လၢႆးသႂ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ တီႈၼႂ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းMP3


 ပေႃႈၽုၺ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်ႈMP3 ၼႆႉ သင်ဝႃႈႃႁၼ်ပႃးၶႅပ်းႁၢင်ႈၵူၼ်းႁွင်ႉမၼ်းၼႆ ႁၢင်ႈၶႂ်ႈၶိုၵ်ႉဝႆႉ
လၢႆးသႂ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈတီႈၼႂ်းၽဵင်းMP3ၼႆႉ တီႈၼႂ်းwindows XP တႄႉ
 သႂ်ႇတီႈၼႂ်းwindows Mdeia player ၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ

ပေႃးပဵၼ်windows 7 တႄႉ windows media player ၼႆႉ သႂ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းဢမ်ႇလႆႈသႄႈ
ဢူၺ်းၵေႃႉ လၢႆၵေႃႉၵေႃႈ ထၢမ်မႃးတီႈၽူႈတႅမ်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတဝ်ႁႃၼႂ်းၼႅတ်ႉသေ မႃးမွၵ်ႇၼပႄၼ်
ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇယဝ်ႉ၊ ပေႃးသူၼ်ၸႂ်ၵေႃႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၼဝႄႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ
ဢွၼ်တၢင်ႈသုတ်း ၸၼ်ဢဝ်Software မၼ်း ဢၼ်ပၼ်ဝႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ

ပေႃႈဝႃႈၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉ တႃႇတေသႂၢင်းမၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ

ၼဵၵ်းတီႈMp3 Cover Downloader Setup exe ၼၼ်ႉသွင်ၵမ်းတႃႉ

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ သိုပ်ႇၼဵၵ်းNextတႃႉ

 လိူၵ်ႈဢဝ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၼဵၵ်းNextတႃႉ


တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ သိုပ်ႇၼဵၵ်းNextတႃႉ

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ သိုပ်ႇၼဵၵ်းOKတႃႉ

 လိုၼ်းသုတ်း ထွၼ်ပႅတ်ႈမၢႆတီႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်းFinishတႃႉ။

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်း တႃႇတေသႂ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈတီႈၽဵင်းMP3တႄႉ

ၽုၺ်ႇCreevity Mp3 Cover Downloader ၼဵၵ်းတီႈႁၢင်ႈIconမၼ်းတီႈၼႃႈၶွမ်းၼၼ်ႉသွင်ၵမ်းတႃႉ

ပေႃးဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉၸိုင် ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈႁႃတီႈဝႆႉၵႂၢမ်းႁဝ်း ဢၼ်တေသႂ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈႁၢင်ႈပိုၼ်ၵၢင်ႇၸိၼႄၼၼ်ႉသေသိုပ်ႇၼဵၵ်းBROWSE...တႃႉ

 ပေႃးဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉၸိုင် ၽဵင်းၵႂၢမ်းႁဝ်းဝႆႉတီႈလႂ်ၼႆၵေႃႈ
လိူၵ်ႈႁႃဢဝ်ၾၢႆႇၽဵင်းၵႂၢမ်းသေ ၼဵၵ်းOKတႃႉ

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉယူႇ တႃႇတေသႂ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ၼဵၵ်းတီႈadd ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

 ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ႁဝ်းတေသႂ်ႇၼၼ်ႉ ဝႆႉတီႈလႂ်ၼႆၵေႃႈ လိူၵ်ႈႁႃဢဝ်သေ ၼဵၵ်းOpenတႃႉ

 သိုပ်ႇၼဵၵ်းYes, add it တႃႉ

 ပေႃးသႂ်ႇယဝ်ႉတေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။ 

 ၼႆႉတိုၵ်ႉသႂ်ႇပုၵ်ႈၼိုင်ႈၵူၺ်း ပုၵ်ႈဢၼ်ၵိုတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼဵၵ်းသုတ်ႉပုၵ်ႈၵႂၢမ်းၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၼဝႄႆႉ
တီႈတႂ်ႈၼႆႉသေ လၢႆးသႂ်ႇမၼ်းတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်ၼမႄႃးပႃႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ပေႃးသႂ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းယဝ်ႉ ၶိုၼ်းၵႂႃႇယူႇတီႈwindow media playerသေ
ၽုၺ်ႇတူၺ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းဢၼ်ႁဝ်းသႂ်ႇဝႆႉၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉတူၺ်းလႄႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈတေၼဝႄႆႉယူႇယဝ်ႉ။

              ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ဝၢၼ်ႈလဝ်း-ၵုၼ်ႁဵင်)
            တွၼ်ႈတႃႇတႆး တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ယူႇ

ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ယူႇတီႈပၼ်ႁႅင်းၵၼ်သေ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈLinkလႄႈ

Post a Comment

ငိꨓ္းꨅူမ္းꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮꨬတꨵꨁꨣꨳ ။

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget