• Latest News

  Thursday, December 11, 2014

  TS Keyboard .apk လွၵ်းမုိဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး မႃးယဝ်ႉ

  TS Keyboard ဢၼ်ၵုိၵ်းပႃးလွၵ်းမုိဝ်း ယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆးၼႆႉ လႆႈဢဝ်မႃးတီႈတႆးေၵႃႉ


  ပဵၼ်ၽူႈလႂ်ေၵႃႉၶူင်ႇသၢင်ႈႄတႉဢမ်ႇႁူႉ ၊ ယူႇတီႈၼႆႈေသ ယွၼ်ႉၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်ပုိၼ်ႄၽပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႆယူႇ။
  လွၵ်းမုိဝ်းဢၼ်ၼႆႉ ေတလႆႈဝႃႈၶႅမ်ႉဝႆႉယူႇၼင်ႇၵဝ်ၼႆယဝ်ႉ ၶႅမ်ႉမူိၼ်ႁုိဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉႄတႉ 
  ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸၼ်ဢဝ်ေသ ၸၢမ်းၸႂ်ႉတူၺ်းၼႆႉ ေတႁူႉလီလူိဝ်ပူိၼ်ႈယဝ်ႉ

  ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉ

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: TS Keyboard .apk လွၵ်းမုိဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး မႃးယဝ်ႉ Rating: 5 Reviewed By: တႆးၼုမ်ႇ
  Scroll to Top