• Latest News

  Tuesday, August 13, 2013

  လၢႆးသႂ်ႇGamil တီႈၼႂ်းၽူင်းမိၵ်ႈHuawei (ဢမ်ႇၼၼ်) တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၽုၺ်ႇGmailတီႈၼႂ်းၽူင်းမိၵ်ႈHuawei

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇတႆႉတင်းသဵင်ႈ
  မိူဝ်ႈၼႆႉၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ်
  လၢႆးသႂ်ႇGmail တီႈၼႂ်းၽူင်းမိၵ်ႈHuawei ၼႆယဝ်ႉ။
  ၽူင်းမိၵ်ႈHuawei ၼႆႉပေႃးဝႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈၽုၺ်ႇGmailၼႆၸိုင် ၽုၺ်ႇၸိူင်ႉၼင်ႇၽူင်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်းၼၼ်ႉတႄႉဢမ်ႇလႆႈ
  တေလႆႈပေႃႉသႂ်ႇမၢႆမၼ်းထႅင်ႈဢိတ်းဢွတ်းၵွၼ်ႇၸင်ႇတေၽုၺ်ႇလႆႈၼႆယဝ်ႉ။
  လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလၢႆးၽုၺ်ႇမၼ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉ-


  ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း  ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉလႅင်းၼႅတ်ႉသေ
  ၼဵၵ်းတီႈEmailၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ


  တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ပေႃႉသႂ်ႇၸိုဝ်ႈဢၵွင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ မၢႆလပ်ႉမၼ်းသေ ၼဵၵ်းManual Setupတႃႉ။

   တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ လွၵ်းPortၼၼ်ႉ ပေႃႉသႂ်ႇ993
  လွၵ်းSecurity typeၼၼ်ႉ  ၼဵ်ၵ်းလိူၵ်ႈဢဝ်SSL/TLSသေ ၼဵၵ်းNextတႃႉ။

   တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ

   တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ လွၵ်းတီႈPortၼၼ်ႉ  ပေႃႉသႂ်ႇ 587
  လွၵ်းSecurity typeၼၼ်ႉတႄႉ လိူၵ်ႈဢဝ် STARTTLS(accept all certificates) သေ ၼဵၵ်းNextတႃႉ။

   တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ

   ပေႃးႁွတ်ႈမႃးတီႈၼႆႈယဝ်ႉၸိုင် လွၵ်းဢၼ်ၵႂၢင်းဝႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉ တႅမ်ႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈမၼ်းသေ
  ၼဵၵ်းNextတႃႉ။

   လိုတ်းသုတ်းလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။
  ၼဵၵ်းNextတႃႉ။
   ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ

   လိုၼ်ႈသုတ်းလႆႈႁၼ်Gmailၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။
                                                ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)
                                                  09 36054552
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: လၢႆးသႂ်ႇGamil တီႈၼႂ်းၽူင်းမိၵ်ႈHuawei (ဢမ်ႇၼၼ်) တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၽုၺ်ႇGmailတီႈၼႂ်းၽူင်းမိၵ်ႈHuawei Rating: 5 Reviewed By: တႆးၼုမ်ႇ
  Scroll to Top