တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႄႈလိတ်ႈမၢႆလပ်ႉDeepFreeze7/6

သင်ဝႃႈၼႂ်းၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သႂ်ႉဝႆႉDeepFreeze သေ သမ်ႉသႂ်ႇဝႆႉမၢႆလပ်းမၼ်း သမ်ႉလိုမ်းပႅတ်ႈၼႆၸိုင် (ဢမ်ႇႁူႉမၢႆလပ်ႉမၼ်းၼႆၸိုင်) လၢႆးၽုၺ်ႇမၼ်းႁဵတ်းၸၢမ်းတူၺ်းၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉ၊
DeepFreeze ၼႆႉ မၼ်းမီးယူႇသွင်ဢၼ်၊ မၢႆ(6)မၢႆ (7)လၢၼ်ႉဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၶဝ်တႄႉ
ၵႆႉလႆႈႁၼ်ၸႂ်ႉမၢႆ(7) လီယဝ်ႉၵမ်းၼမ်ႉႁဝ်းဢၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းမၢႆႁူၵ်းဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းလူဝ်ႇႁူႉဝႃႈ DeepFreeze မၼ်းပဵၼ်မၢႆသင်ၼႆၵွၼ်ႇ၊ လၢႆးတူၺ်းမၼ်းတႄႉ
မိုဝ်းၶွၼ်သၢႆႉၼဵၵ်းဝႆႉCtrl+Shift+Alt+F6 မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်တႃႉ
သင်ဝႃႈမၼ်းဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇႁၢင်ႈတႂ်ႈၼႆႉၸိုင်ပဵၼ်မၢႆႁူၵ်း
သင်ဝႃႈဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉၸိုင် ပဵၼ်မၢႆၸဵတ်း

ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းၽုၺ်ႇတူၺ်းမၢႆႁူၵ်းဢွၼ်ႇတၢင်းၵွၼ်ႇ၊ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၸၼ်ဢဝ်Softwareမၼ်း
တီႈတႂ်ႈၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်းတီႈRemove Password Deep Freeze ၼၼ်ႉသွင်ၵမ်းတႃႉ၊


တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈသိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈRemoveတႃႉ တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇ


ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းၽုၺ်ႇDeepFreeze6 လႆႈယဝ်ႉ၊ မိုဝ်းၶွၼ်သၢႆႉၼဵၵ်းဝႆႉCtrl+Shift+Alt+F6မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်တႃႉ သင်ဝႃႈမၼ်းဢွၵ်ႇမႃးလွၵ်းတႃႇတေပေႃႉသႂ်ႇမၢႆလပ်ႉမၼ်းယဝ်ႉၸိုင် ၼဵၵ်းOKၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၵိုတ်း
ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ထၢင်ႇတေဢမ်ႇ ယၢပ်ႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။


ပေႃးပဵၼ်မၢႆၸဵတ်းၸိုင် ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၸၼ်ဢဝ်သေႃႉဝွႆးမၼ်းတႃႉ
ၽုၺ်ႇသေႃႉဝွႆးဢၼ်ႁဝ်းၸၼ်ဢဝ်မႃးၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်းတီႈADFၼၼ်ႉသွင်ၵမ်းတႃႉ
တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၸႂ်ႈၼႆႉယူႇ
မိူၼ်ၼင်ႇႁၢင်ႈပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ လိူၵ်ႈဢဝ်ဢၼ်ပဵၼ်Open New Process ၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်းStartတႃႉ
တေဢွၵ်ႇမႃးမႃးလွၵ်းတႃႇတေပေႃႉသႂ်ႇမၢႆလပ်ႉမၼ်းယူႇ၊ ပေႃႉသႂ်ႇဝႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈလႆႈ
(တေလႆႈပေႃႉသႂ်ႇသွင်ၵမ်း) ပေႃးယဝ်ႉသိုပ်ႇၼဵၵ်းOKတႃႉ။

ဢၼ်ၵိုတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ငၢႆႈယဝ်ႉ။
ပေႃးၶႂ်ႈႁူႉလွင်ႈDeepFreeze ၸိုင် ၸၼ်ဢဝ်ပပ်ႉမၼ်းတီႈၼႆႈ


Post a Comment

This comment has been removed by the author. -

ငိꨓ္းꨅူမ္းေတꨵ꨸ꨁꨣꨳ

This comment has been removed by the author. -

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget