ၽွၼ်ႉတႆး တႃႇၽူၼ်းမိၵ်ႈ Samsung Version 7.0, 8.0

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေဢဝ်တင်း
ၽွၼ်ႉတႆး တႃႇၽူၼ်းမိၵ်ႈ Samsung Version 7.0, 8.0 ၼႆႉသေ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ

ဢၼ်ၼႆႉ ယၢမ်ႈတၢင်ႇၼႂ်း Play Store ယူႇ ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၶဝ်လႄႈ လႆႈထုၵ်ႇ
မွတ်ႇပႅတ်ႈယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ၸင်ႇလႆႈမႃးတၢင်ႇဝႆႉၼႂ်းဝႅပ်ႉၼႆႉယဝ်ႉ
ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ လၢႆးသႂၢင်းမၼ်းၵေႃႈ ပႃးဝႆႉတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈယူႇ။


Post a Comment

ၶႃႈတေပးသႂ်ၸၢမ်းတူၺ်းၼႂ်းgalaxy S7 edge version 8.0 မၼ်းဢမ်ႇဢွၵ်ႇမႃးပၼ်တီႈ လူိၵ်ႈၽွၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ apply ၶႃႈ ေတလႆႈႁဵတ်းၼင်ႇႁုိဝ်ေတလႆႈၼၼ်ႉၶႃႈ

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget