ယိင်းၼေႃႇၶမ်း (ၼမ်ႉတႃမဵတ်ႉၽူၼ်) ၽဵင်းၵႂၢမ်း ဢွၵ်ႇမႂ်ႇ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇယၢမ်းလဵဝ်

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင် မိူဝ်ႈၼႆႉ တေမႃးၽၢၵ်ႇၵႂၢမ်းဝၢၼ်ဢွၵ်ႇမႂ်ႇ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇယၢမ်းလဵဝ်
ယိင်းၼေႃႇၶမ်း (ၼမ်ႉတႃမဵတ်ႉၽူၼ်) ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ
ၼင်ႇႁိုဝ်လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းၸိူဝ်းယူႇ မိူင်းၼွၵ်ႈတေလႆႈထွမ်ႇ
ၸင်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ်တီႈၼိူဝ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉယဝ်ႉ။

 ၼင်ႇႁိုဝ်တေႁၼ်ပႃးႁၢင်ႈမၼ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းၽဵင်းMP3 ၼၼ်ႉ လႆႈသႂ်ႇပၼ်ပႃးၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းၵွၼ်ႇ

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ လႅင်းၼႅတ်ႉဢမ်ႇၶႅမ်ႉ လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ်ႁၢင်ႈငဝ်းတူင်ႉ
ထွမ်ႇၽဵင်းMP3 ၼႆႉ သေ ႁၢၼ်ႉၸႂ်ဢဝ်တႃႉ။

(တႃႇတေၸၼ်ဢဝ် ၼဵၵ်းသႂ်ႇတီႈၸိုဝ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းၼၼ်ႉတႃႉ)
01. ၼမ်ႉတႃမဵတ်ႉၽူၼ်
02 ႉ ဢမ်ႇထိူၵ်ႈတၢင်းပႆ
03ႉ ႁူႉထိုင်ယူႇ
04ႉ သူပဵၼ်ၾၼ်ၼၢင်း ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၼၢင်း
05ႉ Hey! don't be cried
06. တူဝ်ၵႆၵေႃႈၸႂ်ၸမ်
07ႉ ၵိုတ်းယူႇမွင်းၵေႃႉလဵဝ်
08ႉ ယၢၼ်ယဝ်ႉဝႆႉၾၼ်
09ႉ ၽဵင်းၵႂၢမ်းၽၢၵ်ႇထိုင် ၵေႃႉႁၵ်ႉ
10ႉ ၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႉယႃႉၶၢတ်ႇ


ၽုၺ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်း လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ 

 ၽုၺ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်းAndroid လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ


 ၽုၺ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်းAndroid လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ


Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget