လၢႆးDownloadဢဝ် ၽဵင်းFlashsongs ဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉတီႈၼိူဝ်website


သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ပေႃႈဝႃႈၶႂ်ႈDownload ဢဝ် Flashsongs ဢၼ်ပိူၼ်ႈတၢင်ႇဝႆႉ
တီႈၼိူဝ်Website ၼၼ်ႉပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ၼဝႄႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ

(တႃႇၸိူဝ်းပႆႇႁူႉမၼ်းၵူၺ်းႁေး)

 ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈDownloadဢဝ် Flashsongs တီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉသယမ်တႆး
ပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၵႂႃႇတီႈၼႆႈသေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈၸႂ်ၽဵင်းပုၵ်ႈလႂ်ၼႆၵေႃႈ 
ၼဵၵ်းသႂ်ႇတီႈၸိုဝ်ႈၵႂၢမ်းမၼ်းၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ
ပေႃးႁဝ်းၽုၺ်ႇယဝ်ႉလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ တႃႇတေၸၼ်ဢဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ ၼဵၵ်းတီႈ
Tools ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈသေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းPage Info တႃႉ


တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ လိူၵ်ႈဢဝ်တီႈMedia သေ ၼဵၵ်းသႂ်ႇတီႈလိင်ႉၵႂၢမ်းၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ
သိုပ်ႇၼဵၵ်းSave AS တႃႉ


တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ လိူၵ်ႈတီႈဝႆႉၽဵင်းဢၼ်ႁဝ်းတေၸၼ်ဢဝ်ၼၼ်ႉသေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းSaveတႃႉ

 

ၽွင်းမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၸၼ်ဢဝ်ၽဵင်းFlashsongs ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။

  
  ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ဝၢၼ်ႈလဝ်း-ၵုၼ်ႁဵင်)

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget