ads

 • Latest News

  Powered by Blogger.

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...

  Search This Blog

  Tuesday, March 5, 2013

  ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းAndroidၶဝ် ပေႃးၵႆႉလိုမ်းတီႈဝႆႉမၼ်းၸိုင် ၽိဝ်လူမ်းသေႁႃဢဝ်လႄႈ

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၸၢင်းတေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် တၢင်းႁူႉမေႃလွင်ႈၽူင်း
  ပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်၊ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းယိုပ်းတိုဝ်းၽူင်းAndroid ၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈၵႆႉလိုမ်းတီႈဝႆႉမၼ်းၸိုင်
  သႂ်ႇဝႆႉသေႃႉဝွႆးဢၼ်တႅမ်ႈၼႄၼႆႉသေ ၽိဝ်လူမ်းသေႁႃဢဝ်လႃႈ
  ၵူၼ်းႁဝ်ႈၼႆႉမၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်ၵႆႉလိုမ်းၼႃႇ ဝႆႉတီႈၼိုင်ႈ ႁႃတီႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ
  လီယဝ်ႉႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလၢႆးသႂၢင်းလႄႈ လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းၵွၼ်ႇ
  ဢွၼ်ႇတၢင်းသုတ်း ၸၼ်ဢဝ်သေႃႉဝွႆးမၼ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉ  ပေႃးဝႃႈၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉ ဢဝ်သႂ်ႇတီႈၼႂ်းSD card ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ
  ၵမ်းၼႆႉတႃႇတေသႂၢင်းမၼ်းၶဝ်ႈတီႈMy file တႃႉ
  (တီႈၼႆႈ ၽူင်းလုၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈတေဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် )


  ၸႃႇတေသႂၢင်းမၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႆႉတီႈလႂ်ၼႆၵေႃႈ လိူၵ်ႈႁႃဢဝ်သေ
  ပေႃးႁၼ်ယဝ်ႉၼဵၵ်းတီႈWhistle_Locator_PRO.apkၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

   တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ သိုပ်ႇၼဵၵ်းInstallတႃႉ

   သိုၵ်ႇၼဵၵ်းDoneၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

   ပေႃႈဝႃႈသႂၢင်းယဝ်ႉ လိူၵ်ႈႁႃႁၢင်ႈမၼ်ႈတီႈၼႂ်းၽူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈWhistle_Locator_PROၼၼ်ႉၵမ်ႈၼိုင်ႈ


   ဢၼ်လႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉတႄႉ ဢၼ်ၵႂၢင်းဝႆႉလႅင်ꧦၼၼ်ႉ ပေႃးလူဝ်ႇၸႂ်ႉၵေႃႈမၢႆပၼ် ပေႃးဢမ်ႇလူဝ်ႇၸႂ်ႉၵေႃႈ
  ထွၼ်ဝႆႉမၢႆမၼ်းၼၼ်ႉၼႃႇ။
  ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉလိူၵ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ၼဵၵ်းတူၺ်းလူးတေဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈဢိူဝ်ႈၼၼ်ႉ

  တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ လိူၵ်ႈဢဝ်ဢၼ်ပဵၼ်High Sensitivityၼၼ်ႉတႃႉ
  ပေႃးလိူၵ်ႈဢဝ်ဢၼ်တႂ်ႈသုတ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပေႃးငိၼ်းသဵင်မေႃးတၢၼ်ႇꧦၵေႃႈ ၽူင်းႁဝ်ႈၼႆႉႁွင်ႉၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉဝႃႈ
  ( ဢူၺ်းၵေႃႉၸဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈဝႃႈ ပေႃးဢဝ်ဢၼ်တႂ်ႈသုတ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၵႆႇၶၼ်ၵေႃႈႁွင်ႉၵမ်းလဵဝ်ဝႃႇ)


   ၵမ်းၼႆႉလိူၵ်ႈသဵင်မၼ်းၼဵၵ်းတီႈNotification sound Selectionၼၼ်ႉတႃႉ

  လိူၵ်ႈတူၺ်းသေဢၼ်ꧦသေ ၽိဝ်လူမ်းတူၺ်းလႄႈၵမ်းၼႆႉ
  ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေႁွင်ႉဝႃႈႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။  ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ၵုၼ်ႁဵင်-ဝၢၼ်ႈလဝ်း)
  တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ထႅင်ႈယူႇ


  ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်သင်ဝႃႈလႆႈၸႂ်ၼႆၸိုင် ၼဵၵ်းပၼ်တီႈLinkၽၢႆႇတႂ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းAndroidၶဝ် ပေႃးၵႆႉလိုမ်းတီႈဝႆႉမၼ်းၸိုင် ၽိဝ်လူမ်းသေႁႃဢဝ်လႄႈ Rating: 5 Reviewed By: တႆးၼုမ်ႇ
  Scroll to Top