ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၶွမ်း လွင်ႈၽူင်း သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် မီးလွင်ႈဢမ်ႇၸႅင်ႈလႅင်းၸႂ် ၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇထၢမ်မႃးတီႈLine ID-jaotainum 09 46283447(ၽူင်းထႆး) လႆႈယူႇ။

Wednesday, March 27, 2013

ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းAndroidၶဝ် ပေႃးဝႃႈၶႂ်ႈDonwloadဢဝ် video တီႈၼႂ်းFacebook ၼႆၸိုင်


ပီႈၼွင်ႉၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းAndroidသေ ၸႂ်ႉInternetႁဝ်းၶဝ် သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈလုတ်ႇ/ၸၼ်ဢဝ်ငဝ်းတူင်ႉ ဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉတီႈၼႂ်းFacebookၼၼ်ႉပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင်
ၸႂ်ႉADM Proၼႆႉလႄႈ ၶႅမ်ႉတေႉꧦယဝ်ႉဝႃႈ ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉလႄႈလၢႆးသႂၢင်းမၼ်းတႄႉ
ၸၼ်ဢဝ်ဢၼ်ပၼ်ဝႆႉပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉသေ သႂ်ၼႂ်းSD Card ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ
ဝႆႉတီႈလႂ်ၵေႃႈလိူၵ်ႈႁႃၸဝ်သေ ၼဵၵ်းတီႈADM Pro .apk ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ
 သိုပ်ႇၼဵၵ်းInstallတႃႉ

 လိုၼ်းသုတ်းသိုပ်ႇၼဵၵ်းDone တႃႉ


လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းတႄႉ
 ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇတေႃႈလဵဝ် ႁၼ်ဝႆႉ ငဝ်းတူင်ႉ ဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉတီႈၼႂ်းFacebookၼႆလႄႈ
ပေႃးဝႃႈတေၸၼ်/လုတ်ႇဢဝ်ပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် ၼဵၵ်းသႂ်ႇတီႈငဝ်းတူင်ႉၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇ သိုပ်ႇၼဵၵ်းADM Pro တႃႉ

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇ သိုပ်ႇၼဵၵ်းStartတႃႉ။

မၼ်းတေၸၼ်လူင်းငဝ်းတူင်ႉ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ

 ငဝ်းတူင်ႉဢၼ်ႁဝ်းၸၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ တေၵႂႃႇမီးၼႂ်းSD Card 
 ၸိုဝ်ႈၾၢႆႇတေမၼ်း ADM Pro ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ

              ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆႈၼုမ်ႇ)
 ဝၢၼ်ႈလဝ်း-ၵုၼ်ႁဵင်
My Blogger Tricks
blogger templatesblogger tricks

No comments:

Post a Comment

ယူꨲတီꨳပၼ္ႁꨰင္းၵၼ္ေသ ၼꨱၵ္းပၼ္Likeꨬလꨳေၵႃꨵၶဝ္

Please Wait 10 Seconds...!!!မြတ္ꨲပꨰတ္ꨳဢၼ္ၼꨯꨵ
- See more at: http://www.exeideas.com/2013/04/how-to-add-pop-up-facebook-like-box-for.html#sthash.tRBS3zCq.dpuf Twitter Bird Gadget