Apk တႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ဢၢႆႇထီႇတႆးၼုမ်ႇ (For Android)

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉၽူႈသူင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈဢၢႆႇထီႇတႆးၼုမ်ႇတင်းသဵင်ႈ


မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ လႆႈဢဝ် ဢႅပ်းတႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းၽူၼ်း တႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈဢၢႆႇထီႇတႆးၼုမ်ႇၼႆႉ
မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၊ သင်ဝႃႈၼႂ်းၽူၼ်းပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်မီးဝႆႉ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉယူႇၼႆ
တေဢၢၼ်ႇလႆႈလီလီငၢမ်းငၢမ်းယူႇယဝ်ႉ၊ ေပႃးသႂ်ႇဝႆႉၽွၼ်ႉၸေႃႇၵျီႇတႄႉ တေဢမ်ႇလူလႆႈ
ပေႃးသူၼ်ၸႂ် ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ


Comments

Popular posts from this blog

ၽွၼ်ႉတႆးတႃႇ Oppo F9, A3s ႁူမ်ႈလူၺ်ႈလၢႆးသႂၢင်းမၼ်း

Vivo Theme Whit Tai Unicode (Theme ၵိုၵ်းၽွၼ်ႉ တႃႇၽူၼ်းမိၵ်ႈ Vivo ၵမ်ႈၽွင်ႈ)