လၢႆးၸႂ်ႉၽူင်းAndroidသေသူင်ႇသဵင် တီႈၼႂ်းFacebook

 မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မုၼ်ၸၢင်းၸဝ်ႈတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် တၢင်းႁူႉႁၼ်လွင်ႈၽူင်း
ဢိတ်းဢွတ်း ၵႃႈၼင်ႇတူဝ်ထူပ်းသေႁူႉမႃးၼၼ်ႉ၊ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးသွင်သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉ
လႆႈၸႂ်ႉFacebookတီႈၼႂ်းၽူင်းသေ သူင်ႇသဵင်ၸူးတီႈၼႂ်းဢူၺ်းၵေႃႉၸိူဝ်းလဵၼ်Facebook  တီႈၼႂ်းၶွမ်း
သမ်ႉဝႃႈထွမ်ႇလႆႈယူႇၼႆလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇဝႆႉ၊ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းတႄႉ ယၢမ်ႈသူင်ႇၽူင်းတေႃႇၽူင်းၵူၺ်း
ယူႇတီႈၽူင်းသေ သူင်ႇၸူးၶွမ်းၼႆႉ ထၢင်ႇဝႃႈဢမ်ႇလႆႈၼႆလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈဢမ်ႇသူင်ႇယဝ်ႉ
တေႃႈလဵဝ်တႄႉ သူင်ႇသဵင်ၵမ်ႈၼမ်ယဝ်ႉဝႃႈ ယွၼ်ႉသင် ပေႃႉလိၵ်ႈၼႂ်းၽူင်းၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇၶိုတ်းၸႂ်
ဢတ်းသဵင်သေသူင်ႇၼႆႉတႄႉ ၶိုၵ်ႉတေႉယဝ်ႉဝႃႈ
လီယဝ်ႉၵမ်းၼႆႉ ၵုမ်ႇၽၢဝ်ႇတေႃႇၵၼ်ၵူၺ်းၵႂၢမ်းယၢဝ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်ႈ ၸၼ်ဢဝ် Facebook 2.2.apk တီႈၼႂ်ႈၼႆႉတႃႉ။

( Facebook apk မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း တူၺ်းofflineဢမ်ႇလႆႈ  Facebook 2.2.apk ၼႆႉတႄႉ တူၺ်းOfflineၵေႃႈလႆႈ
သူင်ႇသဵင်၊ သူင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ)


ပေႃးဝႃႈၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉၸိုင် ဢဝ်သႂ်ႇတီႈၼႂ်းSD card ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ
(ပေႃးဝႃႈၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးဝႆႉယူႇၼႆၵေႃႈ ထွၼ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈဢၼ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉသေ သႂ်ႇဢၼ်ပၼ်ဝႆႉၼႆႉ
ဢမ်ႇၼၼ်ႉ သႂၢင်းတဵင်သႂ်ႇၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉဝႃႈ)
တႃႇသႂၢင်းမၼ်ႈတႄႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢဝ်သေႃႉဝွႆးဝႆႉတီႈလႂ်ၵေႃႈ လိူၵ်ႈႁႃဢဝ်သေ ၼဵၵ်းတီႈ Facebook 2.2.တႃႉ

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ သိုပ်ႇၼဵၵ်းOkတႃႉ
သိုပ်ႇၼဵၵ်းInstallတႃႉ


 လိုၼ်းသုတ်းသိုပ်ႇၼဵၵ်းDoneတႃႉ


==========================================================

လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းတႄႉ
မိူၼ်ၼင်ႇႁဝ်းၵႆႉၸႂ်ႉၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ပေႃးဝႃႈၶႂ်ႈသူင်ႇသဵင်ၵေႃႈ
ၼဵၵ်းတီႈႁၢင်ႈၶၢႆႇၶႂႃပေ ၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ
  

 ၼဵၵ်းတီႈRecord Voice ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ

တဵၵ်းဝႆႉတီႈတုမ်ႇလႅင်ꧦၼၼ်ႉသေလၢတ်ႈ
ပေႃႈလၢတ်ႈယဝ်ႉပွႆႇၶိုၼ်းဢၼ်ႁဝ်းတဵၵ်းဝႆႉၼၼ်ႉတႃႉ 
သဵင်ၼၼ်ႉတေၵႂႃးၵေႃႉဢၼ်ႁဝ်းသူင်ႇၸူးၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉၶပ်းၶိုင်
ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ဝၢၼ်ႈလဝ်း-ၵုၼ်ႁဵင်)
khurnum@gmail.com


Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget