ads

 • Latest News

  Powered by Blogger.

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...

  Search This Blog

  Sunday, November 18, 2018

  Facebook.apk Version 140 (ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉဢမ်ႇလၢႆႈ) တႃႇၼႂ်းမိူင်း Myanmar ၵူၺ်း၊

  တေႃႈလဵဝ် ပေႃးယူႇတီႈၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆ Facebook ဢၼ်ဢွၵ်ႇလိုၼ်းသုတ်းၼႆႉ
  မၼ်း Auto ဢဝ်ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ ပိၼ်ႇပဵၼ်ၸေႃႇၵျီႇတိၵ်းယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈလိၵ်ႈယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆးသမ်ႉ


  ဢမ်ႇပိၼ်ႇပဵၼ် ၸေႃႉၵျီႇတႆးလႄႈ ပေႃးပဵၼ်ယူႇၼီႇၶူတ်ႉၼႆ ဢဝ်လၢႆးၶူဝ်ႇလူဝ်ႉ ပိူင်ႈတီႈမၼ်းမူတ်းသေ
  ၸင်ႇဝႃႈဢမ်ႇလူလႆႈ၊ ပေႃးယူႇတီႈၼွၵ်ႈမိူင်းတႄႉ ၸႂ်ႉဝိူဝ်းသျိၼ်းဢၼ်ဢွၵ်ႇလိုၼ်းသုတ်းၵေႃႈ
  ဢမ်ႇပဵၼ်သင် ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃႈပဵၼ်ၼႂ်း Location Myanmar ၼႆႉတႄႉ တိုၼ်းဢမ်ႇႁၼ်လိၵ်ႈယူႇၼီႇၶူတ်ႉယဝ်ႉ
  ယွၼ်ႉၼၼ်ႉ လႄႈ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ယင်းတိုၵ်ႉၸႂ်ႉ Facebook Old Version ဝိူဝ်းသျိၼ်းဢၼ်ၵဝ်ႇယူႇၼႆႉ
  ဢမ်ႇႁတ်းႁဵတ်းဢပ်ႉတဵၵ်ႉ၊ ပေႃးႁဵတ်းဢပ်ႉတဵၵ်ႉၵေႃႈ လိၵ်ႈယူႇၼီႇၶူတ်ႉဢမ်ႇလူႇလႆႈယဝ်ႉ၊
  ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၶႂ်ႈၸႂ်ႉတူၺ်းၼႆၵေႃႈ ထွၼ်ပႅတ်ႈဝိူဝ်းသျိၼ်းဢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသႂ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၸၼ်ဢဝ်ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတၢင်ႇဝႆႉၼႆႉသႂ်ႇတႃႉ၊ သင်မၼ်းယွၼ်းမႃးႁႂ်ႈႁဵတ်းဢပ်ႉတဵၵ်ႉၼႆၵေႃႈ
  ယႃႇပေႁဵတ်း၊ ယဝ်ႉၵေႃး ပိၵ်ႉဝႆႉ Auto Update  တီႈၼႂ်း Play Store တႃႉ။

  Facebook Version140.apk Download

  သိုပ်ႇလူႇတူၺ်းတႂ်ႈၼႆႉထႅင်ႈ  ၽွင်းမိူဝ်ႈၽုၺ်ႇ Facebook လႄႈ ဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉၼႆ ယႃႇပေၼဵၵ်း တီႈ Download ၼၼ်ႉတႃႉ
  ၼဵၵ်းၽၢႆႇတႂ်ႈ REMIND ME LATER ၼၼ်ႉတႃႉ။


  သိုပ်ႇထႅင်ႈ . လၢႆးပိၵ်ႉ Auto Update တီႈၼႂ်း Play store
  မၢင်ပွၵ်ႈပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇပိၵ်ႉဝႆႉ Auto Update ၼႆ မၼ်းတေဢပ်ႉတဵၵ်ႉမႂ်ႇပႅတ်ႈႁင်းၵူၺ်းမၼ်းတိၵ်းလႄႈ
  လူဝ်ႇလႆႈပိၵ်ႉဝႆႉၵွၼ်ႇ လၢႆးပိၵ်ႉမၼ်းတူၺ်းတႂ်ႈၼႆႉ


  ၼဵၵ်းၶဝ်ႈတီႈ Play Store တႃႉ။


   ၼဵၵ်းတီႈၸဵင်ႇတင်းၼိူဝ်တႃႉ။


  ၶဝ်ႈတီႈ Settings တႃႉ။


  ၼဵၵ်းတီႈ Auto Update apps တႃႉ။


  တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းလိူၵ်ႈတင်းတႂ်ႈသုတ်းသေ ၼဵၵ်း Done တႃႉ။


  သိုပ်ႇထႅင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် Facebook app တေဢမ်ႇဢပ်ႉတဵၵ်ႉႁင်းၵူၺ်းၼၼ်ႉ

  ပေႃးၽုၺ်ႇၽဵတ်ႉပူၵ်ႉယဝ်ႉၼႆႉ ၶဝ်ႈတီႈ App Settings တႃႉ။


  တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ၼဵၵ်းတီႈ App Updates တႃႉ။


  ၼဵၵ်းပိၵ်ႉတီႈၼႆႈ


  ၼဵၵ်း TURN OFF တႃႉ။


  သွင်ဢၼ်တႂ်ႈၼႆႉၵေႃႈပိၵ်ႉတႃႉ။  ၶႅပ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉၵမ်းၼႆႉ ထၢင်ႉတႄႉတေဢမ်ႇ Update ႁင်းၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။

                                                 ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ (ၵုၼ်ႁဵင်)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Facebook.apk Version 140 (ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉဢမ်ႇလၢႆႈ) တႃႇၼႂ်းမိူင်း Myanmar ၵူၺ်း၊ Rating: 5 Reviewed By: တႆးၼုမ်ႇ
  Scroll to Top