ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းAndroidၶဝ် ပေႃးၵႆႉလိုမ်းတီႈဝႆႉမၼ်းၸိုင် ၽိဝ်လူမ်းသေႁႃဢဝ်လႄႈ

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၸၢင်းတေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် တၢင်းႁူႉမေႃလွင်ႈၽူင်း
ပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်၊ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းယိုပ်းတိုဝ်းၽူင်းAndroid ၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈၵႆႉလိုမ်းတီႈဝႆႉမၼ်းၸိုင်
သႂ်ႇဝႆႉသေႃႉဝွႆးဢၼ်တႅမ်ႈၼႄၼႆႉသေ ၽိဝ်လူမ်းသေႁႃဢဝ်လႃႈ
ၵူၼ်းႁဝ်ႈၼႆႉမၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်ၵႆႉလိုမ်းၼႃႇ ဝႆႉတီႈၼိုင်ႈ ႁႃတီႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ
လီယဝ်ႉႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလၢႆးသႂၢင်းလႄႈ လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းၵွၼ်ႇ
ဢွၼ်ႇတၢင်းသုတ်း ၸၼ်ဢဝ်သေႃႉဝွႆးမၼ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉပေႃးဝႃႈၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉ ဢဝ်သႂ်ႇတီႈၼႂ်းSD card ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ
ၵမ်းၼႆႉတႃႇတေသႂၢင်းမၼ်းၶဝ်ႈတီႈMy file တႃႉ
(တီႈၼႆႈ ၽူင်းလုၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈတေဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် )


ၸႃႇတေသႂၢင်းမၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႆႉတီႈလႂ်ၼႆၵေႃႈ လိူၵ်ႈႁႃဢဝ်သေ
ပေႃးႁၼ်ယဝ်ႉၼဵၵ်းတီႈWhistle_Locator_PRO.apkၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ သိုပ်ႇၼဵၵ်းInstallတႃႉ

 သိုၵ်ႇၼဵၵ်းDoneၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

 ပေႃႈဝႃႈသႂၢင်းယဝ်ႉ လိူၵ်ႈႁႃႁၢင်ႈမၼ်ႈတီႈၼႂ်းၽူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈWhistle_Locator_PROၼၼ်ႉၵမ်ႈၼိုင်ႈ


 ဢၼ်လႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉတႄႉ ဢၼ်ၵႂၢင်းဝႆႉလႅင်ꧦၼၼ်ႉ ပေႃးလူဝ်ႇၸႂ်ႉၵေႃႈမၢႆပၼ် ပေႃးဢမ်ႇလူဝ်ႇၸႂ်ႉၵေႃႈ
ထွၼ်ဝႆႉမၢႆမၼ်းၼၼ်ႉၼႃႇ။
ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉလိူၵ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ၼဵၵ်းတူၺ်းလူးတေဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈဢိူဝ်ႈၼၼ်ႉ

တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ လိူၵ်ႈဢဝ်ဢၼ်ပဵၼ်High Sensitivityၼၼ်ႉတႃႉ
ပေႃးလိူၵ်ႈဢဝ်ဢၼ်တႂ်ႈသုတ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပေႃးငိၼ်းသဵင်မေႃးတၢၼ်ႇꧦၵေႃႈ ၽူင်းႁဝ်ႈၼႆႉႁွင်ႉၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉဝႃႈ
( ဢူၺ်းၵေႃႉၸဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈဝႃႈ ပေႃးဢဝ်ဢၼ်တႂ်ႈသုတ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၵႆႇၶၼ်ၵေႃႈႁွင်ႉၵမ်းလဵဝ်ဝႃႇ)


 ၵမ်းၼႆႉလိူၵ်ႈသဵင်မၼ်းၼဵၵ်းတီႈNotification sound Selectionၼၼ်ႉတႃႉ

လိူၵ်ႈတူၺ်းသေဢၼ်ꧦသေ ၽိဝ်လူမ်းတူၺ်းလႄႈၵမ်းၼႆႉ
ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေႁွင်ႉဝႃႈႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ၵုၼ်ႁဵင်-ဝၢၼ်ႈလဝ်း)
တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ထႅင်ႈယူႇ


ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်သင်ဝႃႈလႆႈၸႂ်ၼႆၸိုင် ၼဵၵ်းပၼ်တီႈLinkၽၢႆႇတႂ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget