လၢႆးဢဝ်ၽဵင်းFlashsongs(SWF) တၢင်ႇၶိုၼ်ႈၼိူဝ် Internet


မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉၽူႈသူင် လဵပ်ႈႁဵၼ်းFlashsongs ႁဝ်းၶဝ်တင်ႈသဵင်ႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉၸဝ်ႈတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် လၢႆးဢဝ်Flashsongs (SWF)တၢင်ႇၶိုၼ်ႈ
တီႈၼိူဝ်Internetၼႆယဝ်ႉ၊ လၢႆးတၢင်ႇFlashsongs ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်Internetၼႆႉ ၽူႈတႅမ်ႈ
ဢၢင်ႈတႅမ်ႈလၢႆပွၵ်ႈၼႃႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်တႅမ်ႈသေပွၵ်ႈ၊

ဝႅပ်ႉသၢႆႉတီႈတၢင်ႇမၼ်းတႄႉ ၵမ်ႈၼမ်တေတၢင်ႇတီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉမိူၼ်ၼင်ႇ
သယမ်တႆး၊ တႆးပၢင်ၵုမ်လွတ်ႈလႅဝ်း၊ www.flashsongsmm.com ဖူးစာရှင်၊ ရွှေမြို.တော် ၊ ဧဒင်ဥယျာဉ်၊ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်တေပၼ်တၢင်ႇSize မၼ်း 6/7 MB ၼႆႉၵူၺ်း
 ပေႃးဝႃႈၽဵင်းFlashsongs  ႁဝ်းသႅၼ်းမၼ်းလိူဝ်ၵႂႃႇ7 MB ၼႆၵေႃႈ တၢင်ႇဢမ်ႇလႆႈ၊ တႃႇတေလႆႈတၢင်ႇဝႅပ်ႉဢၼ်ၼမႄႃးပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉၼႆၵေႃႈ တေလႆႈပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၼႂ်းဝႅပ်ႉၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ
ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈတေလၢတ်ႈၼႄၼႆႉတႄႉ တေႇဝႅပ်ႉသၢႆႉႁင်းၶေႃသေ တၢင်ႇတီႈၼႂ်းhttp://sites.google.com ဢဝ်ၼႆယဝ်ႉ၊ Flashsongs တၢင်ႇတီႈၼႂ်းၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉတေႉယဝ်ႉ
ၾၢႆႇFlashsongs (SWF)ႁဝ်း သႅၼ်းမၼ်းလိူဝ် 7 MB ၵေႃႈလႆႈ၊ ၽဵင်းFlashsongs ဢၼ်ႁဝ်းတၢင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈတူၺ်းၶိုၼ်းၵေႃႈလႆႈ၊ Download ဢဝ်ၵေႃႈလႆႈ၊ မၼ်းတေၵိုတ်းဝႆႉယူႇတီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ လူဝ်ႇမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ၶိုၼ်းၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈၵမ်းလဵဝ်၊
 ပေႃးႁဝ်းတၢင်းတီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉဢၼ်ၼမႄႃးပႃႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ တေလႆႈသိမ်းဝႆႉလိင်ႉမၼ်းၵွၼ်ႇ၊ 
လီယဝ်ႉၵမ်းၼႆႉ ဢၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၽူႈသူင်လၢႆးႁဵတ်းFlashsong ၶဝ်၊
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၵႂႃႇတီႈhttp://sites.google.com ၼႆႈသေ

တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ပေႃႉသႂ်ႇမၢႆGamail လႄႈ မၢႆလပ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၼဵၵ်းEnterတႃႉ။တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ သိုပ်ႇၼဵၵ်ႈCREATEၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ  Select a theme ၽၢႆႇၼိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လိူၵ်ႈဢဝ်သေ
ထႅမ်လွၵ်းၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၼဝႄႆႉတႂ်ႈၼႆႉသေ ၼဵၵ်းCREATE တႃႉ


တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ၼဵၵ်းၶဝ်ႈတီႈMoreၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈသေ
သိုပ်ႇၼဵၵ်းManage site ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

သိုပ်ႇၼဵၵ်းAttachmentsတႃႉ

တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ၵမ်းၼႆႉတႃႇတေတၢင်ႇFlashsongs(SWF)ၼၼ်ႉ 
ၼဵၵ်းတီႈUpload ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ


ၾၢႆႇ Flashsongs (SWF) ႁဝ်း ဝႆႉတီႈလႂ်ၼႆၵေႃႈ လိူၵ်ႈႁႃဢဝ်သေ ၼဵၵ်းOpenတႃႉ

ၽွင်းမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉတၢင်ႇၶိုၼ်းယူႇၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ

ပေႃႈႁဝ်းတၢင်ႇယဝ်ႉ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ
ပေႃးဝႃႈၶႂ်ႈထွမ်ႇထွမ်ႇတူၺ်းၽဵင်းဢၼ်ႁဝ်းတၢင်ႇၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ  ၼဵၵ်းတီႈView ၊
ပေႃးၶႂ်ႈၸၼ်လူင်းၶိုၼ်းၼႆၵေႃႈ ၼဵၵ်းတီႈDownload ၼၼ်ႉၼႃႇ။

(ပေႃးၶႂ်ႈဢဝ်လိင်ႉမၼ်းသူင်ႇပၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းထွမ်ႇၵေႃႈ 
ၼဵၵ်းတီႈView ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၵူးဢဝ်လိင်ႉမၼ်းသူင်ႇပၼ်ၵေႃႈထွမ်ႇလႆႈယဝ်ႉၼႃႇ)ပေႃးတၢင်ႇယဝ်ႉ ယႃႇလိုမ်းဢွၵ်ႇၶိုၼ်းၼႃ ပေႃးလူဝ်ႇဢွၵ်ႇတႄႉ ၼဵၵ်းၼင်ႇဢၼ်ၼဝႄႆႉပႃႈၼိူဝ်ႈၼႆႉတႃႉ။

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

ပေႃးႁဝ်းၶိုၼ်းၶဝ်ႈထႅင်ႈတၢင်ႇပွၵ်ႈတေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းတီႈkhurnumၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈသေ ဢၼ်ၵိုတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉမိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်ၼမႄႃးပႃႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ဝၢၼ်ႈလဝ်း-ၵုၼ်ႁဵင်)


Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget