ပပ်ႉမႅၵ်ႉၵၸိၼ်း တၢင်းႁူႉမႂ်ႇ မၢႆသၢမ် ဢွၵ်ႇယဝ်ႉ

တွၼ်ႈတႃႇၽူႈသူင်ႁၵ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်းၶဝ် ယၢမ်းလဵဝ် ပပ်ႉမႅၵ်ႉၵၸိၼ်းတၢင်းႁူႉမႂ်ႇ မၢႆသၢမ်
ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ၊ တီႈၼႂ်းပပ်ႉၼႆႉ ပႃးဝႆႉတၢင်းႁူႉၵူႈလွင်ႈ၊ ပၢႆးပၼ်ႇၺႃႇ၊ပၢႆးမိူင်း၊ ပိုၼ်ႉႁူႉတၢင်းမေႃ၊ပၢႆးဢၢႆႇထီႇတႆး တႄႇၵႂႃႇတင်းၼမ် တွၼ်ႈတႃႇၽူႈၸိူဝ်းၶႂ်ႈႁူႉလၢႆးသႂ်ႇၽွၼ်ႉတႆး
တီႈၼႂ်းၽူၼ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီသိုဝ်ႉလူႇတူၺ်းပပ်ႉၼႆႉယူႇ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈၼႂ်းပပ်ႉၼႆႉ
ပႃးဝႆႉလၢႆးသႂ်ႇၽွၼ်ႉ ၼႂ်းၽူၼ်းၵူႈမဵဝ်းၼႆယဝ်ႉ။

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget