ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသြႃႇၶေႇမိၼ်ႇတ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ၊ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 6.6.2013 ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းပဵၼ်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသြႃႇၶေႇမိၼ်ႇတ လႄႈ ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉ
ၵျွင်းၵၼ်ႇထထူႇရ ၼႆလႄႈ ၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႈယွၼ်ႉဝႃႈ ယၢမ်ႈယူႇသဝ်းတႂ်ႈႁူမ်ႈငဝ်းၸဝ်ႈသြႃႇၶေႇမိၼ်ႇတ သေ 
သွၼ်ႁဵၼ်းဢဝ်ပၼ်ႇၺႃႇ တေႃႇပေႃးယဝ်ႉၸၼ်ႉလူင်၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၽူႈတႅမ်ႈလႆႈသွၼ်ႁဵၼ်းထမ်းၼၼ်ႉ
တႄႉ ႁူၵ်းပီ၊ ဝၢႆးသေယဝ်ႉၸၼ်ႉလူင်ယဝ်ႉ သိုပ်ႇၸွႆႈၼႃႈၵၢၼ်ၵျွင်း လႆႈယူႇသၢမ်ပီပၢႆꧦ
ၶၢဝ်းတၢင်းဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလႆႈယူႇသဝ်းတီႈၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ၊ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆႉတႄႉ
တေမီးယူႇ ပႅတ်ႇပီပၢႆ၊ 
ၵၢၼ်ႁဵၼ်းပၼ်ႇၺႃႇ၊ တူဝ်ထူပ်းလွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူၼ်းၼမ်၊ လွင်ႈၶွမ်း၊ လွင်ႈပေႃႉလိၵ်ႈ၊ တေႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ
မေႃမႃးတီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ၊ ၼႆႉသဵင်ႈꧦယဝ်ႉ၊ 
ၼႂ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသြႃႇၶေႇမိၼ်ႇတႁဝ်းၼႆႉ တူဝ်ၽူႈတႅမ်ႈလႆႈမႃးၸွႆႈထႅမ်တေႃႇပွႆးပေႃးယဝ်ႉတူဝ်ႈ၊
ၼႂ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇပီၵွၼ်းၶမ်းၸဝ်ႈသြႃႇၶေႇမိၼ်ႇတ ၼႆႉ ထၢင်ႇၵူၼ်းတေဢမ်ႇပေႃးမႃးၼမ်ၼႆလႄႈ
တီႈၼွၼ်းတၵႃႇၶဝ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၼမ်၊ ၽိူဝ်ႇဝၼ်းပွႆးမၼ်းမႃး တၵႃႇမႃးၼမ်တေႉ
ၸဝ်ႈဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁပ်ႉၶႅၵ်ႇ ပၼ်ဢွင်ႈတီႈၼွၼ်းၶႅၵ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ႁူဝ်ပေႃးၶႂ်ႈပၼ်ႇၶင်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ
ၼႆႉတႄႉပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ်ႁဝ်းၸိူဝ်းၶပ်းၶိုင်ပၢင်ပွႆး၊  ထႅင်ႈၸဵတ်းပီ တေပဵၼ်ပီၵွၼ်းၶမ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ
ပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇႁဝ်းယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်ႉ ပေႃးပဵၼ်ပီၵွၼ်းၶမ်းယဝ်ႉတႄႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ
တေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉလူင်ႈၼႃႈၵွၼ်ႇ။
တေႃႈလဵဝ်တႄႉ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းလႄႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉၵဝ်ႇ/မႂ်ႇ ၸိူဝ်းယၢမ်ႈယူႇတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇၼႆႉတင်ႈသဵင်ႈ
ၸိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁွတ်ႈထိုင်ဝၼ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇပီၵွၼ်းၶမ်း ၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်လႄႈပေႃးတေ
လႆႈႁၼ်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈလိူၵ်ႈဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈတေတၢင်ႇဝႆႉယဝ်ႉ၊
ႁႂ်ႈသြႃႇၸဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ဢႃႇယုယိုၼ်းယၢဝ်း ထိုင်ပၢၵ်ႇသၢဝ်းသေ ယူႇလီသုင်းဝၢၼ်
ႁဵတ်းၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈမိူဝ်းၼႃႈသေၵမ်း။

                       ၶႃႈတပေး -  ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)
                           ဝၢၼ်ႈလဝ်း-ၵုၼ်ႁဵင်
Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget