ads

 • Latest News

  Powered by Blogger.

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...

  Search This Blog

  Saturday, August 17, 2013

  လၢႆးပၼ်Comment လႄႈ Chat Box တီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇ (ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၶႅၼ်းတေႃႈလူပၼ်သေၵမ်း)

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်
  ႁႂ်ႈတူဝ်ၸႂ်ၵတ်းၸိုၼ်ႈသိူဝ်းသႃႇသေၵမ်း
  *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

   ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈၶႃႈ

  ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်တူဝ်ၶႃႈၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ) လႆႈၶတ်းၸႂ်တႅမ်ႈတၢင်ႇပၢႆးမေႃ လွင်ႈၶွမ်း လႄႈ လွင်ႈၽူင်း
  မႃးၼႆႉ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလူင်ႉလႅၼ်ႇၼႃႇသေ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇတႄႉဢမ်ႇၸိုဝ်ႈ
  ယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉ ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထႅမ် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းပႆႇႁူႉ၊ ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ
  ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်ၼင်ႇပပ်ႉမၢႆတွင်းၽူႈတႅမ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၼႆလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းတူဝ်ႈတၼ်းၼၼ်ႉ 
  ၸင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်းသေ တႅမ်ႈတၢင်ႇမႃးယူႇယဝ်ႉ။
  ဢၼ်ၸဝ်ႈတႅမ်ႈတၢင်ႇမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈတူဝ်ထူပ်းဢွၼ်တၢင်း ႁဵတ်းလႆႈၸၢမ်းတူၺ်းၵွၼ်ႇ
  ၸင်ႇတေတႅမ်ႈတၢင်ႇၼႆယဝ်ႉ၊ တႃႇတေတႅမ်ႈတၢင်ႇPost ၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ တီႈဢေႇသုတ်း လႆႈဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း
  ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ၊ ပေႃးၶႅပ်းႁၢင်ႈၼမ် သွင်ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆꧦၵွၼ်ႇၸင်ႇတေယဝ်ႉၼႆ။
  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ ၵၢင်ၸႂ်ၽူႈတႅမ်ႈတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၽၢၵ်ႇဝႆႉပၼ် ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢွၼ်ႇ
  ၼိုင်ႈၶေႃႈ၊ သွင်ၶေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ် တႃႇတေတႅမ်ႈPost ဢၼ်မႂ်ႇꧦမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉထႅင်ႈၼႆယူႇ၊
  ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၶဝ်ၵေႃႈ မွင်းသဵင်တူပ်းမိုဝ်းလင်လင်
  ၵူၼ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ၵေႃႈ မွင်းၵူၼ်းပၼ်ႁႅင်း ႁုၼ်ႉ/တူပ်ႈမိုဝ်း ။
  =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
  *****************************************************
  လၢႆးပၼ်Comment တီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇ
  *****************************************************
  ၸူဝ်ႈၽူႈတႅမ်ႈ တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉမႃးၼႆႉ ၵေႃႉဢၼ်ပၼ်ဝႆႉComment ၼၼ်ႉ ႁၼ် သၢမ် သီႇဢၼ်ၵူၺ်း
  မိူဝ်ႈၽူႈတႅမ်ႈတေႇၸႂ်ႉတိုဝ်းဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈတႅမ်ႈဢမ်ႇႁူႉလၢႆးပၼ်Commentမၼ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ
  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ ၽူႈတႅမ်ႈၸင်ႇဝူၼ်ႉဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉ
  ဝႃႈလႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉလၢႆးမၼ်းႁိုဝ်ၼေႃ? ၼႆယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၽူႈတႅမ်ႈၸင်ႇတေတႅမ်ႈတၢင်ႇ
  လၢတ်ႈၼပႄၼ် လၢႆးပၼ်Comment မၼ်းယဝ်ႉ။
  *။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။
  သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ပၼ်Commentဝႆႉၼႆၸိုင်
  ။*။*။*။*။။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*။*
              1.  ၽၢၵ်ႇဝႆႉပၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်း ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ်တႃႇၽူႈတႅမ်ႈဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈၵေႃႈပဵၼ်
              2. တီႈလႂ်ဢမ်ႇပွင်ႇတႂ်၊ လူဝ်ႇဢၼ်လႂ်၊ ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ Download ဢမ်ႇလႆႈ လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ထၢမ်ဝႆႉၵေႃႈလႆႈ၊
              3.  ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းပဵၼ်ၸွမ်းယဝ်ႉ၊ ၶႅပ်ႉလႅပ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ၼႆ ၶႂ်ႈပွင်ႇလႅင်းထိုင်ၶိုၼ်းၵေႃႈလႆႈ၊
              4.  သင်ဝႃႈသေၵေႃႉꧦထၢမ်ဝႆႉလႄႈ ႁဝ်းၶႂ်ႈတွပ်ႇပၼ်ၵေႃႉလႂ်ၼႆၵေႃႈလႆႈ။
       ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ပၼ်ဝႆႉတီႈCommentၼႆႉ မၼ်းတေသူင်ႇၵႂႃႇၸူးတီႈၼႂ်းEmail ၽူႈတႅမ်ႈ၊ ပေႃးဝႃႈၽူႈတႅမ်ႈ
  ၽုၺ်ႇ ၼႅတ်ႉၵေႃႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ပၼ်ဝႆႉCommentၼၼ်ႉ  တေႁွတ်ႈတီႈၽူႈတႅမ်ႈၵမ်းလဵဝ်ၼႆယဝ်ႉ။
               ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလၢႆးမၼ်းၵွၼ်ႇ

  ႁဝ်းတူၺ်းPost လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းဢၼ်လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ  ၽၢႆႇတႂ်ႈသုတ်းꧦၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ်လွၵ်းတႃႇပၼ်
  Comment မၼ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ  ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်းပေႃးၶႂ်ႈပၼ်Commentၼႆၸိုင် ၼဵၵ်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းလွၵ်းၼၼ်ႉ
  ၵမ်းၼိုင်ႈသေ ပေႃႉသႂ်ႇလိၵ်ႈၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်းမီးၼၼ်ႉတႃႉ။

   ပေႃးပေႃႉသႂ်ႇလိၵ်ႈယဝ်ႉ ၼဵၵ်းလိူၵ်ႈတီႈၽၢႆႇတႂ်ႈ လိူၵ်ႈဢဝ်Google Accountသေ
  သိုပ်ႇၼဵၵ်းPublishတႃႉ။

   ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ တေဢွၵ်ႇမႃးလွၵ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ပေႃႉသႂ်ႇမၢႆ Gmail လႄႈ Password ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
  မိူၼ်ၼင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇၽုၺ်ႇGmail ၼၼ်ႉတႃႉ၊ ပေႃးပေႃႉသႂ်ႇယဝ်ႉ ၼဵၵ်းပၼ် Sign in တႃႉ။

  ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ပေႃႉသႂ်ႇလိၵ်ႈတီႈၼႂ်းလွၵ်း ယိူင်ႈၸွမ်းတူဝ်လိၵ်ႈဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ
  တီႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်း Publish တႃႉ။


  လိုၼ်းသုတ်း ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ပၼ်Comment ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

   *********************************************
  လၢႆးတႅမ်ႈတီႈၼႂ်းChat Box
  *********************************************
  Chat Box ၼႆႉတႄႉ မီးႁိမ်းၽၢႆႇၶၢင်ႈမၼ်းၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တေႁၼ်ယူႇ
   လၢႆးတႅမ်ႈမၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇယၢပ်ႇ 

