Software Adobe Collection 2018 တႃႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈ Design လႄႈ တတ်းတေႃႇငဝ်းတူင်ႉ

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇလႆႈဢဝ်သွပ်ႉဝွႆး တႃႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈလႄႈ
တတ်းတေႃႇငဝ်းတူင်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် Adobe ၼၼ်ႉသေ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ
Software Adobe ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးယူႇတင်းၼမ် ၵူၺ်းၵႃႈ ၽူႈတႅမ်ႈလိူၵ်ႈဢဝ် ဢၼ်ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်ၼမ်
ဢၼ်ၵိုင်ႇတင်းမိူင်းႁဝ်းၸႂ်ႉၼၼ်ႉသေ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ယဝ်ႉ
ၸွမ်းၼင်ႇၽူႈတႅမ်ႈလႆႈတူဝ်ထူပ်းမႃး တႃႇတေႁႃ Software ၼိုင်ႈဢၼ် ႁႂ်ႈပေႃးၸႂ်ႉလႆႈလီလီၼၼ်ႉ
တေလႆႈဝႃႇယၢပ်ႇယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ ပေႃးဢမ်ႇႁူႉ၊ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပေႃးတေၵႂႃႇႁႃၸၼ်ဢဝ် Software Adobe 
ႁႂ်ႈလႆႈ Full Version မၼ်းၼႆႉ ယင်းလႆႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်ယူႇဢိတ်းဢွတ်း ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ
ၼင်ႇႁိုဝ်လႄႈ ပေႃးတေၸၼ်ဢဝ်ငၢႆႈ ႁႃငၢႆႈ လူဝ်ႇမႃးမိူဝ်ႈလႂ် ၽူႈလႂ်ထၢမ်မႃးၵေႃႈ
ႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈတွပ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ၽူႈတႅမ်ႈၸင်ႇလႆႈ ၶတ်းၸႂ်သေလႄႈသွၵ်ႈႁႃမႃးပၼ်ယဝ်ႉ
လွင်ႈတၢင်းတေႉၵေႃႈ ပေႃးတွပ်ႇလိၵ်ႈယဝ်ႉ ၽူႈတႅမ်ႈတေပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းယူႇမိူင်းႁဝ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉလႄႈ
လႅင်းၼႅတ်ႉၼႆၵေႃႈ တေဢမ်ႇၶႅမ်ႉ မိူၼ်ၸႂ် မိူၼ်မိူဝ်ႈယူႇမိူင်းထႆး ၵၢၼ်ဢၢႆႇထီႇၽူႈတႅမ်ႈၼႆၵေႃႈ
ထၢင်ႇတေဢမ်ႇပေႃးဢႅပ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵႃႈႁိုဝ်ယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸူဝ်ႈတိုၵ်ႉမီးၶၢဝ်းယၢမ်း
တူဝ်ႈတၼ်းၼႆႉ ၼႂ်းဝႅပ်ႉတႆးၼုမ်ႇ ႁႂ်ႈမီးဝႆႉၸေး ဢၼ်ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်ၼမ် ၼၼ်ႉၼႆလႄႈ
ၸင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်တၢင်ႇဝႆႉယဝ်ႉ။

 ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ

Adobe Photoshop CC 2018  32/64 bit (Size 3.3 GB)


--------------------------------------------------

Adobe Illustrator CC 2018  (4.4 GB)

--------------------------------------------------

Adobe InDesign CC 2018   (2.2 GB)


-----------------------------------------------------

Adobe Light Room CC 2018   (1.1 GB)


-----------------------------------------------------

Adobe Premiere  CC 2018  64 bit (1.7 GB)


-----------------------------------------------------

Adobe After Effect CC 2018  64 bit (2.0 GB)


------------------------------------------------------
Adobe Media Encoder CC 2018  64 bit (1.5 GB)


------------------------------------------------------

All Adobe 2018 Crack 


or


------------------------------------------------------

ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ (ၵုၼ်ႁဵင်)
ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸုလႃးလူင်းၵွၼ်း
မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး
27/2/2018

Comments

  1. ဢၼ်ပဵၼ် All Adobe 2018 Crack သွင်ဢၼ်ၼၼ်ႉ
    ဢမ်ႇလူတ်ႇလႆႈၶႃႈ ပဵၼ်သင်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ၽွၼ်ႉတႆးတႃႇ Oppo F9, A3s ႁူမ်ႈလူၺ်ႈလၢႆးသႂၢင်းမၼ်း

Vivo Theme Whit Tai Unicode (Theme ၵိုၵ်းၽွၼ်ႉ တႃႇၽူၼ်းမိၵ်ႈ Vivo ၵမ်ႈၽွင်ႈ)