ads

 • Latest News

  Powered by Blogger.

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...

  Search This Blog

  Saturday, September 14, 2013

  Vroot Version 1.7.0 (shan Version) ဢွၵ်ႇလိုၼ်းသုတ်း မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉ

  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တိုၵ်ႉပိၼ်ႇ ၽၢႆႇတႆး Vroot Version 1.6.0 တၼ်းလႆႈဝၼ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း
  Version 1.7.0 ပေႃးဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈယဝ်ႉမေႃႉ

  မၼ်းပိူင်ႈသင်မႃးထႅင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ   Super user တီႈၼႃႈၽူင်းၼၼ်ႉ  မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းပဵၼ်လိၵ်ႈၶႄႇ 

  ၵမ်းၼႆႉတႄႉ လၢႆႈပဵၼ်ဢင်းၵိတ်ႉယဝ်ႉ


  ပေႃးၶႂ်ႈႁူႉလၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းၵေႃႈ ၵႂႃႇလူတူၺ်းတီႈၼႆႈ
  ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈတေပဵၼ်တၢင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇ
  (မၢႆတွင်း-တႃႇႁႂ်ႈပေႃးႁၼ်ၽွၼ်ႉလိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈသႂၢင်းဝႆႉ ၽွၼ်ႉၸေႃႇၵျီႇတႆး)
  ပေႃးသူၼ်ၸႂ်ၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်သွင်ဢၼ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉ

   လၢႆးသႂၢင်းမၼ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ
  ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းသႂၢင်းVroot ၼဵၵ်းတီႈ Vroot 1.6.0 exe  ၼၼ်ႉသွင်ၵမ်း
  သေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းNextတႃႉ


   Next
    Next

    Next

   ထွၼ်ပႅတ်ႈမၢႆတီႈတႂ်ႈၼႆႉသေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းFinishတႃႉ
  =============================================================
   ၵမ်းၼႆႉ ၵႂႃႇၵူးဢဝ် rootres ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ


  ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးသႂၢင်းယဝ်ႉယဝ်ႉၸိုင် ၼဵၵ်းတီႈIcon Vroot တီႈၼႃႈၶွမ်းၼၼ်ႉသေ 
  သိုပ်ႇၼဵၵ်းၼူၶွၼ်ၶႂႃ ၶဝ်ႈတီႈProperties တႃႉ
   သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈOpen Flie Location တႃႉ။

  ၵမ်းၼႆႉ ပွႆႇၶိုၼ်း rootres ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၼ်ဝႆႉမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉ 
  ၼဵၵ်းၼူၶွၼ်ၶႂႃသေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းPasteတႃႉ
   သိုပ်ႇၼဵၵ်း Copy and Replace ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ
   

  ၵမ်းၼႆႉ ၵႂႃႇၽုၺ်ႇတူၺ်းVroot လႄႈ တေလႆႈႁၼ်ႁၼ်လိၵ်ႈတႆးယူႇယဝ်ႉ။

  ၶွမ်းၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇဝႃႇၼႆႉ  ႁဵတ်းၼႆသေပၼ်ႇၵမ်ႇၽႃႇၵူၺ်း  မၢၵ်ႇထၢတ်ႈ(ပီႇထီႇ) ၶွမ်းတႄႉ ၶၢမ်ႇႁိုင်ၼႃႇ
  ႁႃႈမိၼိတ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်းထိုင် ႁႅင်းသဵင်ႈမူတ်း၊ ပေႃးတိူဝ်ႉထီႇၵွၼ်ႇၵႃႈ သိုဝ်ႉ  i7 ၼၼ်ႉၵႃႈမေႃႉ
  ၵူၺ်းၵႃႈတေႃႈလဵဝ်ႈတႄႉ ပႆႇထူဝ်းၼင်ႇၵဝ်ႇထီႇတႄႉ  ဝူၼ်ႉဢဝ်ႁင်းၵူၺ်းၼႆ

  ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ဝၢၼ်ႈလဝ်း)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  1 comments:

  1. ငိꨓ္းꨅူမ္းꨬ တꨵꨁꨣꨳꨅဝ္ꨳ ꨁꨣꨳေပးꨟꨱတ္းတူꨉ္း G610-c00 လꨯꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨟꨮ္ꨳꨅဝ္ꨳꨟဝ္းယူꨲလီသုင္းဝꨤꨓ္ ꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲေသꨀမ္းꨁꨣꨳ

   ReplyDelete

  Item Reviewed: Vroot Version 1.7.0 (shan Version) ဢွၵ်ႇလိုၼ်းသုတ်း မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉ Rating: 5 Reviewed By: တႆးၼုမ်ႇ
  Scroll to Top