ads

 • Latest News

  Powered by Blogger.

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...

  Search This Blog

  Saturday, March 30, 2013

  လၢႆးဢဝ်ၽဵင်းFlashsongs(SWF) တၢင်ႇၶိုၼ်ႈၼိူဝ် Internet


  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉၽူႈသူင် လဵပ်ႈႁဵၼ်းFlashsongs ႁဝ်းၶဝ်တင်ႈသဵင်ႈ
  မိူဝ်ႈၼႆႉၸဝ်ႈတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် လၢႆးဢဝ်Flashsongs (SWF)တၢင်ႇၶိုၼ်ႈ
  တီႈၼိူဝ်Internetၼႆယဝ်ႉ၊ လၢႆးတၢင်ႇFlashsongs ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်Internetၼႆႉ ၽူႈတႅမ်ႈ
  ဢၢင်ႈတႅမ်ႈလၢႆပွၵ်ႈၼႃႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်တႅမ်ႈသေပွၵ်ႈ၊

  ဝႅပ်ႉသၢႆႉတီႈတၢင်ႇမၼ်းတႄႉ ၵမ်ႈၼမ်တေတၢင်ႇတီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉမိူၼ်ၼင်ႇ
  သယမ်တႆး၊ တႆးပၢင်ၵုမ်လွတ်ႈလႅဝ်း၊ www.flashsongsmm.com ဖူးစာရှင်၊ ရွှေမြို.တော် ၊ ဧဒင်ဥယျာဉ်၊ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်တေပၼ်တၢင်ႇSize မၼ်း 6/7 MB ၼႆႉၵူၺ်း
   ပေႃးဝႃႈၽဵင်းFlashsongs  ႁဝ်းသႅၼ်းမၼ်းလိူဝ်ၵႂႃႇ7 MB ၼႆၵေႃႈ တၢင်ႇဢမ်ႇလႆႈ၊ တႃႇတေလႆႈတၢင်ႇဝႅပ်ႉဢၼ်ၼမႄႃးပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉၼႆၵေႃႈ တေလႆႈပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၼႂ်းဝႅပ်ႉၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ
  ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈတေလၢတ်ႈၼႄၼႆႉတႄႉ တေႇဝႅပ်ႉသၢႆႉႁင်းၶေႃသေ တၢင်ႇတီႈၼႂ်းhttp://sites.google.com ဢဝ်ၼႆယဝ်ႉ၊ Flashsongs တၢင်ႇတီႈၼႂ်းၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉတေႉယဝ်ႉ
  ၾၢႆႇFlashsongs (SWF)ႁဝ်း သႅၼ်းမၼ်းလိူဝ် 7 MB ၵေႃႈလႆႈ၊ ၽဵင်းFlashsongs ဢၼ်ႁဝ်းတၢင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈတူၺ်းၶိုၼ်းၵေႃႈလႆႈ၊ Download ဢဝ်ၵေႃႈလႆႈ၊ မၼ်းတေၵိုတ်းဝႆႉယူႇတီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ လူဝ်ႇမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ၶိုၼ်းၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈၵမ်းလဵဝ်၊
   ပေႃးႁဝ်းတၢင်းတီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉဢၼ်ၼမႄႃးပႃႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ တေလႆႈသိမ်းဝႆႉလိင်ႉမၼ်းၵွၼ်ႇ၊ 
  လီယဝ်ႉၵမ်းၼႆႉ ဢၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၽူႈသူင်လၢႆးႁဵတ်းFlashsong ၶဝ်၊
  ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၵႂႃႇတီႈhttp://sites.google.com ၼႆႈသေ

  တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ပေႃႉသႂ်ႇမၢႆGamail လႄႈ မၢႆလပ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၼဵၵ်းEnterတႃႉ။  တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ သိုပ်ႇၼဵၵ်ႈCREATEၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

  တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ  Select a theme ၽၢႆႇၼိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လိူၵ်ႈဢဝ်သေ
  ထႅမ်လွၵ်းၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၼဝႄႆႉတႂ်ႈၼႆႉသေ ၼဵၵ်းCREATE တႃႉ


  တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ၼဵၵ်းၶဝ်ႈတီႈMoreၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈသေ
  သိုပ်ႇၼဵၵ်းManage site ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

  သိုပ်ႇၼဵၵ်းAttachmentsတႃႉ

  တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ၵမ်းၼႆႉတႃႇတေတၢင်ႇFlashsongs(SWF)ၼၼ်ႉ 
  ၼဵၵ်းတီႈUpload ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ


  ၾၢႆႇ Flashsongs (SWF) ႁဝ်း ဝႆႉတီႈလႂ်ၼႆၵေႃႈ လိူၵ်ႈႁႃဢဝ်သေ ၼဵၵ်းOpenတႃႉ

  ၽွင်းမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉတၢင်ႇၶိုၼ်းယူႇၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ

  ပေႃႈႁဝ်းတၢင်ႇယဝ်ႉ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ
  ပေႃးဝႃႈၶႂ်ႈထွမ်ႇထွမ်ႇတူၺ်းၽဵင်းဢၼ်ႁဝ်းတၢင်ႇၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ  ၼဵၵ်းတီႈView ၊
  ပေႃးၶႂ်ႈၸၼ်လူင်းၶိုၼ်းၼႆၵေႃႈ ၼဵၵ်းတီႈDownload ၼၼ်ႉၼႃႇ။

  (ပေႃးၶႂ်ႈဢဝ်လိင်ႉမၼ်းသူင်ႇပၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းထွမ်ႇၵေႃႈ 
  ၼဵၵ်းတီႈView ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၵူးဢဝ်လိင်ႉမၼ်းသူင်ႇပၼ်ၵေႃႈထွမ်ႇလႆႈယဝ်ႉၼႃႇ)  ပေႃးတၢင်ႇယဝ်ႉ ယႃႇလိုမ်းဢွၵ်ႇၶိုၼ်းၼႃ ပေႃးလူဝ်ႇဢွၵ်ႇတႄႉ ၼဵၵ်းၼင်ႇဢၼ်ၼဝႄႆႉပႃႈၼိူဝ်ႈၼႆႉတႃႉ။

  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

  ပေႃးႁဝ်းၶိုၼ်းၶဝ်ႈထႅင်ႈတၢင်ႇပွၵ်ႈတေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းတီႈkhurnumၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈသေ ဢၼ်ၵိုတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉမိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်ၼမႄႃးပႃႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


  ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ဝၢၼ်ႈလဝ်း-ၵုၼ်ႁဵင်)


  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: လၢႆးဢဝ်ၽဵင်းFlashsongs(SWF) တၢင်ႇၶိုၼ်ႈၼိူဝ် Internet Rating: 5 Reviewed By: တႆးၼုမ်ႇ
  Scroll to Top