ads

 • Latest News

  Powered by Blogger.

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...

  Search This Blog

  Friday, August 15, 2014

  Internet Download manager 6 21 build 3 final ဢွၵ်ႇမႂ်ႇ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ လၢႆးသႂ်ႇ လႄႈ လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း

  မႂ်ႇသုင် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ Internet Download manager 6 21 build 3 final  ၵေႃႈ
  Updataဢွၵ်ႇမႃးမႂ်ႇၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ်ယဝ်ႉ

  လၢႆးသႂ်ႇသေႃးမၼ်းလႄႈ လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းၵေႃႈ တၢင်ႇပၼ်ပႃးၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ
   ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီမီးဝႆႉ မေႃဝႆႉယူႇၼင်ႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်တႅမ်ႈတၢင်ႇပၼ်မႃးယဝ်ႉ
  ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉ  လၢႆးသႂၢင်းမၼ်းတႄႉငၢႆႈယဝ်ႉလႄႈ တေၼလႄၢႆးသႂ်ႇသေႃးမၼ်းၵူၺ်း

  ပေႃးသႂၢင်းယဝ်ႉ တႃႇတေသႂ်ႇသေႃးမၼ်းၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းၼဵၵ်းတီႈCrackၼၼ်ႉသွင်ၵမ်း
   
  ၵူးဢဝ်ၾၢႆႇသွင်ဢၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ


  ၼဵၵ်းၸွမ်းၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉ


  ပွႆႇၶိုၼ်း ဢၼ်ၵူးမႃးမိူဝ်ႈၵႆႈ

  ၼဵၵ်းၼင်ႇၼႆ

  ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

  ၼဵၵ်းတီႈ ဢၼ်ၵႂၢင်းဝႆႉ ဢၼ်ၵူးမႃးမိူဝ်ႈၵႆႈၼႆႉသွင်ၵမ်း

  ၼဵၵ်းYes တႃႉ
  လိုၼ်းသုတ်း ၼဵၵ်းOKတႃႉ  *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-


  လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Internet Download Manager တႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉၼႃႇ

  ပေႃးၽုၺ်ႇyoutube ၼႆၸိုင် သင်ၶႂ်ႈၸၼ်ဢဝ်ငဝ်းတူင်ႉၼႆ တီႈDownloadမၼ်း
  ၸပ်းဝႆႉယူႇတီႈၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ၊ ပေႃးၶႂ်ႈၸၼ်ဢဝ်ၵေႃႈ ၼဵၵ်းတီႈDownladၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ
  တေဢွၵ်ႇမႃးတီႈလိူၵ်ႈFormatမၼ်း

  ၶႂ်ႈလိူၵ်ႈဢဝ်Formatဢၼ်လႂ်ၼႆၵေႃႈ ၼဵၵ်းလိူၵ်ႈဢဝ်တႃႉ၊

  ပေႃးၼဵၵ်းယဝ်ႉ တေလႆႈႁၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ သိုပ်ႇၼဵၵ်းStart Download တႃႉ


  ၽွင်းမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၸၼ်ယူႇၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ

   ပေႃးၸၼ်ယဝ်ႉယဝ်ႉၼႆၸိုင် တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ပေႃးၼဵၵ်းOpen Folder ၸိုင်
  တေႁွတ်ႈၵႂႃႇတီႈဝႆႉငဝ်းဢၼ်ႁဝ်းၸၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။


   မၢႆတွင်း-ပေႃးႁဝ်းၸၼ်သေႃႉဝွႆးၼႆၵေႃႈ တေဢွၵ်ႇမႃးမိူၼ်ၼင်ႇၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႉ။

   **************************
  ပေႃးပဵၼ်ငဝ်းတူင်ႉ ဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉတီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ

  ***************

  ၶိုၼ်းမႄးၶဵင်ႇ ႁႂ်ႈၸၼ်လႆႈငဝ်းတူင်ႉ တီႈၼႂ်းFacebook

  တီႈၼႂ်းFacebook ပေႃးႁဝ်းပႆႇမႄးၶဵင်ႇထႅင်ႈၼႆ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇပၼ်တီႈDownloadမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ


  ႁႂ်ႈပေႃးဢွၵ်ႇပၼ်တီႈၸၼ်ငဝ်းတူင်ႉၼၼ်ႉ 
  ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

   ပေႃးပဵၼ်Mozilla Firefox ၼႆၸိုင် ၶဝ်ႈတီႈ Tools သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈAdd-ons ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ


   တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ  လိူၵ်ႈၼဵၵ်းတီႈ Extenslons သေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈ Enable ၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

   တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းတီႈRestart Now ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ
  Mozilla Firefox တေမွတ်ႇၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈသေ ပေႃးဝႃႈMozilla Firefox ၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းၵေႃႈ
  ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၼ်လႆႈငဝ်းတူင်ႉတီႈၼႂ်းFacebookယဝ်ႉ

  ပေႃးႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၼဝႄႆႉပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉယဝ်ႉၸိုင် လႆႈႁၼ်ဢွၵ်ႇမႃးပၼ်တီႈ Download မၼ်း
  ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ


  ပေႃးၸႂ်ႉ google Chrome တႄႉ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၼဝႄႆႉပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ


  ***************************************************
  တႂ်ႈၼႆႉတႄႉ ပေႃးတၼ်းၵေႃႈလူတူၺ်းၵမ်းၼိုင်ႈၼႃႈ
   ****************************************************
  ပေႃးႁဝ်းၸၼ်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၽူင်းApk ၼႆၸိုင် မၼ်းတေဢမ်ႇၶဝ်ႈမႃးတီႈၼႂ်းInternet Download Manager
  မၼ်းတေၸၼ်ၵႂႃႇယူဝ်းꧦ ၵူၺ်း၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ပေႃးၸၼ်လူင်း ႁႂ်ႈပေႃးၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းIDMၼၼ်ႉ
  ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ  ၶဝ်ႈတီႈOptonsၵမ်းၼိုင်ႈ

  လိူၵ်ႈၼင်ႇၼႆ

  ပေႃႉသႂ်ႇတီႈၼႂ်းလွၵ်းၼၼ်ႉဝႃႈ APK ၼႆသေ ၼဵၵ်းOKတႃႉ
   ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၼ်ၶိူင်ႈၽူင်းၼႆၸိုင် တေၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းInternet Download Manager  ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။


  ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)
  ဝၢၼ်ႈလဝ်း-ၵုၼ်ႁဵင်
  တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ထႅင်ႈယူႇ


  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Internet Download manager 6 21 build 3 final ဢွၵ်ႇမႂ်ႇ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ လၢႆးသႂ်ႇ လႄႈ လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Rating: 5 Reviewed By: တႆးၼုမ်ႇ
  Scroll to Top