ads

 • Latest News

  Powered by Blogger.

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...

  Search This Blog

  Saturday, August 10, 2013

  လၢႆးမိုဝ်းမႂ်ႇတႆးၼုမ်ႇ wallpaper Tai . Apk မႃးယဝ်ႉ

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈပလွၵ်ႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
  မိူဝ်ႈၼႆႉတႆးၼုမ်ႇတေမႃး ၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် wallpaper Tai တႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းၽူင်းAndroid
  ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလႆႈၶတ်းၸႂ်ပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆး ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ
  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁႃ တိုၵ်ႉၽိုၵ်းပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇၵူၺ်းလႄႈ
  သင်ဝႃႈႁၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸႂ်ၼႆၵေႃႈ ပွႆႇဝၢင်းပၼ်သေၵမ်း
  ၼင်ႇႁိုဝ်လႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းၽူင်းAndroid ၽၢႆႇတႆးတေၼမ်မႃးၼၼ်ႉတေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ယူႇ။
   
  ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉ


  ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)
  khurnum@gmail.com
  www.tainum.com
  09 421144771

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  3 comments:

  1. ယြင္ꨳေယꨣးပꨯꨤးေမꨣꨬလꨳတꨤင္းꨁတ္းꨅ္ꨮꨅဝ္ꨳꨁူးꨬတꨵ။ ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳꨟူမ္ꨅူမ္းꨡမ္ꨲမီးတီꨳတိူꨀ္ꨳꨁꨣꨳ။

   ReplyDelete
  2. လူတ္ꨲꨡမ္ꨲလꨯꨳꨁꨣꨳꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵ:-(:-(

   ReplyDelete
  3. ꨁꨣꨳေပးေꨀꨣꨳငိꨓ္းꨟဴမ္ꨅူမ္းꨅြမ္းꨬတꨵꨬ တꨵေꨡꨣꨳ။လꨯꨳꨟူꨵꨅူိင္ꨵꨓꨯꨁꨰꨓ္းꨡမ္ꨲမီးတီꨳဝꨣꨳꨁꨣꨳယဝ္ꨵ။သြပ္ꨵꨬ ဝးꨅူိင္ꨵꨓꨯယꨤမ္ꨳလꨯꨳယိပ္းတုိဝ္းမꨣးꨕꨯꨤꨲမꨤꨓ္ꨳꨀူꨉ္းꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ။ꨀမ္းꨓꨯꨵꨬ တꨵꨕꨤꨯꨲတꨯးေꨀꨣꨳလꨯꨳယိပ္းပꨣးꨅူိင္ꨵꨓꨯမီးတꨤင္း
   သူိဝ္းꨅ္ꨮꨬ တꨵꨬ တꨵယဝ္ꨵꨁꨣꨳ။
   ReplyDelete

  Item Reviewed: လၢႆးမိုဝ်းမႂ်ႇတႆးၼုမ်ႇ wallpaper Tai . Apk မႃးယဝ်ႉ Rating: 5 Reviewed By: တႆးၼုမ်ႇ
  Scroll to Top