ႁၢင်ႈၶွပ်ႇ၊ မွၵ်ႇ၊ တႃႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈ လိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ၊ လႄႈ ဝႂ်ႁူမ်ၸူမ်း PSD File ၸုပ်ႈ(3)

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ် ၼင်ႇႁိုဝ်လႄႈပေႃးတေပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်တႃႇ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ


ၽွင်းပဵၼ်ပွႆးပဵၼ်လၢမ်း သင်လူဝ်ႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈဝီႇၼၢႆး၊ လႄႈလိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ၊ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၽိုၼ်ဝႂ်ႁူမ်ၸူမ်းလႂ်
ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈပေႃးငၢႆႈၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈသွၵ်ႈႁႃသေ ၶိုၼ်းမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ၊
ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ။

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget