ads

 • Latest News

  Powered by Blogger.

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...

  Search This Blog

  Monday, October 8, 2012

  တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႄႈလိတ်ႈမၢႆလပ်ႉDeepFreeze7/6

  သင်ဝႃႈၼႂ်းၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သႂ်ႉဝႆႉDeepFreeze သေ သမ်ႉသႂ်ႇဝႆႉမၢႆလပ်းမၼ်း သမ်ႉလိုမ်းပႅတ်ႈၼႆၸိုင် (ဢမ်ႇႁူႉမၢႆလပ်ႉမၼ်းၼႆၸိုင်) လၢႆးၽုၺ်ႇမၼ်းႁဵတ်းၸၢမ်းတူၺ်းၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉ၊
  DeepFreeze ၼႆႉ မၼ်းမီးယူႇသွင်ဢၼ်၊ မၢႆ(6)မၢႆ (7)လၢၼ်ႉဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၶဝ်တႄႉ
  ၵႆႉလႆႈႁၼ်ၸႂ်ႉမၢႆ(7) လီယဝ်ႉၵမ်းၼမ်ႉႁဝ်းဢၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းမၢႆႁူၵ်းဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ
  ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းလူဝ်ႇႁူႉဝႃႈ DeepFreeze မၼ်းပဵၼ်မၢႆသင်ၼႆၵွၼ်ႇ၊ လၢႆးတူၺ်းမၼ်းတႄႉ
  မိုဝ်းၶွၼ်သၢႆႉၼဵၵ်းဝႆႉCtrl+Shift+Alt+F6 မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်တႃႉ
  သင်ဝႃႈမၼ်းဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇႁၢင်ႈတႂ်ႈၼႆႉၸိုင်ပဵၼ်မၢႆႁူၵ်း
  သင်ဝႃႈဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉၸိုင် ပဵၼ်မၢႆၸဵတ်း

  ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းၽုၺ်ႇတူၺ်းမၢႆႁူၵ်းဢွၼ်ႇတၢင်းၵွၼ်ႇ၊ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၸၼ်ဢဝ်Softwareမၼ်း
  တီႈတႂ်ႈၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်းတီႈRemove Password Deep Freeze ၼၼ်ႉသွင်ၵမ်းတႃႉ၊


  တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈသိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈRemoveတႃႉ တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇ


  ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းၽုၺ်ႇDeepFreeze6 လႆႈယဝ်ႉ၊ မိုဝ်းၶွၼ်သၢႆႉၼဵၵ်းဝႆႉCtrl+Shift+Alt+F6မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်တႃႉ သင်ဝႃႈမၼ်းဢွၵ်ႇမႃးလွၵ်းတႃႇတေပေႃႉသႂ်ႇမၢႆလပ်ႉမၼ်းယဝ်ႉၸိုင် ၼဵၵ်းOKၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၵိုတ်း
  ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ထၢင်ႇတေဢမ်ႇ ယၢပ်ႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။


  ပေႃးပဵၼ်မၢႆၸဵတ်းၸိုင် ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၸၼ်ဢဝ်သေႃႉဝွႆးမၼ်းတႃႉ
  ၽုၺ်ႇသေႃႉဝွႆးဢၼ်ႁဝ်းၸၼ်ဢဝ်မႃးၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်းတီႈADFၼၼ်ႉသွင်ၵမ်းတႃႉ
  တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၸႂ်ႈၼႆႉယူႇ
  မိူၼ်ၼင်ႇႁၢင်ႈပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ လိူၵ်ႈဢဝ်ဢၼ်ပဵၼ်Open New Process ၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်းStartတႃႉ
  တေဢွၵ်ႇမႃးမႃးလွၵ်းတႃႇတေပေႃႉသႂ်ႇမၢႆလပ်ႉမၼ်းယူႇ၊ ပေႃႉသႂ်ႇဝႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈလႆႈ
  (တေလႆႈပေႃႉသႂ်ႇသွင်ၵမ်း) ပေႃးယဝ်ႉသိုပ်ႇၼဵၵ်းOKတႃႉ။

  ဢၼ်ၵိုတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ငၢႆႈယဝ်ႉ။
  ပေႃးၶႂ်ႈႁူႉလွင်ႈDeepFreeze ၸိုင် ၸၼ်ဢဝ်ပပ်ႉမၼ်းတီႈၼႆႈ


  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  3 comments:

  Item Reviewed: တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႄႈလိတ်ႈမၢႆလပ်ႉDeepFreeze7/6 Rating: 5 Reviewed By: တႆးၼုမ်ႇ
  Scroll to Top