SAM NamTengWebPro.apk ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၽူၼ်းမိၵ်ႈ Samsung Verison 6.0 , 7.0 (ဢမ်ႇလူဝ်ႇႁဵတ်းRoot)

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေဢဝ်တၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃ
ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽူၼ်းၼၼ်ႉမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၼႆယဝ်ႉ
ပဵၼ်တၢင်းမေႃသင်ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ပေႃးႁၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈတင်းၼိူဝ်ၼႆႉယဝ်ႉ ထၢင်ႇတေပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ယူႇ
ပဵၼ်ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး တႃႇၽူၼ်းမိၵ်ႈ Samsung Verison 6.0 , 7.0 (ဢမ်ႇလူဝ်ႇႁဵတ်းRoot)ၼႆယဝ်ႉ
ၽူၼ်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးပီ 2016 2017 2018 ၼႆႉ မၼ်းၶဵင်ႇၽွၼ်ႉတီႈ Font Style မၼ်း
ဢမ်ႇလႆႈၼႆ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူၼ်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်းၶဝ် တေႁူႉၵၼ်ယူႇၵူႈၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃလူင်ယူႇဢၼ်ၼိုင်ႈ
ၵူၺ်းၵႃႈ လႆႈႁၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တၢင်ႇမႃးလွၵ်းလၢႆးမၼ်းလႄႈ လႆႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းထိုင်တီႈ
ဝႅပ်ႉသၢႆႉငဝ်ႈတိုၼ်းမၼ်းၼၼ်ႉသေ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁူႉမႃးၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်သေလႄႈ
ႁဵတ်းပဵၼ် Apk မႃးႁႂ်ႈပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၸႂ်ႉငၢႆႈ ၶဵင်ႇငၢႆႈၼႆယဝ်ႉ၊ 
Developer - Khun Htetz Naing လႄႈ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၽူႈသွၵ်ႈႁႃႁၼ်
ၶေႃႈမုၼ်းတင်းသဵင်ႈယူႇတေႉ၊ မိူဝ်းၼႃႈထႃႇပၢႆမႃး ၼင်ႇႁိုဝ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်း
တေၽႄတိူၼ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ယူႇ။
သင်သူၼ်ၸႂ်ၼႆ ၸၼ်ဢဝ်တီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ


လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းၵေႃႈပႃးဝႆႉယူႇတီႈၼႂ်း Apk ၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊
မၢႆတွင်း- ၸွမ်းၼင်ႇၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ လႆႈၸၢမ်းမႃးၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈယူႇၵမ်ႈၼမ် မၢင်လုၵ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ
မိူၼ်ၼင်ႇ Note 4, Tab S2, လႄႈ တၢင်ႇလုၵ်ႈ လၢႆႈဢမ်ႇလႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ပဵၼ်ဝိူဝ်းသျိၼ်း 6.0, 7.0 သေတႃႉၵေႃႈ
ထၢင်ႇတႄႉ မၼ်းတေပဵၼ် ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးႁိုင်သေ Update Version ၶိုၼ်ႈပဵၼ် 6.0, 7.0 ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆ
ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ထၢင်ႇဝႆႉၵူၺ်း၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸႂ်ႉလၢႆးၼႆႉလႄႈ ၶဵင်ႇဢမ်ႇလႆႈၼႆၵေႃႈ
ပေႃးၶႂ်ႈၸႂ်ႉၽွၼ်ႉႁၢင်ႈလီၼႆတႄႉ ၵႃႈလႆႈRoot သေၸင်ႇသႂ်ႇယူႇယဝ်ႉ။


ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ(ၵုၼ်ႁဵင်)
ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸုလႃးလူင်းၵွၼ်း ၸိုင်ႈထႆး။

Comments

Popular posts from this blog

ၽွၼ်ႉတႆးတႃႇ Oppo F9, A3s ႁူမ်ႈလူၺ်ႈလၢႆးသႂၢင်းမၼ်း

Vivo Theme Whit Tai Unicode (Theme ၵိုၵ်းၽွၼ်ႉ တႃႇၽူၼ်းမိၵ်ႈ Vivo ၵမ်ႈၽွင်ႈ)