ်ႈလူၺ်းလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းMEBTalk3 သေ သိုပ်ႇၽူင်းမိူဝ်ႈမိူင်းတႆး ၶၼ်ထုၵ်ႇ

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ်
  လွင်ႈတၢင်းႁူႉႁၼ်ဢိတ်းဢွၼ်ႇ၊ လွင်ႈမၼ်းတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢၼ်တႅမ်ႈၼႁႄူဝ်ၶေႃႈမၼ်းၼႆႉယဝ်ႉ  ၸူဝ်ႈပႆႇၼလႄၢႆးမၼ်း လူတူၺ်းၶေႃႈလၢတ်ႈတႂ်ႈၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်း
  ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတေသပ်းလႅင်းၼဢႄိတ်းၼိုင်ႈ 
  KBankၼႆႉ ပဵၼ်သင်?  ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇလၢတ်ႈၵေႃႈတႆးႁူႉယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈႁူႉယူႇၵေႃႈ တေလၢတ်ႈဢိတ်းဢွၼ်ႇ  KBank ၼႆႉ ပဵၼ်တူဝ်ပွတ်းမၼ်းၵူၺ်း တူဝ်ယၢဝ်းမၼ်းဝႃႈ kasikornbank ၼႆႉ၊ ပဵၼ်ပၢၼ်ႇ kasikornၼႂ်းမိူင်းထႆး
  ဢၼ်ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ၊ kasikorn ၼႆႉၵေႃႈ သမ်ႉမီးဝႆႉ ATM ယူႇႁင်းၶေႃဢၼ်ၼိုင်ႈ၊ ပၢၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၵွင်ႉၵၼ်တင်းkasikorn ၼႆႉ၊ 
  ATM kasikorn ၼႆႉ၊ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈၸႂ်ႉတႃႇၸၢႆႇငိုၼ်း တီႈၼိူဝ်ႈOnlineၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းတေလႆႈလၢတ်ႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ၵွင်ႉပၼ်၊ (ဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈၵႃႈမၼ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ) ပေႃးမေႃၵေႃႈ ၵွင်ႉႁင်းၵူၺ်းၵေႃႈလႆႈ၊ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ 
  ပဵၼ်လွင်ႈၵၢတ်ႉ ATM  kasikornၼႆယဝ်ႉ၊ (ဢမ်ႇပေႃးလၢတ်ႈယၢဝ်းယဝ်ႉၼေႃႈ)
  ၵမ်းၼႆႉ မႃးထႅင်ႈ
  MEBTalk3 ၼႆႉပဵၼ်သင်?  MEBTalk3ၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇၸႂ်ႉ ၼႅတ်ႉသေ သိုပ်ႇၽူင်း(ၶၼ်ထုၵ်ႇ)ၸူး မိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းတႆး မိူင်းထႆး မိူင်ႈၶႄႇ တေႇၵႂႃႇij(တီႈႁဝ်းသိုပ်ႇၸူး ဢမ်ႇလူဝ်ႇလႅင်းၼႅတ်ႉ)
  ၵၢတ်ႉဝႂ်ငိုၼ်း MEBTalk3 ၼႆႉ တေလႆႈသိုဝ်ႉတီႈလႂ်? ၶၼ်မၼ်းၵႃႈႁိုဝ်?
  MEBTalk3 ၼႆႉ  လၢၼ်ႉၶၢႆၵၢတ်ႉငိုၼ်း တိုၼ်းမၼ်းတႄႉ မီးတီႈတႃႈၵုင်ႈ၊ ဝႂ်ၵၢတ်ႉငိုၼ်း MEBTalk3 ၼႆႉ 
  10 (Euro) 20 (Euro) 30 (Euro) တေႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၊ ပေႃးသိုဝ်ႉၵၢတ်ႉ 10 (Euro) ၼႆႉ
  တူၵ်းငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 12000 မိုၼ်ႇသွင်ႁဵင်၊ ပေႃးဢဝ်ၵၢတ်ႉATM သေ သိုဝ်ႉၼိူဝ် Onlineတႄႉ
  10 (Euro) ၼႆႉ တူၵ်းငိုၼ်းထႆး 428.56 (ဝၢတ်ႇ) ဝႆႉဝႃႈ (450) သီႇလွႆႉႁႃႈသိပ်းဝၢတ်ႇၼႆလႄႈ ႁႂ်ႈပေႃးၼပ်ႉငၢႆႈ၊

  ******************************
  ပေႃးသိုဝ်ႉ 10 (Euro) ၼႆၸိုင် 1 Euro ၼႆႉ  လၢတ်ႈလႆႈ 30 မိၼိတ်ႉ
  10 (Euro) ၵေႃႈ လၢတ်ႈလႆႈ 300 မိၼိတ်ႉ ။ 
  ******************************

  ယွၼ်ႉသင် ထုၵ်ႇလီၸႂ်ႉ MEBTalk3 သေ သိုပ်ႇၽူင်း?
  ပေႃးယူႇမိူင်းထႆး ၸႂ်ႉၵၢတ်ႉ Dtac/ 12 Call/ TrueMoveသေ သိုပ်ႇမိူဝ်းမိူင်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈ
  ၼိုင်ႈမိိတ်ႉ 10 ဝၢတ်ႇ (ပေႃးၼပ်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈၼိုင်ႈမိၼိတ်ႉ 300 ပၢႆ)
  မၢႆတွင်း- Dtac/ 12 Call/ TrueMoveၼႆႉ ဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းၶၢႆ တႃႇသိုပ်ႇမိူဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 
  ၼိုင်ႈမိၼိတ်ႉ (5) ဝၢတ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးယူႇ၊ ႁႃယၢပ်ႇဢိတ်းၼိုင်ႈ)

  ပေႃးဝႃႈၸႂ်ႉၸႂ်ႉ MEBTalk3သေ သိုပ်ႇမိူဝ်းမိူင်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈလူး?
  သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸႂ်ႉ MEBTalk3 သေ သိုပ်ႇၽူင်းမိူဝ်း မိူင်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆၸိုင် ၼိုင်ႈမိၼိတ်ႉ
  မႅၼ်ႈငိုၼ်း (Eure) 0.05 ( ပေႃးသွၼ်ႇငိုုၼ်းမၢၼ်ႈ မိၼိတ်ႉ တူၵ်း 63.02 ပျႃး ႁႂ်ႈပေႃးၼမ်ႉငၢႆႈဝႆႉဝႃႈ
  ၼိုင်ႈမိၼိတ်ႉ 65 ႁူၵ်းသိပ်းႁႃႈပျႃး၊)


  ပေႃးသိုပ်ႇၵမ်းသိုဝ်ႈ ၼိုင်ႈမိၼိတ်ႉ 300 ပၢႆ (ၼပ်ႉတင်းငိုၼ်းမၢၼ်ႈ)
  ပေႃးၸႂ်ႉMEBTalk3 သေသိုပ်ႇ ၼိုင်ႈမိၼိတ်ႉ 65 ပျႃး (ၼပ်ႉတင်းငိုၼ်းမၢၼ်ႈ)

  300 လႄႈ 65 တေလိူၵ်ႈဢၼ်လႂ်? ပေႃးဢဝ်ၽူႈတႅမ်ႈဝႃႈတႄႉ  ၽူႈတႅမ်ႈလိူၵ်ႈ 65 ၼၼ်ႉၵူၺ်း၊
  ယွၼ်ႉဝႃႈ ယူႇၵႆယၢၼ်မိူင်းႁဝ်းဝႆႉယူႇလႄႈ လူဝ်ႇပႅင်းၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၊ (ယွၼ်ႉႁႃးဢမ်ႇမေႃႁႃငိုၼ်း)

  သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸႂ်ႉMEBTalk3 သေ ယူႇမိူင်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇမႃး မိူင်းထႆးလူး?
  ပေႃးဝႃႈၸႂ်ႉ MEBTalk3သေ ယူႇမိူင်းတႆး သိုပ်ႇၽူင်းမႃးမိူင်းထႆးၸိုင် ၶၼ်မၼ်းၼိုင်ႈၶႅၼ်းထုၵ်
  ၼိုင်ႈမိၼိတ်ႉ  တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 14 ပျႃးၵူၺ်း၊

   ပေႃးသိုပ်ႇၵမ်းသိုဝ်ႉတႄႉ ၼိုင်ႈမိၼိတ်ႉ 800  ပႅတ်ႇပၢၵ်ႇပၢႆ ။
  ( ပႅတ်ႇပၢၵ်ႇႁႃႉ? ၵဝ်ႈပၢၵ်ႇ? ဢမ်ႇပေႃးတွင်းလီယဝ်ႉ)
  တိုၵ်ႉဝႃႈ ႁလူဝ်ij ႁႃလူဝ်ij ၼႆယူႇတႄႉ ၵႃႈမၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈꧦယဝ်ႉ။
  မီးယူႇလွင်ႈၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈဢဝ်လႅင်းၼႅတ်ႉသေ သိုပ်ႇလႄႈ လႅင်းၼႅတ်ႉၼႆၵေႃႈ လူဝ်ႇၶႅမ်ႉယူႇဢိတ်းꧦ
  ဝဵင်းဢွၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပေႃးပဵၼ်GSM တႄႉ  လႅင်းၼႅတ်ႉဢမ်ႇၶႅမ်ႉလႄႈ ၸႂ်ႉMEBTalk3 ၼႆႉ ပႆႇလႆႈ
  ပေႃးပဵၼ် ၵၢတ်ႉ CDMA800ၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈယူႇ (တူဝ်ထူပ်း)

  လၢတ်ႈမႃးၼမ်ယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇၼမ်ၵေႃႈၵေႇ ထၢင်ႇတေပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ယူႇ တေယွၼ်းလိုဝ်ႈတီႈၼႆႈၵွၼ်ႇ။

  ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်သိုပ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း လၢႆးသိုဝ်ႉၵၢတ်ႉငိုၼ်းMEBTalk3 ၼိူဝ်Onlineၵွၼ်ႇ

  တေႁဵတ်းႁိုဝ်သိုဝ်ႉ ၵၢတ်ႉငိုၼ်းMEBTalk3 တီႈၼိူဝ်Online?

  တေယွၼ်းလၢတ်ႈထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈ၊ ၽူႈတႅမ်ႈလႆႈထၢမ်ၵႂႃႇတီႈတႃႈၵုင်ႈ ၼႂ်းၼႅတ်ႉဝႃႈ 
  ပေႃးယူႇမိူင်းထႆး ပေႃးၶႂ်ႈသိုဝ်ႉၵၢတ်ႉငိုၼ်းMEBTalk3 ၼႆႉ တေလႆႈသိုဝ်ႉတီႈလႂ် ? ၼႆလႄႈ 
  ၶဝ်ၸင်ႇတွပ်ႇမႃးဝႃႈ ပေႃးမီးၵၢတ်ႉ ATM   KBank ၵေႃႈ သိုဝ်ႉၼိူဝ်Onlineၵေႃႈလႆႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။
  ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႈ ၸင်ႇၸၢမ်းသိုဝ်ႉတူၺ်း တီႈၼိူဝ်Onlineသေ ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ သိုဝ်ႉလႆႈယူႇၼႆ။
  မီးဢူၺ်းၵေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈထၢမ်မႃးဝႃႈ ပေႃးၶႂ်ႈသိုဝ်ႉ ၵၢတ်ႉ MEBTalk3 တီႈၼိူဝ်Online တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ် ?
  ၼႆလႄႈ ၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႈ ၸင်ႇတွပ်ႇဝႃႈ ပေႃးလႆႈသိုဝ်ႉထႅင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈၸင်ႇ ပေႃႉၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းသေ 
  တၢင်ႇပၼ်လၢႆးသိုဝ်ႉမၼ်းၼႆယူႇယဝ်ႉ။

  ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉဝႃႈ ၵမ်ႉထွၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၼႂ်းၵၢတ်ႉATMႁဝ်းၵႂႃႇမူတ်းသေယဝ်ႉယူဝ်ႉijၼႆဝႃႇ
  ဢိုုမ်ႉijijij ၼၼ်ႉတႄႉ ပေႃးႁတ်းၵေႃႈသိုဝ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇႁတ်းၵေႃႈ ယႃႇပေသိုဝ်ႉၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ
  ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈယၢမ်ႈသိုဝ်ႉတႄႉ  မၼ်းထွၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၼႂ်းၵၢတ်ႉႁဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်
  ၵႃႈၶၼ်မၼ်းတႅပ်းတတ်းဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ 

  သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေတႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေသိုဝ်ႉယူႇၼႆၸိုင်
  ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၵႂႃႇတီႈ ဝႅပ်ႉ www.mebtalk3.com ၼႆႉတႃႉ
  တႃႇတေသိုဝ်ႉဝႂ်ငိုၼ်း MEBTalk3 ၼႆႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈမီးဢၵွင်ႉမၼ်းၵွၼ်ႇၼႆလႄႈ 
  ၼဵၵ်းတီႈRegister ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ၊ တေဢွၵ်ႇမႃးမိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ
  1. သႂ်ႇၸိုဝ်ႈ၊ 2. မၢႆလပ်ႉ   3. ၸိုဝ်ႈထႅင်ႈ 4ႉ  ဢီးမေလ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ 5 သႂ်ႇမၢႆၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ 5.သႂ်မၢႆၼပ်ႉမိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်ဢွၵ်ႇၼဝႄႆႉ
  ပေႃးထႅမ်ယဝ်ႉမူတ်းယဝ်ႉၸိုင် ၼဵၵ်းတီႈ RegisterNowၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

  ပေႃးဝႃႈဢၵွင်ႉMEBTalk3 ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်းၼၼ်ႉ  လႆႈယူႇၼႆၸိုင် ၸိုဝ်ႈလႄႈ မၢႆလပ်ႉ
  ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသႂ်ႇၼၼ်ႉ တေၼဝႄႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ  
  မၢႆဝႆႉၼႂ်းပပ်ႉလီꧦသေ ယႃႇပေလိုမ်းတႃႉ။


  ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶိုၼ်းၶဝ်ႈၶိုၼ်းတီႈၼႂ်းဢၵွင်ႉႁဝ်း ၼဵၵ်းတီႈ Loginၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ
  တေဢွၵ်ႇမႃးတီႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈလႄႈ မၢႆလပ်ႉ၊ တႅမ်ႈသႂ်ႇ ၸိုဝ်ႈလႄႈ မၢႆလပ်ႉ ဢၼ်ၸႂ်ႉမၢႆဝႆႉမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉတႃႉ
  လွၵ်းတႂ်ႈသုတ်းၼၼ်ႉတႄႉ တူၺ်းဢဝ်မၢႆၼပ်ႉဢၼ်ၼဝႄႆႉ  ဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးၸႅင်ႈလီၼၼ်ႉသေ သႂ်ႇႁႂ်ႈမႅၼ်ႈတႃႉ
  ပေႃးထႅမ်ယဝ်ႉမူတ်း ၼဵၵ်းတီႈ Login တႃႉ
   တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ 
  မိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်ၵႂၢင်းၼဝႄႆႉတႂ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းဢၵွင်ႉႁဝ်း ပႆႇမီးဝႆႉငိုၼ်းတႃႇတေသိုပ်ႇလႄႈ ၼဝႄႆႉ 0 သုၼ်ၵူၺ်း
  တႃႇတေသိုဝ်ႉၵၢတ်ႉဝႂ်ငိုၼ်းၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈ Buy credit ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

   တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ လိူၵ်ႈၵၢတ်ႉငိုၼ်း ဢၼ်တေသိုဝ်ႉ (တေႃႈလဵဝ်လိူၵ်ႈဝႆႉ 10 Euro) ပေႃးလိူၵ်ႈယဝ်ႉ ပေႃႉသႂ်ႇ ၸိုဝ်ႈဢၵွင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉမၢႆဝႆႉမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်းBuy Now တႃႉ။

   တေဢွၵ်ႇမႃး လွၵ်းတႃႇတေထႅမ်ၶေႃႈမုၼ်းမၼ်း  ဢၼ်လႂ်တေလႆႈသႂ်ႇတီႈလႂ်ၼႆၼၼ်ႉ
  တူၺ်းတီႈၵၢတ်ႉKBankၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေသႂ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ 


  လွၵ်းတီႈတႂ်ႈ လဵၵ်ႉꧦၼၼ်ႉ တေလႆႈသႂ်ႇ မၢႆမၼ်း မီးသၢမ်တူဝ် ၽိုၼ်ႉတူၺ်းတီႈၵၢတ်ႉ ATM KBankၼၼ်ႉတူၺ်ႉ
   ၵမ်းၼႆႉ သိုပ်ႇၽိူမ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈ ၸိုဝ်ႈ လႄႈတီႈယူႇ မၢႆၽူင်း မၢႆဢီးမေလ်း၊ တီႈယူႇမၼ်းတႄႉ
  ၽူႈတႅမ်ႈသႂ်ႇ Bankkokမူတ်း၊ ဢၼ်တေယၢပ်ႇၼၼ်ႉ မီး Postcode ၼၼ်ႉၵူၺ်း
  ပေႃးဢမ်ႇႁူႉ တူၺ်းတီႈၼႆႈ

   ပေႃးထႅမ်ႉယဝ်ႉမူတ်း ယဝ်ႉၸိုင် ၼဵၵ်းတီႈPay ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ 

   သင်ဝႃႈATM Kbankၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၵွင်ႉတင်းမၢႆၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇၼႆၸိုင် 
  လိၵ်ႈတေၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ လွင်ႈဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇသိုဝ်ႉဝႂ်ငိုၼ်း ၵႃႈမၼ်းမႅၼ်ႈၵႃႈႁိုဝ်
  ၼႆၼၼ်ႉ၊  သိုပ်ႇၼဵၵ်းထႅင်ႈတီႈ Pay Now ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ ။

   ပေႃးဝႃႈသိုဝ်ႉယဝ်ႉ တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ ။


  မိူဝ်ႈၵႆႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသပ်းလႅင်းၼႄ မိူဝ်ႈႁဝ်းတေသိုဝ်ႉ ၼၼ်ႉ လိၵ်ႈမၼ်းၼဝႄႆႉ တူဝ်လႅင်ꧦ
  မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ  သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ်ၵေႃႉသိုဝ်ႉ ၼႆ တေပႆႇလႆႈၵမ်းလဵဝ်၊ တေလႆႈပႂ်ႉ 24 ၸူဝ်ႈမူင်းၵွၼ်ႇ
  သမ်ႉထႅင် သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ်ၵေႃႉသိုဝ်ႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆ တေလႆႈပႂ်ႉ 48 ၸူဝ်ႈမူင်းသေၸင်ႇသိုဝ်ႉ
  ငိုၼ်းဢၼ်ႁဝ်းၸၢႆႇၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇဢၢၼ်းၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ 

  ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလႆႈတူဝ်ထူပ်းတႄႉ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းသိုဝ်ႉယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉယဝ်ႉၼႆၸိုင်
  ငိုၼ်းၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇပႆႇၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဢၵွင်ႉႁဝ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်၊ ၽူႈတႅမ်ႈသိုဝ်ႉ ၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈၵဝ်ႈမူင်း
  ၵၢင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ မွၵ်ႈ 12 မူင်းၶိုင်ႈ ငိုၼ်းတႃႇသိုပ်ႇၽူင်း ဢၼ်ႁဝ်းသိုဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸင်ႇၶဝ်ႈမႃးၼႆယဝ်ႉ
  တေလႆႈပႂ်ႉဢိတ်းၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈပဵၼ်ပိူင်ၶဝ်။ 

