လၢႆးသႂ်ႇၽွၼ်ႉတီႈၼႂ်းၽူၼ်းမိၵ်ႈ Oppo Model- A3s, F7,F9,A7,F11 Pro

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉ ၽူႈသူင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းဢၢႆႇထီႇတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ
တေဢဝ်တၢင်း လွၵ်းလၢႆးသႂ်ႇၽွၼ်ႉတႆး တီႈၼႂ်းၽူၼ်းမိၵ်ႈ Oppo ၼၼ်ႉသေ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်


ယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ ယၢမ်ႈတၢင်ႇမႃးသွင်သၢမ်ပွၵ်ႈယူႇ ဢၼ်ပဵၼ်ငဝ်းတူင်ႉမၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈပဵၼ်ငဝ်းတူင်ႉ
ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇၸႅင်ႈလီၼႆဝႃႇ၊ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ဢဝ်လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ငၢႆႈငႅမ်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်းၼၼ်ႉသေ
မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ယဝ်ႉ၊ ဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇသပ်းလႅင်းၼႄဝႆႉၼႆႉ
ၵပ်းၵပ်းတၢမ်းတၢမ်းၵၼ်တႃႉ။Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget