Internet Download manager 6 21 build 3 final ဢွၵ်ႇမႂ်ႇ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ လၢႆးသႂ်ႇ လႄႈ လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း

မႂ်ႇသုင် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ Internet Download manager 6 21 build 3 final  ၵေႃႈ
Updataဢွၵ်ႇမႃးမႂ်ႇၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ်ယဝ်ႉ

လၢႆးသႂ်ႇသေႃးမၼ်းလႄႈ လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းၵေႃႈ တၢင်ႇပၼ်ပႃးၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ
 ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီမီးဝႆႉ မေႃဝႆႉယူႇၼင်ႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်တႅမ်ႈတၢင်ႇပၼ်မႃးယဝ်ႉ
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉလၢႆးသႂၢင်းမၼ်းတႄႉငၢႆႈယဝ်ႉလႄႈ တေၼလႄၢႆးသႂ်ႇသေႃးမၼ်းၵူၺ်း

ပေႃးသႂၢင်းယဝ်ႉ တႃႇတေသႂ်ႇသေႃးမၼ်းၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းၼဵၵ်းတီႈCrackၼၼ်ႉသွင်ၵမ်း
 
ၵူးဢဝ်ၾၢႆႇသွင်ဢၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ


ၼဵၵ်းၸွမ်းၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉ


ပွႆႇၶိုၼ်း ဢၼ်ၵူးမႃးမိူဝ်ႈၵႆႈ

ၼဵၵ်းၼင်ႇၼႆ

ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

ၼဵၵ်းတီႈ ဢၼ်ၵႂၢင်းဝႆႉ ဢၼ်ၵူးမႃးမိူဝ်ႈၵႆႈၼႆႉသွင်ၵမ်း

ၼဵၵ်းYes တႃႉ
လိုၼ်းသုတ်း ၼဵၵ်းOKတႃႉ*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-


လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Internet Download Manager တႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉၼႃႇ

ပေႃးၽုၺ်ႇyoutube ၼႆၸိုင် သင်ၶႂ်ႈၸၼ်ဢဝ်ငဝ်းတူင်ႉၼႆ တီႈDownloadမၼ်း
ၸပ်းဝႆႉယူႇတီႈၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ၊ ပေႃးၶႂ်ႈၸၼ်ဢဝ်ၵေႃႈ ၼဵၵ်းတီႈDownladၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ
တေဢွၵ်ႇမႃးတီႈလိူၵ်ႈFormatမၼ်း

ၶႂ်ႈလိူၵ်ႈဢဝ်Formatဢၼ်လႂ်ၼႆၵေႃႈ ၼဵၵ်းလိူၵ်ႈဢဝ်တႃႉ၊

ပေႃးၼဵၵ်းယဝ်ႉ တေလႆႈႁၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ သိုပ်ႇၼဵၵ်းStart Download တႃႉ


ၽွင်းမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၸၼ်ယူႇၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ

 ပေႃးၸၼ်ယဝ်ႉယဝ်ႉၼႆၸိုင် တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ပေႃးၼဵၵ်းOpen Folder ၸိုင်
တေႁွတ်ႈၵႂႃႇတီႈဝႆႉငဝ်းဢၼ်ႁဝ်းၸၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။


 မၢႆတွင်း-ပေႃးႁဝ်းၸၼ်သေႃႉဝွႆးၼႆၵေႃႈ တေဢွၵ်ႇမႃးမိူၼ်ၼင်ႇၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႉ။

 **************************
ပေႃးပဵၼ်ငဝ်းတူင်ႉ ဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉတီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ

***************

ၶိုၼ်းမႄးၶဵင်ႇ ႁႂ်ႈၸၼ်လႆႈငဝ်းတူင်ႉ တီႈၼႂ်းFacebook

တီႈၼႂ်းFacebook ပေႃးႁဝ်းပႆႇမႄးၶဵင်ႇထႅင်ႈၼႆ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇပၼ်တီႈDownloadမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ


ႁႂ်ႈပေႃးဢွၵ်ႇပၼ်တီႈၸၼ်ငဝ်းတူင်ႉၼၼ်ႉ 
ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

 ပေႃးပဵၼ်Mozilla Firefox ၼႆၸိုင် ၶဝ်ႈတီႈ Tools သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈAdd-ons ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ


 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ  လိူၵ်ႈၼဵၵ်းတီႈ Extenslons သေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈ Enable ၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းတီႈRestart Now ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ
Mozilla Firefox တေမွတ်ႇၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈသေ ပေႃးဝႃႈMozilla Firefox ၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းၵေႃႈ
ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၼ်လႆႈငဝ်းတူင်ႉတီႈၼႂ်းFacebookယဝ်ႉ

ပေႃးႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၼဝႄႆႉပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉယဝ်ႉၸိုင် လႆႈႁၼ်ဢွၵ်ႇမႃးပၼ်တီႈ Download မၼ်း
ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ


ပေႃးၸႂ်ႉ google Chrome တႄႉ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၼဝႄႆႉပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ


***************************************************
တႂ်ႈၼႆႉတႄႉ ပေႃးတၼ်းၵေႃႈလူတူၺ်းၵမ်းၼိုင်ႈၼႃႈ
 ****************************************************
ပေႃးႁဝ်းၸၼ်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၽူင်းApk ၼႆၸိုင် မၼ်းတေဢမ်ႇၶဝ်ႈမႃးတီႈၼႂ်းInternet Download Manager
မၼ်းတေၸၼ်ၵႂႃႇယူဝ်းꧦ ၵူၺ်း၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ပေႃးၸၼ်လူင်း ႁႂ်ႈပေႃးၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းIDMၼၼ်ႉ
ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ  ၶဝ်ႈတီႈOptonsၵမ်းၼိုင်ႈ

လိူၵ်ႈၼင်ႇၼႆ

ပေႃႉသႂ်ႇတီႈၼႂ်းလွၵ်းၼၼ်ႉဝႃႈ APK ၼႆသေ ၼဵၵ်းOKတႃႉ
 ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၼ်ၶိူင်ႈၽူင်းၼႆၸိုင် တေၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းInternet Download Manager  ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။


ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)
ဝၢၼ်ႈလဝ်း-ၵုၼ်ႁဵင်
တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ထႅင်ႈယူႇ


Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget