ၶၢဝ်ႇလီ Facebook Update Version လိုၼ်းသုတ်း ႁၼ်ယူႇၼီႇၶူတ်ႉၶိုၼ်းယဝ်ႉ (တႃႇၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ-မိူင်းတႆးၵူၺ်း)

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇလီ တွၼ်ႈတႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽဵတ်ႉပူၵ်ႉ

 တီႈၼႂ်းၶိူင်ႈ Android ၊ လွင်ႈတၢင်းတႄႉ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပေႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Facebook ဝိူဝ်းသျိၼ်းလိုၼ်းသုတ်းၼႆ

ဢမ်ႇႁၼ်လႆႈယူႇၼီႇၶူတ်ႉၼႆယဝ်ႉ၊ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸွမ်းၼင်ႇၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ လႆႈၸၢမ်း Uptade သေ
ၸႂ်ႉတူၺ်း ၽွၼ်ႉဢမ်ႇပိူင်ႈ လူလႆႈယူႇၼီႇၶူတ်ႉလီလီငၢမ်းငၢမ်းယဝ်း၊ ယွၼ်ႉၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်
ၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႆႉ ဝိူဝ်းသျိၼ်းဢၼ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉၼႆ ဢပ်ႉတဵၵ်ႉတူၺ်းတီႈၼႂ်း Play Store ၼၼ်ႉသေ ၽုၺ်ႇတူၺ်း
ၽဵတ်ႉပူၵ်ႉႁဝ်းတႃႉ၊ လႆႈ ဢမ်ႇလႆႈၼႆ တေႁူႉယူႇ၊
မၢႆတွင်း-တေႃႈလဵဝ်တႄႉ ၸႂ်ႉတူၺ်းပႆႇပဵၼ်သင် ႁၼ်လႆႈ လူလႆႈယူႇ၊ ဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႉ ဝၢႆးၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်ထႅင်ႈတႄႉ။

ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီး Play Store ၼၼ်ႉ ၸၼ်ဢဝ်တီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယူႇ

Facebook.apk (Version 205.0.0.27.113) Download 62 MB


Version Facebook ဢၼ် ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ၸႂ်ႉဝႆႉတေႃႈလဵဝ်။


Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget