ads

 • Latest News

  Powered by Blogger.

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...

  Search This Blog

  Thursday, December 11, 2014

  TS Keyboard .apk လွၵ်းမုိဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး မႃးယဝ်ႉ

  TS Keyboard ဢၼ်ၵုိၵ်းပႃးလွၵ်းမုိဝ်း ယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆးၼႆႉ လႆႈဢဝ်မႃးတီႈတႆးေၵႃႉ


  ပဵၼ်ၽူႈလႂ်ေၵႃႉၶူင်ႇသၢင်ႈႄတႉဢမ်ႇႁူႉ ၊ ယူႇတီႈၼႆႈေသ ယွၼ်ႉၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်ပုိၼ်ႄၽပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႆယူႇ။
  လွၵ်းမုိဝ်းဢၼ်ၼႆႉ ေတလႆႈဝႃႈၶႅမ်ႉဝႆႉယူႇၼင်ႇၵဝ်ၼႆယဝ်ႉ ၶႅမ်ႉမူိၼ်ႁုိဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉႄတႉ 
  ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸၼ်ဢဝ်ေသ ၸၢမ်းၸႂ်ႉတူၺ်းၼႆႉ ေတႁူႉလီလူိဝ်ပူိၼ်ႈယဝ်ႉ

  ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉ

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: TS Keyboard .apk လွၵ်းမုိဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး မႃးယဝ်ႉ Rating: 5 Reviewed By: တႆးၼုမ်ႇ
  Scroll to Top