• Latest News

  Saturday, August 10, 2013

  လၢႆးမိုဝ်းမႂ်ႇတႆးၼုမ်ႇ wallpaper Tai . Apk မႃးယဝ်ႉ

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈပလွၵ်ႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
  မိူဝ်ႈၼႆႉတႆးၼုမ်ႇတေမႃး ၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် wallpaper Tai တႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းၽူင်းAndroid
  ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလႆႈၶတ်းၸႂ်ပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆး ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ
  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁႃ တိုၵ်ႉၽိုၵ်းပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇၵူၺ်းလႄႈ
  သင်ဝႃႈႁၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸႂ်ၼႆၵေႃႈ ပွႆႇဝၢင်းပၼ်သေၵမ်း
  ၼင်ႇႁိုဝ်လႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းၽူင်းAndroid ၽၢႆႇတႆးတေၼမ်မႃးၼၼ်ႉတေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ယူႇ။
   
  ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉ


  ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)
  khurnum@gmail.com
  www.tainum.com
  09 421144771

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  3 comments:

  1. ယြင္ꨳေယꨣးပꨯꨤးေမꨣꨬလꨳတꨤင္းꨁတ္းꨅ္ꨮꨅဝ္ꨳꨁူးꨬတꨵ။ ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳꨟူမ္ꨅူမ္းꨡမ္ꨲမီးတီꨳတိူꨀ္ꨳꨁꨣꨳ။

   ReplyDelete
  2. လူတ္ꨲꨡမ္ꨲလꨯꨳꨁꨣꨳꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵ:-(:-(

   ReplyDelete
  3. ꨁꨣꨳေပးေꨀꨣꨳငိꨓ္းꨟဴမ္ꨅူမ္းꨅြမ္းꨬတꨵꨬ တꨵေꨡꨣꨳ။လꨯꨳꨟူꨵꨅူိင္ꨵꨓꨯꨁꨰꨓ္းꨡမ္ꨲမီးတီꨳဝꨣꨳꨁꨣꨳယဝ္ꨵ။သြပ္ꨵꨬ ဝးꨅူိင္ꨵꨓꨯယꨤမ္ꨳလꨯꨳယိပ္းတုိဝ္းမꨣးꨕꨯꨤꨲမꨤꨓ္ꨳꨀူꨉ္းꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ။ꨀမ္းꨓꨯꨵꨬ တꨵꨕꨤꨯꨲတꨯးေꨀꨣꨳလꨯꨳယိပ္းပꨣးꨅူိင္ꨵꨓꨯမီးတꨤင္း
   သူိဝ္းꨅ္ꨮꨬ တꨵꨬ တꨵယဝ္ꨵꨁꨣꨳ။
   ReplyDelete

  Item Reviewed: လၢႆးမိုဝ်းမႂ်ႇတႆးၼုမ်ႇ wallpaper Tai . Apk မႃးယဝ်ႉ Rating: 5 Reviewed By: တႆးၼုမ်ႇ
  Scroll to Top