ads

 • Latest News

  Powered by Blogger.

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...

  Search This Blog

  Monday, February 18, 2013

  လၢႆးသႂၢင်းၽွၼ်ႉတႆး(Zawgyi Tai) သႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်း Android မိၵ်ႈSamsung Galaxy


  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈပလွၵ်ႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ ပလွၵ်ႉတႆးၼုမ်ႇၵေႃႈ တေႇမႃးၸမ်လႆႈပီယဝ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈဢမ်ႇမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်းလႄႈ
  ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်ႇဝႆႉသင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်းၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉသေ

   တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် လၢႆးသႂၢင်းၽွၼ်ႉတႆး(Zawgyi tai) 
  သႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်းAndroid မိၵ်ႈSamsung Galaxy ၼႆယဝ်ႉ
  ၽူင်းမိၵ်ႈSamsung Galaxy ၼႆႉ ဢမ်ႇRoot ၵေႃႈသႂၢင်းလႆႈၽွၼ်ႉတႆး/ၽွၼ်ႉမၢၼ်ႈယူႇ
  ပေႃးပဵၼ်ၽူင်းမိၵ်ႈHuawei ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပေႃးၶႂ်ႈသႂၢင်းၽွၼ်ႉတႆး/ၽွၼ်ႉမၢၼ်ႈ
  တေလႆႈRoot ၵွၼ်ႇ၊ ဢၼ်တေတႅမ်ႈၼႄၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်တႃႇၽူင်းSamsung Galaxy ၵူၺ်း၊ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူင်း
  မိၵ်ႈHuawei ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈလၢႆးသႂၢင်းမၼ်းဢမ်ႇပေႃးမိူၼ်ၵၼ်လီလႄႈ ဝၢႆးၼႆႉ
  ၸင်ႇတႅမ်ႈၼႁငႄ်းၶေႃ၊ လီယဝ်ႉၵမ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလၢႆးမၼ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ
  ဢွၼ်တၢင်းသုတ် ၸၼ်ဢဝ်လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈၽွၼ်ႉ(သွင်ဢၼ်)တီႈတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ


   

                                          1ႉ Android-Zawgyi Tai - Keyboard-Installer.apk
                                          2. Zawgyi-Tai Flipfonts.apk
   

  ပေႃးဝႃႈၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉ ဢဝ်သႂ်ႇတီႈၼႂ်းSD Card ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ။
  ၵမ်းၼႆႉတႃႇသေသႂၢင်းမၼ်းၶဝ်ႈတီႈMy File တႃႉ။


  ၽွၼ်ႉၹဝ်ႈၵဝ်ႇဝႆႉတီႈလႂ်ၵေႃႈ လိူၵ်ႈႁႃဢဝ်သေ တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယူႇ
  (ၽူင်းမၢင်လုၵ်ႈတေဢမ်ႇႁၼ်ႁၢင်ႈIcon လိူင်ၶဵဝ်လႅင်ၼၼ်ႉ)
  သႂၢင်းလွၵ်းမိုဝ်း(Keyboard)မၼ်းဢွၼ်တၢင်း ၼဵၵ်းAndroid-tai-keyboard ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ


   တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ သိုပ်ႇၼဵၵ်းInstall တႃႉ။

   ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ သိုပ်ႇၼဵၵ်းDone တႃႉ။


   ၵမ်းၼႆႉသိုပ်ႇသႂၢင်းထႅင်ႈၽွၼ်ႉမၼ်း ၶိုၼ်းၵႂႃႇတီႈမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်းတီႈZawgyi-tai-flipfonts.apkတႃႉ။


    တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ သိုပ်ႇၼဵၵ်းInstall တႃႉ။

  ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ သိုပ်ႇၼဵၵ်းDone တႃႉ။


   ၵမ်းၼႆႉ တေလႆႈလၢႆႈထႅင်ႈဢိတ်းဢွတ်း ၶဝ်ႈတီႈSettings တႃႉ။


   လိူၵ်ႈၼဵၵ်းတီႈLanguage and keyboard တႃႉ။ (ၽူင်းမၢင်လုၵ်ႈတေၼဝႄႆႉ Locale & text ၼႆယဝ်ႉ)
  လိူၵ်ႈမၢႆပၼ်တီႈAndroid-Tai-keyboard ၼၼ်ႉတႃႉ။


  တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ သိုပ်ႇၼဵၵ်းOkတႃႉ။


  တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။


  ၶိုၼ်းႁူၼ်လင်ၵမ်းၼိုင်ႈသေ သိုပ်ႇၶဝ်ႈထႅင်ႈတီႈDisplay တႃႉ။


  ၼဵၵ်းတီႈSceen display တႃႉ။ 


  တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းတီႈFont style တႃႉ။


  တီႈၼႆႈလိူၵ်ႈမၢႆဢဝ်Zawgyi Tai တႃႉ။


  တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းYes တႃႉ။
   

  ၼဵၵ်းတီႈRestart now ၼၼ်ႉသေ ၽူင်းတေပိၵ်ႉၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈ ပေႃးမၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းၵေႃႈ
  ပေႃႉလႆႈၽွၼ်ႉတႆးယဝ်ႉ


  တႃႇတေလၢႆႈလွၵ်းမိုဝ်းမၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေပေႃႉတီႈလႂ်ၼႆၵေႃႈ
  တဵၵ်းဝႆႉတီႈၼႃႈၽူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉႁိုင်သေၵေႃႈ တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ
  သိုပ်ႇၼဵၵ်းInbut method တႃႉ။

  တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇ လိူၵ်ႈဢဝ်key board မၼ်းသေပေႃႉလိၵ်ႈတႆးၵႂႃႇလႆႈယဝ်ႉ။  သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈဢမ်ႇၸႅင်ႈလႅင်းၸႂ်ၼႆၸိုင် 
  ၵပ်းသိုပ်ႇထၢမ်မႃးတီႈkhurnum@gmail.com
  09 421144771 လႆႈယူႇ။
  ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ဝၢၼ်ႈလဝ်း-ၵုၼ်ႁဵင်)
  ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈ
  ဝတ်ႉမၸူဝ်းယဵင်ႇတိူၵ်ႈမႂ်ႇ
  ဝဵင်းၸမ်ႇပူႇသီႇရိ-ၼေႇပျီႇတေႃႇ။
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  2 comments:

  1. Download ဢမ်ႇလႆႈၶႃႈ ။ ပဵၼ်error တိၵ်းတိၵ်းဢေႃႈ

   ReplyDelete
  2. Download ဢမ်ႇလႆႈမိူၼ်ၵၼ်ၶႃႈ ပဵၼ် errorတိၵ်းၶႃႈတေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၶႃႈ

   ReplyDelete

  Item Reviewed: လၢႆးသႂၢင်းၽွၼ်ႉတႆး(Zawgyi Tai) သႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်း Android မိၵ်ႈSamsung Galaxy Rating: 5 Reviewed By: တႆးၼုမ်ႇ
  Scroll to Top