လွၵ်းလၢႆးၸၼ်ဢဝ် Video တီႈၼႂ်းFacebook (For Android) ထႅင်ႈလၢႆးၼိုင်ႈ

မႂ်ႇသုင် ဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ယူႇလီၵၼ်ၵူႈၵေႃႉယူႇၼေႃႈ
ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ်လွင်ႈၽူင်းထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈပဵၼ်လွင်ႈၸၼ်ဢဝ်ငဝ်းတူင်ႉ တီႈၼႂ်းFacebook ၼႆယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ 

ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ယၢမ်ႈတၢင်ႇပၼ်ယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈလၢႆးၼၼ်ႉ ပႆႇပေႃးၶႅမ်ႉ ပေႃးVersion ၽဵတ်ႉပုၵ်ႉ သုင်
ၶိူင်ႈၸၼ်ဢဝ်ငဝ်းတူင်ႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်၊ ယူႇဢမ်ႇႁိုင် ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈသိုၼ်းသၢၼ်း
လႆႈသွၵ်ႈႁၼ်မႅၼ်ႈ လၢႆးၸၼ်ဢဝ်ငဝ်းထႅင်ႈလၢႆးၼိုင်ႈ
လၢႆးၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးပိူင်ႈလၢၵ်ႇသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸႂ်ႉ Tube Mate.apk သေၸၼ်ၵူၺ်း
ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၽၢင်ႉမႅၼ်ႈ လွင်ႈဝႃႈ Tube Mate.apk ဢမ်ႇၸႂ်ႈလႄႈဝႃႈ ၸၼ်လႆႈငဝ်းတီႈၼႂ်း
Youtube ၵူၺ်း၊ တီႈတေႉမၼ်း ၼႂ်းFacebook လႄႈ ဝႅပ်ႉတၢင်ႇဢၼ်ၵေႃႈ ၸၼ်လႆႈငဝ်းတူင်ႉယူႇ
တီႈတေႉမၼ်းမီးႁိမ်းၸမ်ꧦႁဝ်းၵူၺ်း၊ သင်ပဵၼ်ငူးၵေႃႈ သမ်ႉပေႃးသၵ်းယဝ်ႉ  ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယူဝ်ႉၼေႃႈ
လီယဝ်ႉၵမ်းၼႆႉ  ဢွၼ်တၢင်းသုတ်ႈ ၸၼ်ဢဝ် Tube Mate.apk ၸႂ်ႈၼႆႉဢွၼ်တၢင်း
(ပေႃးၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးယဝ်ႉ ဢမ်ႇဢဝ်ၵေႃႈလႆႈ)


ပေႃးၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉ ဢဝ်သႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ

လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ
ၽုၺ်ႇTube Mate
 
 ၼဵၵ်းတီႈၸဵင်ႇ ၽၢႆႇၼိူဝ် မိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်ၸိၼဝႄႆႉတႂ်ႈၼႆႉ


တီႈၼႆႈ လိူၵ်ႈဢဝ်Facebook

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ သိုပ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းဢၵွင်ႉၽဵတ်ႉပုၵ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

 ပေႃးၶဝ်ႈတီႈၼႂ်းၽဵတ်ႉယဝ်ႉ သင်ဝႃႈႁၼ်ငဝ်းတူင်ႉ ၼဵၵ်းၽူၺ်ႇတူၺ်း
ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ  ၽူႈတႅမ်ႈၼဵၵ်းတီႈPlayၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ

 ၼဵၵ်းတီႈဢၼ်ၵႂၢင်းဝႆႉတီႈၼႂ်ႈၼႆႉၵမ်းၼိုင်ႈ တေဢွၵ်ႇမႃးတီႈၸၼ်ငဝ်းတူင်ႉ  လႄႈ တီႈၽုၺ်ႇတူၺ်း

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈတေၸၼ်ဢဝ်ငဝ်းတူင်ႉၼၼ်ႉလႄႈ ၼဵၵ်းတီႈDownload ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ  တၢင်ႇၸိုဝ်ႈမၼ်းသေ ၼဵၵ်းတီႈSubimtၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ
တေၸၼ်ငဝ်းတူင်ႉၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

 ပေႃးၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ
***********************************************
ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ  ဢၼ်လိူဝ်မၼ်းၵူၺ်း ပေႃးၶႂ်ႈၸၼ်ငဝ်းတီႈၼႂ်းYoutubeၸိုင် 
ၼဵၵ်းမိူၼ်ၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉ
 
 လိူၵ်ႈဢဝ် Format မၼ်းသေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းDownload တႃႉ

                                                          ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ (ၵုၼ်ႁဵင်)

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget