လၢႆးၸႂ်ႉFacebook Photo Zoom Add ons တီႈၼႂ်း Mozilla Firefox သေ တူၺ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈတီႈၼႂ်းFacebook (တီႈၼႂ်းၶွမ်း)

 မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ၸိူဝ်ႈမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈ ၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ

ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉၵေႃႈ ႁိုင်ယဝ်ႉဝႃႈ၊ လိူတ်ႈမၼ်းၶႂ်ႈၵတ်းယဝ်ႉယူဝ်ႉထၢင်ႇတႄႉ
သီႇႁႃႈၵေႃႉထၢမ်မႃးဝႃႈ ဢမ်ႇတႅမ်ႈတၢင်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉသေပွၵ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ
မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် လွင်ႈၶွမ်းဢိတ်းဢွတ်း
ပေႃးတူၺ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈတီႈတႂ်းFacebookပေႃးၼႆၸိုင် ပေႃးဝႃႈပိူၼ်ႈတၢင်ႇဝႆႉ သွင်ႇၽၢင်ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၼႆတႄႉ 
ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉပေႃးၶႂ်ႈတူၺ်းႁႂ်ႈႁၼ်ၸမ်ၼႆၸိုင် တေလႆႈၼဵၵ်းသႂ်ႇတီႈၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈသေတူၺ်းၵွၼ်ႇ
ပေႃးလႅင်းၼႅတ်ႉဢမ်ႇလီ သမ်ႉလႆႈပႂ်ႉထႅင်ႈ
ယွၼ်ႉဝႃႈႁၼ်လဵၵ်ႉ/ၵႆၼႃႇလႄႈ ငွၵ်ႈတူၺ်းၼႃႈၽၢၵ်ႇသမ်ႉပေႃးၶႂ်ႈထိ ၼႃႈၶွမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉဝႃႈ

 ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေႁၼ်လႆႈၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉၸမ်ꧦပေႃးၼႆၸိုင်
သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸႂ်ႉ Mozilla Firefoxၼႆၸိုင် သႂ်ႇAdd-ons မၼ်းသေတူၺ်းပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင်
ပေႃးဝႃႈတူၺ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈတီႈၼႂ်းFacebookၼႆ တေလႆႈႁၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸမ်ꧦၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ

ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉ ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉၶႅပ်းႁၢင်ႈသွင်ၽၢင်(ႁၼ်လဵၵ်ႉꧦၵူၺ်ႈ)
ပေႃးသႂ်ႇFacebook Photo Zoomသေ
တူၺ်းၼႆၸိုင် ပေႃးဝႃႈဢဝ်ၼူၵႂႃႇငႃသႂ်ႇတီႈၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉ ၼပႄၼ်ယႂ်ႇꧦၸမ်ꧦ
ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။


 မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈၶႅပ်းႁၢင်ႈဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ
ပေႃးဝႃႈဢဝ်ၼူၵႂႃႇငႃသႂ်ႇပေႃးၼႆၸိုင် လႆႈႁၼ်ၼဝႄႆႉ ၽၢင်ႇယႂ်ႇၼင်ႇၼႆ
 လၢႆးသႂ်ႇမၼ်းလူး တေလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လဵပ်းႁဵတ်းတူၺ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၶဝ်ႈတီႈTools သေ လိူၵ်ႈၼဵၵ်းAdd-ons ၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ပေႃႉသႂ်ႇတီႈၼႂ်းလွၵ်းၼၼ်ႉဝႃႈ (Facebook Photo Zoom) ၼႆသေ
ၼဵၵ်းEnterၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။


 လိူၵ်ႈႁႃဢဝ်ဢၼ်ပဵၼ်Facebook Photo Zoomၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းInstallသေ သႂၢင်းတႃႉ။


ၽွင်းတိုၵ်ႉသၢႂင်းၼၼ်ႉတေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼဵၵ်းတီႈRestartၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈသေ ဢၼ်ပဵၼ် Mozilla Firefoxၼၼ်ႉ တေမွတ်ႇၵွႃႇၵမ်းၼိုင်ႈ
တေၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်း ပေႃးၼၼ်ႉ ၽုၺ်ႇတူၺ်းတီႈၼႂ်းFacebookၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ
ဢဝ်ၼူငႃသႂ်ႇတီႈၶႅပ်းႁၢင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉတူၺ်းလႄႈ တေလႆႈႁၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉ ၼပႄၼ်ၸမ်ꧦၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ဝၢၼ်ႈလဝ်း)

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget