လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းViber တီႈၼႂ်းၶွမ်း
မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႉ ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
ၵမ်းၼႆႉ ၽူႈတႅမ်ႈတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် ၸၢႆးၸႂ်ႉviber တီႈၼႂ်းၶွမ်းၼႆယဝ်ႉ
မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ ႁၼ်တႅမ်ႈဝႆႉၽၢႆႇမၢၼ်ႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဵတ်းၸၢမ်းတူၺ်းဢမ်ႇပဵၼ်
ၵမ်းၼႆႉတႄႉ လႆႈယဝ်ႉ၊ ၽူႈတႅမ်ႈၸၢမ်းတူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈ ၶိုၵ်ႉယူႇတေႉၼင်ႇၵဝ်ႇ
Video Call ၵေႃႈလႆႈ၊ ဢၼ်ယူပ်ႈယွမ်းၼၼ်ႉတႄႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈၸူးၵၼ် လိၵ်ႈတႆး၊ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


လီယဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလႄႈၵေႃႉၶဝ်၊ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၵႂႃႇတီႈၼႆႈ သေ
တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

 သိုပ်ႇၼဵၵ်း Get Viber ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။
 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းSave File တႃႉ။


 ၽွင်းတိုၵ်ႉDownload ယူႇၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ (တီႈၼႆႈတေဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ)

 ပေႃးၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉ သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈ Viber Setup.exe ၼၼ်ႉသွင်ၵမ်းတႃႉ။

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ သိုပ်ႇၼဵၵ်းAccept & Install တႃႉ။

 တေသိုပ်ႇDownloadထႅင်ႈ ဢိင်ၼိူဝ်လႅင်းၼႅတ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ 
ပေႃးလႅင်းၼႅတ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႅမ်ႉၵေႃႈတေဢမ်ႇလႆႈပႂ်ႉႁိုင်။

 ပေႃးDownload ယဝ်ႉၽွင်းတိုၵ်ႉသႂၢင်းယူႇၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ သိုပ်ႇၼဵၵ်းYes တႃႉ။

 တေဢွၵ်ႇမႃးလွၵ်းတေလႆႈထႅမ်မၢႆၽူင်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇမိူင်းလႂ်ၵေႃႈ လိူၵ်ႈဢဝ်သေ 
ပေႃႉသႂ်ႇမၢႆၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ။

(မၢႆၵူၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈပဵၼ် +95 မၢႆၽူင်းၽူႈတႅမ်ႈပဵၼ် 09 421144771 ၼႆလႄႈ 
ထွၼ်ပႅတ်ႈ(႐) သုၼ် ၼၼ်ႉသေ တေၵိုတ်း 9421144771 ပေႃးမႃးလေႃးၵၼ်တေပဵၼ်
+959421144771 ၼႆယဝ်ႉ။)

ပေႃးပေႃႉသႂ်ႇယဝ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈ Continue တႃႉ။

 တေသူင်ႇမႃးCode တီႈၼႂ်းViber ၼႂ်းၽူင်းႁဝ်း တေလႆႈႁၼ်မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

 တွင်းဝႆႉမၢႆဢၼ်သူင်ႇမႃးၼၼ်ႉသေ ပေႃႉသႂ်ႇလွၵ်းတီႈထႅမ်Code ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ
သိုပ်ႇၼဵၵ်းEnter Viberတႃႉ။
 
တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းတႄႉငၢႆႈယဝ်ႉၼႃႇ။

                                                                         ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ဝၢၼ်ႈလဝ်း-ၵုၼ်ႁဵင်)

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget