ၽွၼ်ႉတႆးတႃႇၽူၼ်းSamsung, Oppo, Vivo, Huawei, iPhone, Xiaomi

Tai_Font_For #Samsung #Vivo #Huawei #iPhone,ipad #Oppo #Xiaomi #forComputer
#Samsung_Version_6.0 https://app.box.com/s/7fjv6y43f2e3317cxyf658lqxyy8daxg #Samsung_Version 7.0, 8.0 https://www.facebook.com/TaiNumITSharing/videos/2211609239105382/ #Font_Link- Zawgyi Tai V 7.0 https://app.box.com/s/708jf7t3pd9z41ssut4roje3oueo8a1f Unicode V 7.0 https://app.box.com/s/bd2ntxxp5qvh2rqh5f2j2hmr1k9fn4rd Zawgyi Tai V 8.0 https://app.box.com/s/yqckrb2gohcoz90wdoh9gm6i75souc8i Unicode V 8.0 https://app.box.com/s/1dsi6hzb70erpkug42evadwnivf476jz---------------------------------
#VivoPhone_Funtouch_OS 3.0, 4.0 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် https://www.facebook.com/TaiNumITSharing/videos/307673223395842/ Font link- https://app.box.com/s/hilpasayapyqztgfpy7ukcnynknal7ec---------------------------------
#Tai_Font_for_Huawei https://www.youtube.com/watch?v=_jqzk-1BI2MFont link- https://app.box.com/s/ewb17xx8xvqbzi65mrqcdmrquzpakzly --------------------------------- #iPhone,iPad https://www.facebook.com/TaiNumITSharing/videos/268331550481462/---------------------------------

Comments

Popular posts from this blog

ၽွၼ်ႉတႆးတႃႇ Oppo F9, A3s ႁူမ်ႈလူၺ်ႈလၢႆးသႂၢင်းမၼ်း

Vivo Theme Whit Tai Unicode (Theme ၵိုၵ်းၽွၼ်ႉ တႃႇၽူၼ်းမိၵ်ႈ Vivo ၵမ်ႈၽွင်ႈ)