ads

 • Latest News

  Powered by Blogger.

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...

  Search This Blog

  Wednesday, February 14, 2018

  လွၵ်းမိုဝ်း K Keyboard Version New Update ဢပ်ႉတဵၵ်ႉမႂ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းထိ ( 13.2.2018)

  မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ် တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေဢဝ်လွင်ႈလွၵ်းမိုဝ်း
  ဢပ်ႉတဵၵ်ႉဢွၵ်ႇမႂ်ႇၼၼ်ႉသေ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ


  ၼႂ်းဝၼ်းထိ 13/2/2018 လွၵ်းမိုဝ်း K Keyboard ဢပ်ႉတဵၵ်ႉမႂ်ႇၼႆႉ ပိူင်ႈလၢၵ်ႇသင်မႃးလၢႆလၢႆၼႆၼၼ်ႉတႄႉ

  1။ ၶိုၼ်းမႄးတီႈမီးပၼ်ႁႃၵမ်ႈၽွင်ႈ။
  2။ ထႅမ်သႂ်ႇထႅင်ႈ Art New ႁၢင်ႈတင်းၼမ်
  3။ ထႅမ်သႂ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းထႅင်ႈ 2000 သွင်ႁဵင်ပၢႆ၊
  4။ သႂ်ႇတူဝ်ၼပ်ႉဢင်းၵိတ်ႉ တီႈလွၵ်းမိုဝ်းတႆး တႄႇၵႂႃႇလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

  တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းပႆႇလႂ်ႈၸၼ်ဢဝ်သေပွၵ်ႈၼၼ်ႉ
  ၶဝ်ႈတီႈၼႂ်း Play Store သေ တႅမ်ႈႁႃဝႃႈ K Keyboard Myanmar ၼႆသေ ၸၼ်ဢဝ်သႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူၼ်း
  ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ။


  ၸိူဝ်းၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁဵတ်း Update တီႈၼႂ်းၽလေးၸတူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ။


  တီႈလွၵ်းမိုဝ်းတႆးၼၼ်ႉ ပေႃးလူဝ်ႇတႅမ်ႈတူဝ်ၼပ်ႉ ဢင်းၵိတ်ႉၼႆ
  ၼဵၵ်းတီႈတူဝ်ၼပ်ႉတႆးၼၼ်ႉ ႁိုင်ဢိတ်းဢိတ်းတႃႉ တေဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ယူႇယဝ်ႉ။
  မၢႆတွင်း-ၵမ်ႈၽွင်ႈဢမ်ႇၽၢင်ႉတူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇႁၼ်။


  တူဝ်ၼပ်ႉဢင်းၵိတ်ႉၼႆႉ သႂ်ႇဝႆႉတီႈတူဝ်ၼပ်ႉတႆး 
  ပိူၼ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ Pop သႂ်ႇတင်းၼိူဝ်မၼ်းၼႆယဝ်ႉ။


  ႁၢင်ႈဢၼ်လႆႈသႂ်ႇမႂ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ တေပႃးတႃႇ သူင်ႇႁၢင်ႈၼႂ်းဝၼ်း ၵေႃႉႁၵ်ႉ
  လိူၼ်ၽေႇၽေႃႇဝႃႇရီႇ 14 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ၊   ၶေႃႈထၢမ် ၼႂ်းလွၵ်းမိုဝ်ႈ K Keyboard
  1။ ထၢမ် ၵွပ်ႈသင်လႄႈ လွၵ်းမိုဝ်းၸေႃႇၵျီႇတႆးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃး (ွ) တူဝ်ႁွႆႈမၼ်း?

      တွပ်ႇ - ပေႃးဝႃႈၼႂ်းၽူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸႂ်ႉဝႆႉၽွၼ်ႉ ဢၼ်ႁၼ် Unicode 100 % Zawgyi 85 % ၼၼ်ႉၼႆ တီႈလွၵ်းမိုဝ်းၸေႃႇၵျီႇၼၼ်ႉ တေဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ြ တူဝ်ယႁွပ်ႇၵူၺ်း ၊ ပေႃးဝႃႈၼႂ်ပေႃးးၽူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သႂ်ႇဝႆႉၽွၼ်ႉၸေႃႇၵျီႇၵူၺ်းၼႆတႄႉ တေႁၼ်ဢွၵ်ႇမၢၼ်ႇယူႇ၊ ႁဝ်းတႅမ်ႈဢွၵ်ႇ ယႁွပ်ႇသေ တႃႉ ပေႃးယူႇတီႈၽူၼ်းဢၼ်ၸႂ်ႉ ၸႃႉၸႂ်ႉၽွၼ်ႉၸေႃႇၵျီႇလၢႆလၢႆၵူၺ်းတႄႉ မၼ်းဢွၵ်ႇမၢၼ်ႇယူႇ၊ ဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈပၼ်ႁႃ တီႈလွၵ်းမိုဝ်း ပေႃႈၶႂ်ႈႁၼ်လွၵ်းမိုဝ်းၸေႃႇၵျီႇတဵမ်တဵမ်ၼႆ ၸႂ်ႉၽွၼ်ႉၸေႃႇၵျီႇတႃႉ။

  2။ ထၢမ် -  လွၵ်းမိုဝ်းထႆး တူဝ်လိၵ်ႈမၢင်တူဝ် ဢမ်ႇႁၼ်ပႃး၊ တူဝ်လိၵ်ႈဢမ်ႇၸေးၶႃႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်သင်မၼ်းပိူင်ႈ ပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ဢၼ်ယၢမ်ႈၸႂ်ႉမႃး?

  တွပ်ႇ-  သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေမၢႆပၼ်လွၵ်းမိုဝ်းတႃႇၸႂ်ႉၼႆ တေလႆႈႁၼ်လွၵ်းမိုဝ်းထႆးၼၼ်ႉ မီး Thai 10 key လႄႈ Thai 12 key ၼႆယူႇ၊ ပေႃးဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇလိူၵ်ႈဢဝ် 10 key ၼၼ်ႉၼႆတႄႉ တူဝ်လိၵ်ႈမၢင်တူဝ်တေဢမ်ႇႁၼ်  တႃႇႁႂ်ႈမိူၼ်ပိူင်ယၢမ်ႈၸႂ်ႉၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈဢဝ် 12 key ၼၼ်ႉတႃႉ။

  3။ ထၢမ် - ၵွပ်ႈသင်လႄႈ ပေႃးတႅမ်ႈလိၵ်ႈ တူဝ်မၼ်းယၢၼ်ၵၼ် ပိူင်တႅၵ်ႈ ပေႃးတေတႅမ်ႈတေၼႆ ေတ လႆႈႁၼ် ယၢၼ်ၵၼ်ၼင်ႇၼႆ ၵွပ်ႈသင်ၶႃႈ?

  တွပ်ႇ -  ပိူင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈယူႇၼီႇၶူတ်ႉၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈတႅမ်ႈတူဝ်မႄႈမၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇသႂ်ႇတူဝ် သရ မၼ်းၼႆယဝ်ႉ၊ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ ပေႃးတေတႅမ်ႈဝႃႈ (တေ) ၼႆ လူဝ်ႇတႅမ်ႈ တ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ တႅမ်ႈ ေ ၸင်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ် တေ. ၼႆယဝ်ႉ၊ 
  ဢၼ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်တေဢမ်ႇႁူႉလႄႈ ပေႃးႁဝ်းဝႃႈ တႅမ်ႈေ ယဝ်ႉ ၸင်ႇတႅမ်ႈတူဝ်မႄႈ တႄႉ တူဝ်မၼ်းၵႃႈလႆႈယၢၼ်ယူႇ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမႅၼ်ႈလၢႆးတႅမ်ႈယူႇၼီႇၶူတ်ႉ၊ ၽူၼ်းမၢင်လုၵ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈပိူင်ထတ်းလိၵ်ႈ ယူႇၼီႇၶူတ်ႉၼၼ်ႉ တႄႉ ၶႂ်ႈတႅမ်ႈဢၼ်လႂ်ဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈလႆႈယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးယူႇတီႈၽူၼ်း ဢၼ်လႆႈပိူင်ထတ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉၼၼ်ႉသေတူၺ်းတႄႉ တေလႆႈႁၼ်တူဝ်လိၵ်ႈ ႁၢင်ႇၵၼ် ပိူင်တႅၵ်ႈ ( ေတ  ႄဢ ) တႄႇၵႂႃႇလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

  4။ ထၢမ် - ႁေဝႃႈဢပ်ႉတဵၵ်ႉဢွၵ်ႇမႂ်ႇၼႆႉ သႂ်ႇတူဝ်ၼပ်ႉ ဢင်းၵိတ်ႉ တီႈလွၵ်းမိုဝ်းတႆး ၼႆၼၼ်ႉ တမ်ႉဢမ်ႇႁၼ်ၶႃႈလႃႇ?

  တွပ်ႇ - ပေႃးဢမ်ႇတူၺ်းလီလီ ဢမ်ႇႁၼ် ယွၼ်ႉဝႃႈသႂ်ႇတီႈၼိူဝ် Pop မၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ပေႃးတူၺ်းတီႈတူဝ်ၼပ်ႉတႆး ၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ်တူဝ်လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉ မီးၸဵင်ႇတင်းၼိူဝ်ၼၼ်ႉယူႇ၊ တႃႇတေၸႂ်ႉမၼ်းတႄႉ ၼဵၵ်းတီႈတူဝ်ၼပ်ႉ တႆးႁဝ်းၼၼ်ႉ ႁိုင်ဢိတ်းဢိတ်းၵေႃႈ ဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ယဝ်ႉ။


  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: လွၵ်းမိုဝ်း K Keyboard Version New Update ဢပ်ႉတဵၵ်ႉမႂ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းထိ ( 13.2.2018) Rating: 5 Reviewed By: တႆးၼုမ်ႇ
  Scroll to Top