• Latest News

  Friday, December 12, 2014

  Facebook.apk ၽုၺ်ႇဢၵွင်ႉသွင် သၢမ်ဢၼ် ၶုိၵ်ႉၶႅမ်ႉ

  မူိဝ်ႈၼႆႉႄတႉ ေတဢဝ်ၶူိင်ႈၸႂ်ႉၽူင်း မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်
  ၶူိင်ႈၸႂ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇၽုၺ်ႇၽဵတ်ႉပူၵ်ႉ  ဢၼ်ၼႆႉ လႆႈႁၼ်တီႈဝႅပ်ႉမၢၼ်ႈတၢင်ႇဝႆႉယူႇ မူိဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၸၼ်ဢဝ်ဢမ်ႇလႆႈ
  ထုိင်မူိဝ်ႈၼႆႉ လႆႈႁၼ်ေၵႃႉၶဝ် ၶုိၼ်းတၢင်ႇမႃးၼႂ်းၽဵတ်ႉၼႆႉႄလႈ ၸင်ႇလႆႈၸၼ်ဢဝ်ေသ 
  ၶုိၼ်းမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ

  ေပႃးသူၼ်ၸႂ် ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉ

  Or
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Facebook.apk ၽုၺ်ႇဢၵွင်ႉသွင် သၢမ်ဢၼ် ၶုိၵ်ႉၶႅမ်ႉ Rating: 5 Reviewed By: တႆးၼုမ်ႇ
  Scroll to Top