   ****************************************************
  ငိုၼ်းၸွင်ႇပႃႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဢၵွင်ႉႁဝ်းၼႆ  လူဝ်ႇၶဝ်ႈတူၺ်းၼႂ်းဢၵွင်ႉႁဝ်း
  မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

  ပေႃးဝႃႈငိုၼ်းႁွတ်ႈၽႅဝ်ၼႂ်း ဢၵွင်ႉႁဝ်းယဝ်ႉၼႆၸိုင် လႆႈႁၼ် 10 Euro ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

  ပေႃးဝႃႈငိုၼ်းႁွတ်ႈတီႈၼႂ်း ဢၵွင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇယဝ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇတူၺ်း လၢႆးတႂ်ႉမၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉထႅင်ႈတႃႉ

  *****************************************
  MEBTalk3 ၼႆႉ ႁဝ်းၶႂ်ႈယူႇတီႈၶွမ်းသေ သိုပ်ႇၵေႃႈလႆႈ၊ ၽူင်းAndroid ၵေႃႈလႆႈ
  ၸႂ်ႉ ၵိုၵ်းၶိူင်ႈiphone ipad သေသိုပ်ႇၵေႃႈလႆႈၼႆယဝ်ႉ
  သေႃႉဝွႆးမၼ်းၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉ
  https://www.mebtalk3.com/download.php

  တီႈတႂ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇၽူင်းAndroidၵူၺ်း
    softphone.cloudphon .apk Download

  ပေႃးၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉ သႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၽုၺ်ႇတႃႉ
  တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ တီႈၸိုဝ်ႈၼၼ်ႉ ပေႃႉသႂ်ႇ mebtalk3  ၼႆသေ 
  တီႈမၢႆလပ်ႉၼၼ်ႉသႄ သႂ်ႇမၢႆလပ်ႉဢၵွင်ႉ ဢၼ်ၸႂ်ႉမၢႆဝႆႉၼၼ်ႉတႃႉ၊ ပေႃးသႂ်ႇယဝ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈ Sign Inၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ
  တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

   တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ တႅမ်ႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈဢၵွင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇသႂ်ႇတီႈလွၵ်းၼိူဝ်ၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်းOKတႃႉ။

   တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ ။
  ငိုၼ်းႁဝ်းၵိုတ်းၵႃႈႁိုဝ်ၼႆ တူၺ်းတီႈဢၼ်ၵႂၢႇႇင်းၼဝႄႆႉၼႆႉတႃႉ။


  လၢႆးသိုပ်ႇမၼ်းတႄႉ 

  တေလႆႈသႂ်ႇ  0095 ၽၢႆႇၼႃႈမၼ်း၊
  ပိူင်ႈတႅၵ်ႈမၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းတေသိုပ်ႇၸူးၼၼ်ႉ ပဵၼ်  09421144771
  ပေႃးႁဝ်းသိုပ်ႇၼႆ တေလႆႈၼဵၵ်း မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ
  00959421144771 (ထွၼ်ပႅတ်ႈသုၼ်ၽၢႆႇၼႃႈၵဝ်ႈ) သေ သိုပ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။

  *************************************
  သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶႂ်ႈတူၺ်းၶိုၼ်း သဵၼ်ႈမၢႆ ဢၼ်ႁဝ်းသိုပ်ႇၼၼ်ႉၼႆၸိုင် 

  ၶိုၼ်းၶဝ်တီႈၼႂ်းဢၵွင်ႉႁဝ်း

   တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇ
  ၽူႈတႅမ်ႈတေၼပ်ႉၼငႄိုၼ်းမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်ၶိတ်ႇဝႆႉသီလႅင်ၼၼ်ႉ
  ၶၢဝ်းယၢမ်းသိုပ်ႇတၢင်းႁိုင် 9 မိၼိတ်ႉ ပၢႆ ၼိုင်ႈ ၸႅၵ်ႉၵၢၼ်ႉ   မႅၼ်ႈငိုၼ်း Euro 0.38 ၼႆလႄႈ
  ပေႃးၶႂ်ႈႁူႉဝႃႈ တေတူၵ်းငိုၼ်းမၢၼ်ႈၵႃႈႁိုဝ်ၼႆၸိုင် ၵႂႃႇတီႈဝႅပ်ႉ www.tainum.com တႃႉ

   တၢင်းၶႂၢင်ႈမၼ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ် တီႈတူၺ်းၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းယူႇ
  လွၵ်းၼိူဝ်ၼၼ်ႉ သႂ်ႇ ၶၼ်ၶိုၼ်းEuro 0.38  လွၵ်းၵၢင် လိူၵ်ႈငိုၼ်း Euro လွၵ်းသၢမ် လိူၵ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ
  Myanmar kyat ၼႆသေ ၊ တေတူၵ်းငိုၼ်းမၢၼ်ႈၵႃႈႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ ၼဝႄႆႉတီႈလွၵ်းတႂ်ႈၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ
  9 မိၼိတ်ႉ မႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 477.44 ၼႆယဝ်ႉ ။ (ႁႃႈပၢၵ်ႇၼႆလႄႈ ႁႂ်ႈပေႃးၼပ်ႉငၢႆႈ)
  *****************************************
  တၢင်ႇမိူင်းလူး ပေႃးသိုပ်ႇ ၼိုင်ႈမိၼိတ်ႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းၵႃႈႁိုဝ်ၼႆ
  ပေႃးၶႂ်ႈႁူႉ  ၼဵၵ်းတီႈMore ၼႆၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

  မိူင်းလႂ် တေတူၵ်းၵႃႈႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ ၵူးဢဝ်မၢႆမၼ်းသႂ်ႇတီႈလွၵ်းၼိူဝ်ၼၼ်ႉသေ လၢႆးၼပ်ႉမၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇ
  ဢၼ်ၼမႄႃးပႃႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  ယွၼ်ႉဝႃႈ ၽူႈတႅမ်ႈ ၸႂ်ႉဝႆႉ ၵၢတ်ႉKBankလႄႈ လႆႈဢဝ်ၵၢတ်ႉဢၼ်ၼႆႉသေ ႁဵတ်းၼယႄဝ်ႉ
  ၵၢတ်ႉတၢင်ႇဢၼ်ၵေႃႈ ပေႃးၵွင်ႉဝႆႉတင်းၼႅတ်ႉယူႇတႄႉ ထၢင်ႇတေလႆႈယူႇ။


  ၶေႃႈလူပ်းလင်

  Post ဢၼ်ၼႆႉ  ယိူင်းဢၢၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ပပ်ႉမၢႆတွင်း ၽွင်းလႆႈသွၵ်ႈႁူႉတၢင်းမေႃဢွၼ်ႇၵေႃႈပိူင်ႈၼိုင်ႈ
  ဢူၺ်းၵေႃႉၸိူဝ်းၶႂ်ႈႁူႉ ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇႁူႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈႁူႉမႃးၼႆၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၼႆလႄႈ
  ႁႂ်ႈပေႃးထုၵ်ႇၸႂ် ၵူႈၵေႃႉတႄႉ တေဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ
  ယွၼ်ႉၼၼ်  တီႈလီၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢဝ် တီႈမဝ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈပႅတ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇထုင်းၵႂၢမ်းတႆးမီးဝႆႉၼၼ်ႉသေၵမ်း။


  ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ )

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႂ်ပၢၼ်ႇ KBankသေ သိုဝ်ႉၵၢတ်ႉငိုၼ်းMEBTalk3 ႁူမ်ႈလူၺ်းလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းMEBTalk3 သေ သိုပ်ႇၽူင်းမိူဝ်ႈမိူင်းတႆး ၶၼ်ထုၵ်ႇ Rating: 5 Reviewed By: တႆးၼုမ်ႇ
  Scroll to Top