ads

 • Latest News

  Powered by Blogger.

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...

  Search This Blog

  Monday, October 15, 2012

  လၢႆးသိမ်းဝႆႉမၢႆဝႅပ်ႉသၢႆႉ(Website) ဝႆႉ တီႈၼိူဝ်ဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ

  ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ
  ပေႃးဝႃႈႁၼ်မႅၼ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉၶႅမ်ႉꧦပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် ၵူးတႅမ်ႈမၢႆဝႆႉၵမ်းလဵဝ်၊ ၸိူဝ်းမီးၶွမ်းႁင်းၶေႃသေ
  ၸႂ်ႉတိုဝ်းဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၼၼ်ႉတႄႉ ၵူးဢဝ်မၢႆမၼ်းသိမ်းဝႆႉၼႂ်းၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈယဝ်ႉယဝ်ႈ၊
  ၵူၺ်းၵႃႈ ၸိူဝ်းလႆႈၵႂႃႇၸႂ်ႉဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉတီႈၼႂ်းလၢၼ်ႉၼၼ်ႉတႄႉ ပေႃးဝႃႈႁၼ်မၢႆဝႅပ်ႉသၢႆႉၶႅမ်ႉꧦ
  ပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈတႅမ်ႈမၢႆဝႆႉၼႂ်းပပ်ႉမၢႆတွင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၵူးဢဝ်သေသိမ်းဝႆႉတီႈၼႂ်း
  mermory stick ႉ Cardၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈတႅမ်ႈမၢႆဝႆႉတီႈၼႂ်းပပ်ႉ ပေႃးလူဝ်ႇၽုၺ်ႇတူၺ်းၵေႃႈ 
  သမ်ႉတေလႆႈဢဝ်ပပ်ႉမၼ်းပႃးမႃးၸွမ်းၵွၼ်ႇ၊ ဢမ်ႇၼၼ် သင်ဝႃႈသိမ်းဝႆႉတီႈၼႂ်း
  mermory stick ႉ Card ဢမ်ႇသၢင်ႇတေႃႇပေႃးၵႂႃႇသဵပ်ႇၶွမ်းတီႈၼႂ်းလၢၼ်ႉဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ
   မႅင်းVirusသမ်ႉၸပ်းမႃးၸွမ်းၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈတေယၢပ်ႈထူပ်းယူႇ
  ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇတေၵႄႈပၼ်ႁႃၼင်ႇပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉၼၼ်ႉ လူဝ်ႇသိမ်းဝႆႉတီႈၼိူဝ်ဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၵွၼ်ႇ
  ပေႃးဝႃႈႁဝ်းသိမ်းဝႆႉတီႈၼိူဝ်ဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် ႁဝ်းၵႂႃႇယူႇတီႈလႂ်သေၽုၺ်ႇၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ
  ပေႃးဝႃႈႁၼ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉၶႅမ်ႉꧦၼႆၵေႃႈ ၽုၺ်ႇသေသိမ်းလႆႈၵမ်းလဵဝ်။
  လၢႆးသိမ်းမၼ်းလူး? လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ
  ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၵႂႃႇတီႈ www.favoritus.com ၼႆႉတႃႉ
  တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇ
  ပေႃးဝႃႈဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉယဝ်ႉၸိုင် ၼဵၵ်းတီႈ New Userၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈသေ ႁဵတ်းRegisterတႃႉ
  တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇ

  ထႅဝ်ၼိုင်ႈၼၼ်ႉပေႃႉသႂ်ႇမၢႆgmailၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
  ထႅဝ်သွင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈတႃႇတေၶဝ်ႈတီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉၼႆႉ
  ထႅဝ်သၢမ်ၼၼ်ႉ ပေႃႉသႂ်ႇမၢႆလပ်ႉ
  ထႅဝ်သီႇၼၼ်ႉ ပေႃႉသႂ်ႇCodeၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၼဝႄႆႉတီႈၶၢင်ႈမၼ်းၼၼ်ႉသေ
  ပေႃးထႅမ်မူတ်းယဝ်ႉၸိုင် ၼဵၵ်းတီႈContinueၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

  ပေႃးဝႃႈဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇပႃႈၼိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉၸိုင် တႃႇတေသိမ်းဝႆႉမၢႆဝႅပ်ႉသၢႆႉၼၼ်ႉ
  ၼဵၵ်းတီႈLinks ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈသေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈLinksတႃႉ
  ထႅမ်ၼင်ႇႁၢင်ႈပႃႈတႂ်ႈၼႆႉသေ ၼဵၵ်းတီႈInclude တႃႉ
  တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယူႇ ပေႃးဝႃႈၶႂ်ႈသိမ်းထႅင်ႈၼႆၵေႃႈလၢႆးမၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇ
  ဢၼ်ၼပႄႃးပႃႈၼႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ
  လွၵ်းတီႈတႂ်ႈPageဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈမၼ်းတေႇ1 2 3ၸၵႂႃႇ။
  ပေႃးဝႃႈသိမ်းယဝ်ႉၸိုင်ၼဵၵ်းတီႈFavoritus Us ၼင်ႇႁၢင်ႈပႃႈတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ

  တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ၊ ပေႃးလူဝ်ႇၽုၺ်ႇတူၺ်းၵေႃႈၼဵၵ်းသႂ်ႇတီႈၸိုဝ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ
  ပေႃးလူဝ်ႇဢွၵ်ႇၸိုင်ၼဵ်ၵ်းတီႈExitၼၼ်ႉသေ ဢွၵ်ႇတႃႉ။

  ပေႃးဝႃႈသိမ်းထႅင်ႈပွၵ်ႈၼႃႈၼႆၸိုင် ပေႃႉသႂ်ႇၸိုဝ်ႈလႄႈမၢႆလပ်ႉမၼ်းၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။


  ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈတေပဵၼ် တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇဢိတ်းဢွတ်း
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  1 comments:

  1. ꨡမ္ꨲꨟꨓ္ꨟꨤင္ꨳမꨓ္းေꨡꨣꨳ ꨁꨰꨓ္းေတꨣꨳ တꨤင္ꨲꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳတီꨳ facebook ေသ ꨅင္ꨲꨡဝ္လိင္ꨵမꨓ္းမꨣးသ္ꨮꨲဝꨯꨵꨓ္ꨮး HTML ꨓꨯေꨀꨣꨳေတꨟꨓ္လꨯꨳꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨁꨣꨳယဝ္ꨵ

   ReplyDelete

  Item Reviewed: လၢႆးသိမ်းဝႆႉမၢႆဝႅပ်ႉသၢႆႉ(Website) ဝႆႉ တီႈၼိူဝ်ဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ Rating: 5 Reviewed By: တႆးၼုမ်ႇ
  Scroll to Top