Facebook.apk ၽုၺ်ႇဢၵွင်ႉသွင် သၢမ်ဢၼ် ၶုိၵ်ႉၶႅမ်ႉ

မူိဝ်ႈၼႆႉႄတႉ ေတဢဝ်ၶူိင်ႈၸႂ်ႉၽူင်း မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်
ၶူိင်ႈၸႂ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇၽုၺ်ႇၽဵတ်ႉပူၵ်ႉဢၼ်ၼႆႉ လႆႈႁၼ်တီႈဝႅပ်ႉမၢၼ်ႈတၢင်ႇဝႆႉယူႇ မူိဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၸၼ်ဢဝ်ဢမ်ႇလႆႈ
ထုိင်မူိဝ်ႈၼႆႉ လႆႈႁၼ်ေၵႃႉၶဝ် ၶုိၼ်းတၢင်ႇမႃးၼႂ်းၽဵတ်ႉၼႆႉႄလႈ ၸင်ႇလႆႈၸၼ်ဢဝ်ေသ 
ၶုိၼ်းမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ

ေပႃးသူၼ်ၸႂ် ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉ

Or

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget