ads

 • Latest News

  Powered by Blogger.

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...

  Search This Blog

  Wednesday, February 14, 2018

  ၶေႃႈထၢမ် ဢၼ်ၽူႈၸႂ်ႉလွၵ်းမိုဝ်း K Keyboard ၵႆႉထၢမ်မႃး

  ၶေႃႈထၢမ်ဢၼ်ၵမ်းၵမ်းထၢမ်ၼၼ်ႉ တွပ်ႇပၼ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။  ၶေႃႈထၢမ် ၼႂ်းလွၵ်းမိုဝ်ႈ K Keyboard
  1။ ထၢမ် ၵွပ်ႈသင်လႄႈ လွၵ်းမိုဝ်းၸေႃႇၵျီႇတႆးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃး (ွ) တူဝ်ႁွႆႈမၼ်း?

      တွပ်ႇ - ပေႃးဝႃႈၼႂ်းၽူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸႂ်ႉဝႆႉၽွၼ်ႉ ဢၼ်ႁၼ် Unicode 100 % Zawgyi 85 % ၼၼ်ႉၼႆ တီႈလွၵ်းမိုဝ်းၸေႃႇၵျီႇၼၼ်ႉ တေဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ြ တူဝ်ယႁွပ်ႇၵူၺ်း ၊ ပေႃးဝႃႈၼႂ်ပေႃးးၽူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သႂ်ႇဝႆႉၽွၼ်ႉၸေႃႇၵျီႇၵူၺ်းၼႆတႄႉ တေႁၼ်ဢွၵ်ႇမၢၼ်ႇယူႇ၊ ႁဝ်းတႅမ်ႈဢွၵ်ႇ ယႁွပ်ႇသေ တႃႉ ပေႃးယူႇတီႈၽူၼ်းဢၼ်ၸႂ်ႉ ၸႃႉၸႂ်ႉၽွၼ်ႉၸေႃႇၵျီႇလၢႆလၢႆၵူၺ်းတႄႉ မၼ်းဢွၵ်ႇမၢၼ်ႇယူႇ၊ ဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈပၼ်ႁႃ တီႈလွၵ်းမိုဝ်း ပေႃႈၶႂ်ႈႁၼ်လွၵ်းမိုဝ်းၸေႃႇၵျီႇတဵမ်တဵမ်ၼႆ ၸႂ်ႉၽွၼ်ႉၸေႃႇၵျီႇတႃႉ။

  2။ ထၢမ် -  လွၵ်းမိုဝ်းထႆး တူဝ်လိၵ်ႈမၢင်တူဝ် ဢမ်ႇႁၼ်ပႃး၊ တူဝ်လိၵ်ႈဢမ်ႇၸေးၶႃႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်သင်မၼ်းပိူင်ႈ ပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ဢၼ်ယၢမ်ႈၸႂ်ႉမႃး?

  တွပ်ႇ-  သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေမၢႆပၼ်လွၵ်းမိုဝ်းတႃႇၸႂ်ႉၼႆ တေလႆႈႁၼ်လွၵ်းမိုဝ်းထႆးၼၼ်ႉ မီး Thai 10 key လႄႈ Thai 12 key ၼႆယူႇ၊ ပေႃးဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇလိူၵ်ႈဢဝ် 10 key ၼၼ်ႉၼႆတႄႉ တူဝ်လိၵ်ႈမၢင်တူဝ်တေဢမ်ႇႁၼ်  တႃႇႁႂ်ႈမိူၼ်ပိူင်ယၢမ်ႈၸႂ်ႉၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈဢဝ် 12 key ၼၼ်ႉတႃႉ။

  3။ ထၢမ် - ၵွပ်ႈသင်လႄႈ ပေႃးတႅမ်ႈလိၵ်ႈ တူဝ်မၼ်းယၢၼ်ၵၼ် ပိူင်တႅၵ်ႈ ပေႃးတေတႅမ်ႈတေၼႆ ေတ လႆႈႁၼ် ယၢၼ်ၵၼ်ၼင်ႇၼႆ ၵွပ်ႈသင်ၶႃႈ?

  တွပ်ႇ -  ပိူင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈယူႇၼီႇၶူတ်ႉၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈတႅမ်ႈတူဝ်မႄႈမၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇသႂ်ႇတူဝ် သရ မၼ်းၼႆယဝ်ႉ၊ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ ပေႃးတေတႅမ်ႈဝႃႈ (တေ) ၼႆ လူဝ်ႇတႅမ်ႈ တ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ တႅမ်ႈ ေ ၸင်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ် တေ. ၼႆယဝ်ႉ၊ 
  ဢၼ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်တေဢမ်ႇႁူႉလႄႈ ပေႃးႁဝ်းဝႃႈ တႅမ်ႈေ ယဝ်ႉ ၸင်ႇတႅမ်ႈတူဝ်မႄႈ တႄႉ တူဝ်မၼ်းၵႃႈလႆႈယၢၼ်ယူႇ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမႅၼ်ႈလၢႆးတႅမ်ႈယူႇၼီႇၶူတ်ႉ၊ ၽူၼ်းမၢင်လုၵ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈပိူင်ထတ်းလိၵ်ႈ ယူႇၼီႇၶူတ်ႉၼၼ်ႉ တႄႉ ၶႂ်ႈတႅမ်ႈဢၼ်လႂ်ဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈလႆႈယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးယူႇတီႈၽူၼ်း ဢၼ်လႆႈပိူင်ထတ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉၼၼ်ႉသေတူၺ်းတႄႉ တေလႆႈႁၼ်တူဝ်လိၵ်ႈ ႁၢင်ႇၵၼ် ပိူင်တႅၵ်ႈ ( ေတ  ႄဢ ) တႄႇၵႂႃႇလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

  4။ ထၢမ် - ႁေဝႃႈဢပ်ႉတဵၵ်ႉဢွၵ်ႇမႂ်ႇၼႆႉ သႂ်ႇတူဝ်ၼပ်ႉ ဢင်းၵိတ်ႉ တီႈလွၵ်းမိုဝ်းတႆး ၼႆၼၼ်ႉ တမ်ႉဢမ်ႇႁၼ်ၶႃႈလႃႇ?

  တွပ်ႇ - ပေႃးဢမ်ႇတူၺ်းလီလီ ဢမ်ႇႁၼ် ယွၼ်ႉဝႃႈသႂ်ႇတီႈၼိူဝ် Pop မၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ပေႃးတူၺ်းတီႈတူဝ်ၼပ်ႉတႆး ၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ်တူဝ်လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉ မီးၸဵင်ႇတင်းၼိူဝ်ၼၼ်ႉယူႇ၊ တႃႇတေၸႂ်ႉမၼ်းတႄႉ ၼဵၵ်းတီႈတူဝ်ၼပ်ႉ တႆးႁဝ်းၼၼ်ႉ ႁိုင်ဢိတ်းဢိတ်းၵေႃႈ ဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ယဝ်ႉ။
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  2 comments:

  1. လွင်ႈဢၼ်ပၼ်ႁႂ်ႈၽိူမ်ႉပၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼႂ်း လွၵ်းမိုဝ်း K ၼၼ်ႉ ၵႆႉလႆႈၽိူမ်ႉသႂ်ႇပၼ်ယူႇၶႃႈ။
   ၵူၺ်းၵႃႈတီႈၽိူမ်ႉထႅမ်ပၼ်မၼ်းမီးသွင်တီႈ တီႈၼိုင်ႈလႆႈၶဝ်ႈၼႂ်း သႅတ်ႇတိင်ႇ မၼ်းသေၶဝ်ႈၽိူမ်ႉ။
   ထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈသမ်ႉလႆႈၶဝ်ႈတီႈၼွၵ်ႈမၼ်းၵမ်းသိုဝ်ႈၼင်ႇၸဝ်ႈႁဝ်းၼေဝႆႉၼၼ်ႉယူႇၶႃႈ။
   ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးၽိူမ်ႉယဝ်ႉ ၸွင်ႇၵေႃႉဢၼ်မႃးၸၼ်ဢဝ်ၵမ်းလင်သေၵႂႃႇၸႂ်ႉၼၼ်ႉ ၸွင်ႇၶဝ်တေႁၼ်ပႃးၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၽိူမ်ႉမႂ်ႇၼၼ်ႉၶႃႈ(ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်မႃးၽိူမ်ႉထႅမ်ပၼ်ၵမ်းလင်ၼၼ်ႉၸွင်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၶႃႈ)
   မီးၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ။ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

   ReplyDelete
  2. မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း
   ၶေႃႈထၢမ်ၶႃႈဢၼ်ၶႂ်ႈႁူႉသေပိူၼ်ႈတႄႉပဵၼ်လွင်ႈတူဝ်ၼပ်ႉလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းပႆႇၶဝ်ႈလႆႈၼႂ်းၶိူင်ႈၼပ်ႉသွၼ်ႇ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈလွင်ႈတေႁဵတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈလွင်ႈၸႂ်ႉတူဝ်ၼပ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉၵေႃႈႁၼ်ပဵၼ်ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈၸင်ႇၶႂ်ႈႁူႉသေပိူၼ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။ မုင်ႈမွင်းဝႃႈႁႂ်ႈတူဝ်ၼပ်ႉလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈၸႂ်ႉလႆႈၼႂ်း Microsoft Excel ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇၶႃႈ။

   ReplyDelete

  Item Reviewed: ၶေႃႈထၢမ် ဢၼ်ၽူႈၸႂ်ႉလွၵ်းမိုဝ်း K Keyboard ၵႆႉထၢမ်မႃး Rating: 5 Reviewed By: တႆးၼုမ်ႇ
  Scroll to Top