                     မၢႆၼိုင်ႈ- ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈသႂ်ႇၸိုဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၊
                     မၢႆသွင်-ၼၼ်ႉ သႂ်ႇမၢႆGmailၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊
                     မၢႆသၢမ်-ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈသႂ်ႇလိၵ်ႈဢၼ်ၶႂ်ႈလၢတ်ႈ၊
                     မၢႆႁႃႈ- ပေႃးတႅမ်ႈယဝ်ႉမူတ်းယဝ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈ Go ၼႆၼၼ်ႉတႃႉ။


  ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ တီႈၽၢႆႇၼိူဝ်သုတ်းလႆႈႁၼ်လိၵ်ႈဢၼ်တႅမ်ႈမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

  ၼပ်ႉယမ်ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈပၼ်ႁႅင်း
  ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉယူႇတေႉꧦ။
  တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ထႅင်ႈယူႇ

  ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  2 comments:

  1. မ္ꨮꨲ သုင္ꨁꨣꨳ꨷ ꨅဝ္ꨳတꨯးꨓုမ္ꨲ ꨟဝ္းꨁꨣꨳ꨷
   ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳ ပꨱꨓ္ꨕူꨳပꨓ္ꨟꨰင္း ဝꨰပ္ꨵ ꨅဝ္ꨳတꨯးꨓုမ္ꨲ ေꨀꨣꨵ ꨓုိင္ꨳꨁꨣꨳ꨷ ။
   လူတူꨉ္း ဝꨰပ္ꨵ ꨅဝ္ꨳꨟဝ္း ꨀူꨳပြꨀ္ꨳ ꨀူꨳဝꨓ္းꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ꨷။
   ꨀူꨉ္းꨀꨣꨳ꨷ ꨡꨓ္တူꨁꨣꨳ ꨟꨱတ္းꨡမ္ꨲ ပꨯꨲ လꨯꨳꨓꨓ္ꨵ ꨁ္ꨮꨳꨟꨮ္ꨳဝꨯꨵ ꨅ္ꨮယ္ꨮꨲ ယꨤဝ္းေသ
   တꨰမ္ꨳတꨤင္ꨲ ပꨓ္ꨡိတ္းꨓုိင္ꨳꨓꨯꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ꨷။
   လြင္ꨳꨡꨓ္ꨁꨣꨳေတယြꨓ္းတꨤင္းꨅꨯြꨳထꨰမ္ꨓꨯꨵ ꨬ တꨵ ပꨱꨓ္လြꨀ္းလꨯꨤးꨬ ꨀꨳလိတ္ꨳ ꨁြမ္း ၊
   လြင္ꨳလူꨉ္ꨳ꨷This copy of windows is not genuine ꨓꨯꨓꨓ္ꨵ ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ၊
   မူိဝ္ꨳꨡြꨓ္တꨤင္း ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳ ယꨤမ္ꨳထꨤမ္လꨯꨤးꨬ ꨀꨳလိတ္ꨳ တီꨳꨅဝ္ꨳꨟဝ္းပြꨀ္ꨳꨓုိင္ꨳယူꨲ ꨁꨣꨳ ၊
   ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳ ꨟꨱတ္းတူꨉ္း ꨅူိင္ꨵ ꨓင္ꨲ ꨡꨓ္ ꨕူင္သꨤင္ꨳဝꨰပ္ꨵ ꨡꨓ္ꨅဝ္ꨳꨟဝ္း သူင္ꨲ ပꨓ္ꨓꨓ္ꨵ ယူꨲ ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ၊ ꨀူꨉ္းꨀꨣꨳ꨷ သြပ္ꨵ ꨬ ဝးမꨓ္းꨡမ္ꨲ ꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ꨁꨣꨳ ၊
   လူိဝ္ေသꨓꨓ္ꨵ ယဝ္ꨵ ၊ ꨅြင္ꨲ ေတမီးလꨯꨤးမꨓ္းထꨰင္ꨳယူꨲ ꨁꨣꨳꨟုိဝ္? ၊
   ေတꨣꨲ ထုိင္မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ ꨁြမ္းꨁꨣꨳ တုိꨀ္ꨵ ပꨱꨓ္ဝꨯꨵ သီလမ္မူိꨓ္ꨀဝ္ꨲ ꨀူꨉ္းေꨡꨣꨳ ꨷။
   ꨁ္ꨮꨳꨟꨮ္ꨳꨅဝ္ꨳꨟဝ္း သြꨀ္ꨳꨟꨣလꨯꨤးꨬ ꨀꨳလိတ္ꨳမꨓ္းေသ တꨤင္ꨲ ဝꨯꨵ ပꨓ္ꨕြင္ꨳꨁꨣꨳ꨷
   ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮယ္ꨮꨲ ꨓမ္ေသ꨷

   ReplyDelete
   Replies
   1. မ္ꨮꨲသုင္ ꨡꨯꨤꨳꨓြင္ꨵꨅꨯꨤး ꨓင္ꨲꨡꨓ္ထꨤမ္မꨣးꨓꨓ္ꨵ တူဝ္ꨅဝ္ꨳတꨯးꨓုမ္ꨲꨓꨯေꨀꨣꨳ
    ယꨤမ္ꨳꨬꨀꨳလိတ္ပꨓ္ꨟꨣလြင္ꨳꨓꨯꨵ ပꨓ္ꨁြမ္းꨡူꨉ္ꨳေꨀꨣꨵယူꨲပြꨀ္ꨳꨓုိင္ꨳ၊ ပူꨓ္ꨵမꨣးမြꨀ္ꨳသြင္ဝူင္ꨳ
    ꨀူꨉ္းꨀꨣꨳ ꨡမ္ꨲလꨯꨳေပꨣꨵဝꨯꨵꨟꨤင္ꨳမꨓ္းꨬလꨳ၊ ꨅဝ္ꨳတꨯးꨓုမ္ꨲေတꨁတ္ꨳꨅ္ꨮတꨤင္ꨲပꨓ္ယူꨲ ꨅꨱဝ္းꨬလꨳꨓꨤꨓ္း ၊ ေပꨣးဝꨣꨳꨟဝ္းတꨤင္ꨲဝုꨓ္းတူဝ္းမ္ꨮꨲယဝ္ꨵꨓꨯꨅုိင္ ေပꨣးꨡမ္ꨲသ္ꨮꨲေသꨣးမꨓ္းꨓꨯ ေတꨅ္ꨮꨵလꨯꨳ 30 ဝꨓ္းꨀူꨉ္း ေပꨣးပူꨓ္ꨵသꨤမ္သိပ္းဝꨓ္းေꨀꨣꨳ ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲꨡꨓ္ ꨡꨯꨤꨳꨅꨯꨤးꨓြင္ꨵထူပ္းꨓꨯꨵယဝ္ꨵ၊ ꨓꨣꨳꨁြမ္းေတလမ္꨸ လꨯꨤꨳꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳေꨀꨣꨳ ꨅူဝ္ꨳꨀꨰပ္ꨵꨀူꨉ္း၊ ေတꨁူꨓ္ꨵꨁꨮꨣꨵတူꨉ္း ꨟꨮ္ꨳꨬꨀꨳလိတ္ꨳလꨯꨳလီလီေသ တꨤင္ꨲပꨓ္ယူꨲ။ ယူိꨓ္ꨵꨅ္ꨮပ္ꨮꨵတူꨉ္းထꨰင္ꨳꨡိတ္းꨓုိင္ꨳ၊
    ꨅ္ꨮꨵဝꨯꨵꨟꨱတ္းꨓꨓ္ꨀြꨓ္ꨲꨬလꨳ။ မ္ꨮꨲသုင္

    Delete

  Item Reviewed: လၢႆးပၼ်Comment လႄႈ Chat Box တီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇ (ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၶႅၼ်းတေႃႈလူပၼ်သေၵမ်း) Rating: 5 Reviewed By: တႆးၼုမ်ႇ
  Scroll to Top