လၢႆးလပ်ႉၶႅပ်းႁၢင်ႈတီႈၼႂ်းSwish Max4


  မိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်လႆႈႁၼ်ယူႇပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ တေတၢင်ႇၸိုဝ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်းၶႂ်ႈယၢပ်ႇဝႆႉ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်
တေယၢမ်ႈႁၼ်ယူႇ ၽဵင်းFlash Songs ဢၼ်ပိူၼ်ႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ၊ ပေႃးဢဝ်ၼူၵႂႃႇၸိသႂ်ႇၼႆၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းတေ
ဢွၵ်ႇမႃး၊ ပေႃးဢမ်ႇၸိသႂ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၼႄၼႆၼၼ်ႉ၊ ၸိူဝ်းႁူႉၼၼ်ႉၵေႃႈတေမီးယူႇ ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁူႉၼၼ်ႉ
ၵေႃႈတေမီးၼင်ႇလႆႈ ဢၼ်တေတႅမ်ႈၼႄၼႆႉ တႃႇၸိူဝ်းပႆႇႁူႉၼၼ်ႉၵူၺ်း လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉလႄႈij

 1. ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၽုၺ်ႇဝႆႉSwish Max4 သေ ၸၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈသႂ်ႇ၊
      (ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းတႄႉသႂ်ႇသွင်ၽၢင်၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၽၢင်လဵဝ်ၵေႃႈလႆႈယူႇ)

2. တီႈၼႆႈတႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈတေလပ်ႉၶႅပ်းႁၢင်ႈၽၢင်ဢွၼ်ႇ ႁၢင်ႈတူင်ႈၼႃးၼၼ်ႉၵူၺ်းလႄႈ ၼဵၵ်းသႂ်ႇတီႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ
    တူင်ႈၼႃးၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈသေ၊
4. သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈScriptၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

 5.ၸၼ်ဢဝ်မၢႆမၼ်းတီႈၼႆႈသေ

6. ပေႃးဝႃႈၵူးဢဝ်မၢႆတီႈၼိူဝ်ၼႆႉယဝ်ႉၸိုင် မႃးပွႆႇသႂ်ႇတီႈၼႂ်းလွၵ်းScriptၼၼ်ႉတႃႉ။


7. လိုၼ်းသုတ်းၼဵၵ်းတီႈLayout: Sceneၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈသေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းPlayမၼ်းတူၺ်းလႄႈၵမ်းၼႆႉ
  တေလႆႈႁၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းလပ်ႉဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

Post a Comment

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget