လၢႆးႁဵတ်းႁႂ်ႈMozilla Firefox ၽုၺ်ႇလႆႈ ဢၵွင်ႉ Facebook/ Gmail ၽုၺ်ႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်လႆႈ(10)ဢၼ်

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈထိုင်ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ်ၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် လၢႆးႁဵတ်းႁႂ်ႈMozilla Firefox 
ၽုၺ်ႇလႆႈ ဢၵွင်ႉ Facebook/ Gmail ၽုၺ်ႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်လႆႈ(10)ဢၼ် ၼႆယဝ်ႉ

Mozilla Firefox ၼႆႉ ၽုၺ်ႇဢၵွင်ႉ Facebook/Gmail မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ် သၢမ်သီႇဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈ ယွၼ်ႉၼၼ် 
ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၽုၺ်ႇလႆႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်သၢမ်သီႇဢၼ်တေႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၼဝႄႆႉ
တီႈတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ။
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၵႂႃႇတီႈၼႆႈ

တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ၼဵၵ်းတီႈInstall Mulitifox ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။


တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းတီႈAllow ၼၼ်ႉထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

သိုပ်ႇၼဵၵ်ႈထႅင်ႈတီႈ Install Now တႃႉ။

လိုၼ်းသုတ်း ၼဵၵ်းတီႈRestart Now ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။ပေႃးဝႃႈMozilla ၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉၸိုင် သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈ File > New Identity Profile
(တူဝ်ပွတ်း Ctrl+All+M) သေ ၽုၺ်ႇဢၵွင်ႉလႆႈ(10) ဢမ်ႇၵႃး ပၢၵ်ႇၼိုင်ႈၵေႃႈၽုၺ်ႇလႆႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်ယဝ်ႉ
ၸၢမ်းတူၺ်းလႄႈၵေႃႉၶဝ်။

  ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ဝၢၼ်ႈလဝ်း-ၵုၼ်ႁဵင်)Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget