ads

 • Latest News

  Powered by Blogger.

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...

  Search This Blog

  Tuesday, March 26, 2013

  လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းViberသေ ႁွင်ႉၽူင်း ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း တီႈၼိူဝ်Internet


  ၽူင်းဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈInternet ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ(ဢၼ်ၸႂ်ႉၼမ်)ယၢမ်းလဵဝ်

  WCDMA / GSM

  ၽူင်းWCDMA ၼႆႉ ပေႃးၸႂ်ႉInternet ၸိုင် ၼိုင်ႈမိၼိတ်ႉ (4)ပျုး၊

  ၽူင်းGSMသမ်ႉ ၼိုင်ႈမိၼိတ်ႉ(2) ပျုး၊

  ဢၼ်ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉၼမ်တႄႉ ပဵၼ်GSMၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  ပေႃးသိုဝ်ႉSim Card (GSM) တႄႉ ဢမ်ႇပႆႇၸႂ်ႉလႆႈဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၵမ်းလဵဝ်၊ ပေႃးၶႂ်ႈၸႂ်ႉၵေႃႈ

  လူဝ်ႇတၢင်ႇလဝ်ႈ(အင်တာနက်လိုင်းလျှောက်) တီႈလုမ်းၵပ်းသိုပ်ႇ(ဆက်သွယ်ရေးရုံး) ဢမ်ႇၼၼ် လၢၼ်ႉဢၼ်ၶၢႆၽူင်း(ကိုယ်စားလှယ် ) ၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈယူႇ၊

   ပေႃးၵႂႃႇတၢင်ႇလဝ်ႈ(လိုင်းလျှောက်)တီႈ ကိုယ်စားလှယ် ၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈပၼ် (15000)
    ပေႃးၵႂႃႇတီႈဆက်သွယ်ရေးရုံးၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈပၼ်(10000)ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇ။  မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်သူင်ၸႂ်ႉviber သေႁွင်ႉၽူင်း ၼွၵ်ႈမိူင်း၊ တီႈၼိူဝ်Internetတႄႉꧦ
  မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၵႃႈသိုပ်ႇၽူင်းတိုၵ်ႉၵႃႈယူႇလႄႈ မၼ်းပႆႇမိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၼၼ် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၸိူဝ်းၵႆႉသိုပ်ႇၽူင်းႁိုင်ꧦၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉလႅင်းဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉယူႇၼႆတႄႉ
  ၸႂ်ႉဢၼ်ၼႆႉလႃႈ ၊ ပေႃးသိုပ်ႇၽူင်းယူဝ်းꧦၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈမိၼိတ်ႉ(50) ပေႃး(15)မိၼိတ်ႉၵေႃႈ (750)
  ပေႃးဝႃႈႁဝ်းၸႂ်ႉလႅင်းInternetသေ လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်တႄႉ ၼိုင်ႈမိၼိတ်ႉ(2)ပျုး ပေႃး(15)မိၼိတ်ႉၵေႃႈ(30)သၢမ်ၶၼ်၊ ၵႃႈမၼ်းၶႅၼ်းဢိတ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉၼႃႇဢေႉ။
  လီယဝ်ႉၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလၢႆးသႂၢင်း လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းတူၺ်းၵွၼ်ႇ။
  မၢႆတွင်း=ၽွင်းမိူဝ်ႈၽူႈတႅမ်ႈ တႅမ်ႈတၢင်ႇလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းFree PP သေႁွင်ႉၽူင်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ
  Viber ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇသူင်ႇCode မၼ်းမႃးလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်ႇ
  ၵမ်းၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသႂ်ႇCode မၼ်းယဝ်ႉ ပေႃးသႂ်ႇမၢႆၽူင်းယဝ်ႉၵေႃႈ ၸႂ်ႉလႆႈၵမ်းလဵဝ်။

  လီယဝ်ႉၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလၢႆးသႂၢင်း လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းတူၺ်းၵွၼ်ႇ။
  ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸၼ်ဢဝ် Viber APK တီႈတႂ်ႈၼႆႉ
  ပေႃးဝႃႈၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉ ဢဝ်သႂ်ႇတီႈၼႂ်းSD Card ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ
  တႃႇတေသႂၢင်းမၼ်းၼဵၵ်းတီႈMy File ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။
  (တီႈၼႆႈတႄႉ ၽူင်းလုၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တေဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ) 
    ၵမ်းၼႆႉ တႃႇတေသႂၢင်းမၼ်းၼၼ်ႉ Viber ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႆႉတီႈလႂ်ၵေႃႈ လိူၵ်ႈႁႃဢဝ်သေ 
  ၼဵၵ်းတီႈViber 2.3.6 .apk ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။
   
  သိုပ်ႇၼဵၵ်းInstallတႃႉ
  လိုၼ်းသုတ်းသိုပ်ႇၼဵၵ်းDoneတႃႉ။

  ==================================================
  လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းတႄႉ

  ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၽုၺ်ႇဝႆႉလႅင်းInternet သေ
  ၼဵၵ်းတီႈViber ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

  တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ သိုပ်ႇၼဵၵ်းContinueတႃႉ။
  သိုပ်ႇၼဵၵ်းOKတႃႉ

  လွၵ်းၼိူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ လိူၵ်ႈဢဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ (ပေႃးယူႇမိူင်းထႆးၵေႃႈ လိူၵ်ႈၸိုဝ်ႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉၼႃႇ )
  ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်း ယွၼ်ႉဝႃႈၽူႈတႅမ်ႈယူႇၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ လိူၵ်ႈဢဝ် Myanmar(+95)ၼၼ်ႉၼႆႉယဝ်ႉ
  လွၵ်းမၢႆၽူင်းၼၼ်ႉတႄႉ မၢႆၽူင်းၽူႈတႅမ်ႈပဵၼ် 09 421144771 ၼႆလႄႈ
   09 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢႆတင်းၼႃႈမၼ်း ထွၼ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ0 ဢဝ်တူဝ် 9 ၼၼ်ႉၵူၺ်း
  တေပဵၼ် 9421144771 ၼႆယဝ်ႉ
  ပေႃးလိူၵ်ႈယဝ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈContinue တႃႉ။

  သိုပ်ႇၼဵၵ်းOKထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸႂ်ႉလႆႈယဝ်ႉဝႃႈ။

  သိုပ်ႇလႆႈယဝ်ႉၼႃႇၵမ်းၼႆႉ မၢႆၽူင်းၽူႈတႅမ်ႉၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ သိုပ်ႇမႃးၸၢမ်းတူၺ်းလႄႈ ပေႃးၺႃးမႅၼ်ႈမိူဝ်ႈ
  ၽူႈတႅမ်ႈၽုၺ်ႇဝႆႉလႅင်းၼႅတ်ႉၵေႃႈ လၢတ်ႈတေႃႇလႆႈၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉၼႃႇ။

   ပေႃးပိူၼ်ႈသိုပ်ႇမႃးလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ

  တီႈၼႂ်းၽူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉ ၽႂ်ၸႂ်ႉဝႆႉViber ၼႆၵေႃႈၼဝႄႆႉၼင်ႇၼႆ
   သူင်ႇလိၵ်ႈ၊ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ ႁၢင်ႈၵႃႇတုၼ်းၵေႃႈလႆႈ


  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းViberသေ ႁွင်ႉၽူင်း ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း တီႈၼိူဝ်Internet Rating: 5 Reviewed By: တႆးၼုမ်ႇ
  Scroll to Top