ads

 • Latest News

  Powered by Blogger.

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...

  Search This Blog

  Friday, December 12, 2014

  Facebook.apk ၽုၺ်ႇဢၵွင်ႉသွင် သၢမ်ဢၼ် ၶုိၵ်ႉၶႅမ်ႉ

  မူိဝ်ႈၼႆႉႄတႉ ေတဢဝ်ၶူိင်ႈၸႂ်ႉၽူင်း မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်
  ၶူိင်ႈၸႂ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇၽုၺ်ႇၽဵတ်ႉပူၵ်ႉ  ဢၼ်ၼႆႉ လႆႈႁၼ်တီႈဝႅပ်ႉမၢၼ်ႈတၢင်ႇဝႆႉယူႇ မူိဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၸၼ်ဢဝ်ဢမ်ႇလႆႈ
  ထုိင်မူိဝ်ႈၼႆႉ လႆႈႁၼ်ေၵႃႉၶဝ် ၶုိၼ်းတၢင်ႇမႃးၼႂ်းၽဵတ်ႉၼႆႉႄလႈ ၸင်ႇလႆႈၸၼ်ဢဝ်ေသ 
  ၶုိၼ်းမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ

  ေပႃးသူၼ်ၸႂ် ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉ

  Or
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Facebook.apk ၽုၺ်ႇဢၵွင်ႉသွင် သၢမ်ဢၼ် ၶုိၵ်ႉၶႅမ်ႉ Rating: 5 Reviewed By: တႆးၼုမ်ႇ
  Scroll to Top