Vroot Version 1.7.0 (shan Version) ဢွၵ်ႇလိုၼ်းသုတ်း မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉ

ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တိုၵ်ႉပိၼ်ႇ ၽၢႆႇတႆး Vroot Version 1.6.0 တၼ်းလႆႈဝၼ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း
Version 1.7.0 ပေႃးဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈယဝ်ႉမေႃႉ

မၼ်းပိူင်ႈသင်မႃးထႅင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ   Super user တီႈၼႃႈၽူင်းၼၼ်ႉ  မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းပဵၼ်လိၵ်ႈၶႄႇ 

ၵမ်းၼႆႉတႄႉ လၢႆႈပဵၼ်ဢင်းၵိတ်ႉယဝ်ႉ


ပေႃးၶႂ်ႈႁူႉလၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းၵေႃႈ ၵႂႃႇလူတူၺ်းတီႈၼႆႈ
ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈတေပဵၼ်တၢင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇ
(မၢႆတွင်း-တႃႇႁႂ်ႈပေႃးႁၼ်ၽွၼ်ႉလိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈသႂၢင်းဝႆႉ ၽွၼ်ႉၸေႃႇၵျီႇတႆး)
ပေႃးသူၼ်ၸႂ်ၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်သွင်ဢၼ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉ

 လၢႆးသႂၢင်းမၼ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းသႂၢင်းVroot ၼဵၵ်းတီႈ Vroot 1.6.0 exe  ၼၼ်ႉသွင်ၵမ်း
သေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းNextတႃႉ


 Next
  Next

  Next

 ထွၼ်ပႅတ်ႈမၢႆတီႈတႂ်ႈၼႆႉသေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းFinishတႃႉ
=============================================================
 ၵမ်းၼႆႉ ၵႂႃႇၵူးဢဝ် rootres ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ


ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးသႂၢင်းယဝ်ႉယဝ်ႉၸိုင် ၼဵၵ်းတီႈIcon Vroot တီႈၼႃႈၶွမ်းၼၼ်ႉသေ 
သိုပ်ႇၼဵၵ်းၼူၶွၼ်ၶႂႃ ၶဝ်ႈတီႈProperties တႃႉ
 သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈOpen Flie Location တႃႉ။

ၵမ်းၼႆႉ ပွႆႇၶိုၼ်း rootres ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၼ်ဝႆႉမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉ 
ၼဵၵ်းၼူၶွၼ်ၶႂႃသေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းPasteတႃႉ
 သိုပ်ႇၼဵၵ်း Copy and Replace ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ
 

ၵမ်းၼႆႉ ၵႂႃႇၽုၺ်ႇတူၺ်းVroot လႄႈ တေလႆႈႁၼ်ႁၼ်လိၵ်ႈတႆးယူႇယဝ်ႉ။

ၶွမ်းၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇဝႃႇၼႆႉ  ႁဵတ်းၼႆသေပၼ်ႇၵမ်ႇၽႃႇၵူၺ်း  မၢၵ်ႇထၢတ်ႈ(ပီႇထီႇ) ၶွမ်းတႄႉ ၶၢမ်ႇႁိုင်ၼႃႇ
ႁႃႈမိၼိတ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်းထိုင် ႁႅင်းသဵင်ႈမူတ်း၊ ပေႃးတိူဝ်ႉထီႇၵွၼ်ႇၵႃႈ သိုဝ်ႉ  i7 ၼၼ်ႉၵႃႈမေႃႉ
ၵူၺ်းၵႃႈတေႃႈလဵဝ်ႈတႄႉ ပႆႇထူဝ်းၼင်ႇၵဝ်ႇထီႇတႄႉ  ဝူၼ်ႉဢဝ်ႁင်းၵူၺ်းၼႆ

ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ဝၢၼ်ႈလဝ်း)

Post a Comment

ငိꨓ္းꨅူမ္းꨬ တꨵꨁꨣꨳꨅဝ္ꨳ ꨁꨣꨳေပးꨟꨱတ္းတူꨉ္း G610-c00 လꨯꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨟꨮ္ꨳꨅဝ္ꨳꨟဝ္းယူꨲလီသုင္းဝꨤꨓ္ ꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲေသꨀမ္းꨁꨣꨳ

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget