ads

 • Latest News

  Powered by Blogger.

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...

  Search This Blog

  Tuesday, March 19, 2013

  ပြင္ꨲလꨰင္းထုိင္ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္

  ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ ꨅူိဝ္းမꨣးꨡꨰဝ္ꨵ ဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵတꨯးꨓုမ္ꨲ ꨓꨯꨵတင္းသꨱင္ꨳ
  ယꨤမ္းလꨱဝ္ꨳ ဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵꨓꨯꨵ ယြꨓ္ꨵပူိဝ္ꨳဝꨣꨳပꨯꨲတူဝ္ꨳတꨓ္းꨬလꨳ
  ပꨯꨲလꨯꨳေမးꨁုိꨓ္း
  ယြꨓ္ꨵꨓꨓ္ꨵ ေတပꨱꨓ္ꨡꨓ္သုꨀ္ꨵသꨀ္ꨵတꨣဝꨯꨵꨡိတ္းꨓုိင္ꨳ
  ေပꨣးဝꨣꨳတူဝ္ꨳတꨓ္းꨀြꨓ္ꨲꨅင္ꨲေတေမးꨁုိꨓ္း။
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: ပြင္ꨲလꨰင္းထုိင္ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ Rating: 5 Reviewed By: တႆးၼုမ်ႇ
  Scroll to Top