တီႈၼႂ်းၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈပေႃးႁၼ်ႁၢင်ႈ Android apk ႁၢင်ႈ Icon မၼ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉSoftware ဢၼ်ၼႆႉလႄႈ

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် လၢႆးႁႂ်ႈတီႈၼႂ်းၶွမ်းႁဝ်းႁၼ်လႆႈႁၢင်ႈIcon Android apk ၼႆယဝ်ႉတီႈၼႂ်းၶွမ်းႁဝ်း ပေႃးဝႃႈႁဝ်းဢဝ် သေႃႉဝွႆးၽူင်း (Androkd apk)သႂ်ႇဝႆႉတီႈၼႂ်းၶွမ်းႁဝ်းၼႆ
မၼ်းတေဢမ်ႇႁၼ်ႁၢင်ႈမၼ်း၊ ပေႃးဢမ်ႇႁၼ်ႁၢင်ႈမၼ်းမၼ်း ၼင်ႇဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇၼၼ်ႉ 
တေႁႃယၢပ်ႇဝႆႉဢိတ်းၼိုင်ႈ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄ ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေႁၼ်ႁၢင်ႈမၼ်းသေ
ႁႂ်ႈပေႃးႁႃငၢႆႈၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉသေႃႉႉ ဝွႆး ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈပၼ်ဝႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ။


လၢႆးသႂၢင်းမၼ်းတႄႉ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းတႂ်ႈၼႆႉ


မိူဝ်ႈပႆႇသႂၢင်းSoftware 

ဝၢႆးသႂၢင်းSoftware ယဝ်ႉ၊ ႁၼ်ႁၢင်ႈၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။


 ပေႃးဝႃႈလိတ်ႈWin RaR ယဝ်ႉၸိုင် ၼဵၵ်းတီႈ muzhiwan by www.tainum.com ၼၼ်ႉသွင်ၵမ်းတႃႉ


 သိုပ်ႇၼဵၵ်းၼင်ႇဢၼ်ၼဝႄႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉ

                                                 ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ဝၢၼ်ႈလဝ်း-ၵုၼ်ႁဵင်)

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget