ၶၢဝ်ႇ လူႇတၢၼ်းပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်းဢၢႆႇထီႇတႆး လႄႈ ပပ်ႉမႅၵ်ႉၵၸိၼ်း တၢင်းႁူႉမႂ်ႇ မၢႆသၢမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 22/2/2019 ၼၼ်ႉ ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးပိၼ်ႇတေႃးလ တႆးၼုမ်ႇ ၵုၼ်ႁဵင် 
တႅမ်ႈဢွၵ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢၢႆႇထီႇတႆးႁဝ်း သီႇပပ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈလူႇတၢၼ်းထိုင်တီႈႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ
ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး၊ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးယဝ်ႉလီငၢမ်း၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပပ်ႉမႅၵ်ႉၵၸိၼ်း တၢင်းႁူႉမႂ်ႇ မၢႆသၢမ်


ဢၼ်ၸုမ်းတၢင်းႁူႉမႂ်ႇ ၶဝ်ၶပ်းၶိုင်သေ ပိုၼ်ၽႄဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လႆႈလူႇတၢၼ်းဝႆႉတီႈ 
ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇၼႆယဝ်ႉ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်လႄႈ ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း
ၸိူဝ်းမႃးဝၢႆးလင်ႇ ပေႃးတေလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၶႂ်ႈလူႇပပ်ႉလိၵ်ႈတႆးဝႆႉတီႈ
ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆးၼႆၵေႃႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၶဝ်ၸဝ် ႁူမ်ၸူမ်းပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

မၢႆတွင်း-ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ၼိူဝ် ၸဝ်ႈၶူးၸၼိင်ႇတ ဢၼ်တၢင်တူဝ်သေ ဢဝ်ပပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်
တီႈႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉတေႉ။

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget