လၢႆးသႂ်ႇၽွၼ်ႉတီႈၼႂ်းၽူၼ်းမိၵ်ႈ Oppo Model- A3s, F7,F9,A7,F11 Pro

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉ ၽူႈသူင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းဢၢႆႇထီႇတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ
တေဢဝ်တၢင်း လွၵ်းလၢႆးသႂ်ႇၽွၼ်ႉတႆး တီႈၼႂ်းၽူၼ်းမိၵ်ႈ Oppo ၼၼ်ႉသေ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်


ယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ ယၢမ်ႈတၢင်ႇမႃးသွင်သၢမ်ပွၵ်ႈယူႇ ဢၼ်ပဵၼ်ငဝ်းတူင်ႉမၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈပဵၼ်ငဝ်းတူင်ႉ
ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇၸႅင်ႈလီၼႆဝႃႇ၊ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ဢဝ်လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ငၢႆႈငႅမ်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်းၼၼ်ႉသေ
မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ယဝ်ႉ၊ ဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇသပ်းလႅင်းၼႄဝႆႉၼႆႉ
ၵပ်းၵပ်းတၢမ်းတၢမ်းၵၼ်တႃႉ။Next
This is the most recent post.
Older Post

Post a Comment

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget